Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 sabar 3 Ali Imran 4 surat al-hadid ayat 57 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 8 hujan 9 yusuf 10 ali+imran+159 11 ayat tentang kepala madrasah 12 Almaidah ayat 48 13 al-maidah ayat 3 14 an-nur+ayat+36 15 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 16 al-insyirah ayat 5 17 hewan 18 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 19 huud+40 20 al-baqarah ayat 168 21 Ibrahim ayat 7 22 dunia 23 Urusan 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Aman 26 ibrahim 32 27 orang tua 28 ikhlas 29 ali imran ayat 26 30 QS.Al imran ayat 79 31 al bayyinah ayat 8 32 Al+Anbiyâ+ayat+73 33 surat Al furqan ayat 20 34 Bersyukur 35 ali imran ayat 185 36 surat al baqarah ayat 11 37 lukman+ayat+15 38 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 39 surat Al furqan ayat 9 40 Al+hijr+ayat+48 41 Surga 42 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 43 ar rum ayat 21 44 Memohon ampun 45 an nisa ayat 59 46 menghindari perkelahian 47 petunjuk 48 kemuliaan 49 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 50 al baqarah ayat 124 51 An nahl ayat 120 52 al baqarah ayat 261 53 mengharapkan pertemuan 54 AL+AHZAB+AYAT+70 55 Anjing 56 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 57 al-maidah ayat 48 58 Surat al maidah ayat 48 59 al ahzab ayat 70 60 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 61 al-baqarah+ayat+66 62 SURAT 2 AYAT 168 63 terjemahan surat al mulk 64 al an'am ayat 38 65 al-an’am ayat 121 66 ali imran 64 67 contoh waqaf la waqafu fih 68 Niat 69 surah yunus ayat 57 70 nuh ayat 25 71 ali imran 190-191 72 al furqan ayat 67 73 Al-Nur ayat 51-54 74 Perang 75 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 76 an nisa ayat 58 77 Riba 78 an-nisa+ayat+29 79 al qadar ayat 1-5 80 al a'raf ayat 31 81 al-baqarah ayat 245 82 pendidikan 83 LUKMAN AYAT 12 84 Diamlah 85 bermain 86 Surat at-taubah 104 87 an nisa ayat 1 88 Ibrahim ayat 43 89 Sedikit sekali berterimakasih 90 Tadabbur asy syuara ayat 174 91 Cobaan 92 Surat+Al+-+Baqarah : 269 93 LUKMAN+AYAT+13 94 ali imran 185 95 ali+imran+147 96 ali+imran+188 97 ibrahim ayat 33 98 penyakit gula 99 Al-Baqarah · Ayat 286 100 an-nisa ayat 36

Hasil pencarian tentang delapan+puluh

berfungsi menafsirkannya yaitu (telah Kami tetapkan) bagi peredarannya (manzilah-manzilah) sebanyak dua puluh...delapan manzilah selama dua puluh delapan malam untuk setiap bulannya....Kemudian bersembunyi selama dua malam, jika bilangan satu bulan tiga puluh hari, dan satu malam jika...bilangan satu bulan dua puluh sembilan hari (sehingga kembalilah ia) setelah sampai ke manzilah yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi bulan) dalam perjalanannya (manzilah-manzilah) selama dua puluh...delapan malam untuk setiap bulan, setiap malam daripada dua puluh delapan malam itu memperoleh suatu...manzilah, kemudian tidak tampak selama dua malam, jika jumlah hari bulan yang bersangkutan ada tiga puluh...Atau tidak tampak selama satu malam jika ternyata jumlah hari bulan yang bersangkutan ada dua puluh sembilan
keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan jumlah mereka beribu-ribu) ada yang mengatakan empat, delapan...atau sepuluh ribu serta ada pula yang mengatakan berjumlah tiga puluh, empat puluh atau tujuh puluh...hingga mereka pun mati, (kemudian mereka dihidupkan-Nya kembali), yakni setelah delapan hari atau lebih
peralatan lainnya (serta mempunyai singgasana) tempat duduk raja (yang besar) panjangnya kira-kira delapan...puluh hasta dan lebarnya empat puluh hasta, sedangkan tingginya tiga puluh hasta, semuanya terbuat dari
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 4
berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan...puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya.
Kemudian ayah Nabi Yusuf (Yakub) bermukim bersama Yusuf selama dua puluh empat tahun atau tujuh belas...Disebutkan bahwa masa perpisahan mereka delapan belas tahun lamanya atau empat puluh tahun atau delapan...puluh tahun....Nabi Yusuf kembali ke Mesir dan ia tinggal di negeri itu sesudah Nabi Yakub meninggal dunia selama dua puluh
kesuciannya tanpa dapat mendatangkan empat orang saksi yang membenarkan tuduhannya, hukumannya adalah delapan...puluh cambuk dan dengan tidak lagi menerima persaksian mereka atas perkara apa pun selamanya.
itiyyan berasal dari lafal 'Ataa artinya Yabisa atau kering, maksudnya ia telah mencapai umur seratus dua puluh...tahun, dan istrinya telah mencapai umur sembilan puluh delapan tahun.
perbuatan zina mereka dengan mata kepala sendiri (maka deralah mereka) bagi masing-masing dari mereka (delapan...puluh kali dera, dan janganlah kalian terima kesaksian mereka) dalam suatu perkara pun (buat selama-lamanya
lembah Mekah) yakni di Hudaibiah (sesudah Allah memenangkan kalian atas mereka) karena sesungguhnya delapan...puluh orang lelaki dari kalangan mereka mengelilingi perkemahan kalian dengan tujuan untuk menyergap
angin itu) artinya Allah mengirimkannya dengan kekuasaan-Nya (kepada mereka selama tujuh malam dan delapan...hari) dimulai pada pagi hari Rabu, tanggal dua puluh dua bulan Syawal; angin itu terjadi di pertengahan
Ada yang mengatakan, jumlah orang yang berada di kapal ada delapan puluh orang, separuhnya laki-laki,
Menurut pendapat yang lain dikatakan, bahwa jumlah orang-orang yang termuat di dalam bahtera itu ada delapan...puluh orang; separuh di antara mereka terdiri dari kaum laki-laki sedangkan separuh yang lainnya terdiri
diangkatlah Arasy Rabbmu di atas mereka) oleh malaikat-malaikat tersebut (pada hari itu yang jumlahnya ada delapan...malaikat) ada delapan malaikat atau delapan barisan malaikat.
Menurut pendapat yang lain dikatakan, bahwa semua orang yang ada di dalam bahtera jumlahnya tujuh puluh...delapan orang; separuh laki-laki dan yang separuh lagi perempuan.
tinggal di daerah Maushul (kepada seratus ribu orang atau) bahkan (lebih dari itu) yakni lebih dua puluh...atau tiga puluh atau tujuh puluh ribu orang.
paling besar atau yang paling kecil (atas dasar kamu bekerja denganku) yakni, menggembalakan kambingku (delapan...tahun) selama delapan tahun (dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun) yakni, menggembalakan kambingku selama
(Dan setelah Musa cukup umur) telah mencapai umur tiga puluh tahun atau tiga puluh tiga tahun (dan sempurna...akalnya) yaitu telah mencapai umur empat puluh tahun (Kami berikan kepadanya hikmah) yakni kebijaksanaan
(Bukankah) artinya, sesungguhnya (telah datang atas manusia) Nabi Adam (satu waktu dari masa) empat puluh...sedangkan dia belum merupakan) ketika itu (sesuatu yang dapat disebut) maksudnya, Nabi Adam selama empat puluh...selain dia, maka yang dimaksud dengan lafal Al-Hiin atau masa ialah masa mengandung, jadi bukan empat puluh
yang mandul") yang tidak dapat melahirkan anak sama sekali, pada saat itu umur Sarah mencapai sembilan puluh...sembilan tahun, sedangkan Nabi Ibrahim seratus tahun; atau umur Nabi Ibrahim pada saat itu seratus dua puluh...tahun, sedangkan umur Siti Sarah sembilan puluh tahun.
teman-temannya (dengan harga yang murah) kurang dari semestinya (yaitu hanya beberapa dirham saja) sekitar dua puluh...atau dua puluh dua dirham saja (dan mereka) yakni saudara-saudara penimba air itu (merasa tidak tertarik...membawa Yusuf ke negeri Mesir selanjutnya Nabi Yusuf dijual oleh orang yang membelinya dengan harga dua puluh
(Mengandungnya sampai menyapihnya) dari penyusuannya (adalah tiga puluh bulan) yakni dalam masa enam...bulan sebagai batas yang paling minim bagi mengandung, sedangkan sisanya dua puluh empat bulan, yaitu...pengertian dewasa ialah kekuatan fisik dan akal serta inteligensinya telah sempurna yaitu sekitar usia tiga puluh...tiga tahun atau tiga puluh tahun (dan umurnya sampai empat puluh tahun) yakni genap mencapai empat puluh...Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq, yaitu sewaktu usianya mencapai empat puluh
Dan pada hari itu delapan malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas kepala mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 17
Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
Bukhari) (Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak...Menurut suatu pendapat pengertian tujuh puluh kali ini merupakan ungkapan mubalaghah yang menunjukkan...Seandainya aku mengetahui, bahwa jika permohonan ampunku diterima bila dibacakan lebih daripada tujuh puluh...Dalam pendapat yang lain dikatakan, bahwa pengertian yang dimaksud ialah bilangan tertentu, yaitu tujuh puluh...Hal ini pun berlandaskan pada hadis Nabi saw. pula, yaitu, "Aku akan membacakannya lebih dari tujuh puluh
(Dan tatkala dia cukup dewasa) yaitu mencapai umur tiga puluh tahun atau tiga puluh tiga tahun (Kami
Allah menimpakan angin tersebut kepada mereka selama tujuh hari delapan malam secara terus menerus.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 7
yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 142
Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami...malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh
selanjutnya (telah Kami turunkan secara berangsur-angsur) Kami turunkan secara bertahap selama dua puluh...tahun atau dua puluh tiga tahun (agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia) secara perlahan-lahan