Paling Sering Dicari

1 hutang 2 kemudahan 3 al mujadalah ayat 11 4 syirik 5 ali imran 6 rumah 7 Surah Al-Baqarah, Ayat 11-12 8 al baqarah ayat 275 9 manusia 10 Ruhul 11 al+kautsar+ayat+1-2 12 Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh 13 Iman 14 luqman 15 Jihad 16 Disebabkan 17 Dua masa 18 al waqiah ayat 63 19 al quran adalah petunjuk 20 Surah+Al+A'raf+ayat+ 21 kurban 22 MARYAM 23 harun 24 musibah 25 AL HUJURAT AYAT 13 26 sabar 27 surat+al+imranayat+110 28 Jika allah menganugerahi rahmat 29 al imran 159 30 Ta ha+ayat+14 31 Al-Imran (3 : 130) 32 Makanan 33 an nisa ayat 29 34 Al-Imran ayat 130 35 ALI IMRAN 14 36 al hasyr ayat 7 37 Hati 38 ali imran 104 39 al imran 40 Haji 41 azab 42 ali imran ayat 191 43 al baqarah ayat 2 44 al-ikhlas 45 mendidik anak sesuai zaman 46 al hujurat ayat 12 47 berserah diri 48 al ikhlas 49 sumber daya alam 50 Sholat 51 ibrahim 37 52 Ilmu 53 Jahe 54 ibrahim ayat 7 55 Muslim 56 surah al-maidah ayat 8 57 Berdebat 58 bala' 59 Surat an nur 60 hukum+tajwid+luqman+ayat+29 61 ikhlas 62 surat abasa 63 hadist tentang perilaku konsumen 64 Al Isra ayat 73 65 cemas 66 al ahzab ayat 70 67 Al+Kautsar+ayat+2 68 Makan 69 munafik 70 komunikasi dengan diri sendiri 71 pikun dan beruban 72 Surah Saba' (34:10-11): 73 Barangsiapa membaca surat Al Ikhlas 1.000 kali pada hari Arafah, akan dikabulkan seluruh permintaannya 74 puasa 75 an nisa ayat 63 76 Surat+Al-An'am+Ayat+114 77 memenuhi janji 78 AN NABA AYAT 7 79 menerima 80 surah al hadid ayat 57:3 81 an nisa ayat 36 82 Bahasa kaumnya 83 ayat 29:20 84 An-Nisa ayat 29 85 ali imran 29 86 as-saffat ayat 103 87 fenomena sosial dalam al qur'an 88 An Nahl ayat 125 89 hadist abu daud no 1862 90 ibrahim 91 memelihara lisan 92 al qashash ayat 77 93 Surat Al Kahfi ayat 97 94 an nahl ayat 79 95 Al hasyr ayat 21 96 tafsir tentang kepemimpinan 97 arrum ayat 21 98 Al-Muzammil ayat 20 99 al anfal ayat 1 100 al+imron+ayat+191

Hasil pencarian tentang doa+dimudahkan+semua+urusan

sesungguhnya Engkau mengetahui keadaan kami, kelemahan kami, dan rasa butuhnya kami kepada Engkau dalam semua...urusan, dan Engkau lebih mengetahui keadaan kami dan lebih sayang kepada kami daripada diri kami sendiri..., oleh karena itu karuniakanlah kepada kami permintaan kami dan kabulkanlah doa kami.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Menurut Syaikh As Sa’diy, “Kami akan memudahkan urusannya dan menjadikan setiap kebaikan dimudahkan...untuknya dan mudah meninggalkan semua keburukan,” karena ia telah mengerjakan sebab-sebab kemudahan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 147
Tidak ada doa mereka selain ucapan: "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami...yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap
penduduknya aniaya) disebabkan kekafiran (dan berilah kami dari sisi-Mu seorang pelindung) yang akan mengatur urusan...Allah telah mengabulkan permohonan mereka ini, maka dimudahkan-Nya sebagian mereka itu untuk keluar sedangkan

-deskripsi"> Kalimat “Fad'uuh" (maka berdoalah kepada-Nya), mencakup doa ibadah...dan doa mas’alah....

-deskripsi"> Yakni niatkanlah dalam semua ibadah, doa dan amal saleh untuk mencari...Al Bayyinah: 5)

-deskripsi"> Yakni semua pujian dan sanjungan dengan ucapan seperti...Semua ini untuk Allah Subhaanahu wa Ta'aala saja tidak ada sekutu bagi-Nya karena sempurnanya sifat-Nya
(Maka Rabbnya memperkenankan doa Yusuf) permintaannya (dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka...Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar) semua pembicaraan (lagi Maha Mengetahui) semua pekerjaan.
Adapun maksud dari doa seperti itu ialah untuk menyatakan bahwa pusat perhatian mereka ialah soal akhirat..."Tidak ada yang aku khawatirkan terhadap umatku, kecuali tiga perkara yang di antaranya ialah akan dimudahkan
Berikanlah rahmat kepada Kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan...Kami.” Di mana dalam doa tersebut mereka menggabung antara sikap berlepas diri dari kemampuan mereka..., menghadap kepada Allah agar Dia memperbaiki urusan mereka, berdoa dengannya, dan merasa yakin dengan
Kalau saja Allah meluaskan rezeki semua hamba-Nya, sebagaimana mereka harapkan, niscaya mereka akan menjadi...Allah benar-benar mengetahui urusan semua hamba-Nya, baik yang tersembunyi maupun yang tampak....Kemudian, dengan kebijaksanaan- Nya pula, Dia menentukan segala sesuatu yang bisa membawa kebaikan kepada urusan-urusan
(Ingatlah, bahwa kepada Allahlah kembali semua urusan) semua urusan dikembalikan.
Disebutkan mereka secara khusus karena besarnya hak mereka, selanjutnya Nabi Nuh ‘alaihis salam meratakan doa...Beliau untuk semua kaum mukmin dan mukminah sampai hari Kiamat.
tafsir-deskripsi"> Sangat sering merendahkan diri dan berdoa, ia sangat sering kembali kepada Allah dalam segala urusan...Oleh karena itu, ikutilah jejak langkah Nabi Ibrahim semuanya, selain dalam hal doa Ibrahim untuk bapaknya
Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya....Dari mana ini semua, Maryam?" tanya Zakariyyâ heran. "Ini semua rezeki dari Allah.
Kami tidak akan pernah lalai dengan urusan semua makhluk....Semua urusan mereka diatur dengan penuh hikmah(1). (1) Kata sab'a tharâ'iq dalam ayat ini adalah kiasan...Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia tidak akan pernah lalai dalam mengatur semua makhluk yang ada
-deskripsi"> Yakni mudahkanlah semua urusan yang aku lakukan dan semua jalan yang aku...tempuh di jalan-Mu, serta mudahkanlah semua kesulitan di hadapanku.
-deskripsi"> Yakni yang diserahi semua urusan atau yang menjaga dan mengurus semua urusanmu
Setelah itu semua, berikut ini Aku sampaikan kisah Nûh yang hidup sebelum Ibrâhîm dan Lûth....Doa itu Kami kabulkan, dan dia Kami selamatkan bersama keluarganya yang beriman dari bencana topan yang
Fir'aun pun meninggalkan tempat itu untuk kemudian menangani sendiri urusan itu....Dilengkapinya pula segala sarana demi menyukseskan urusan itu, dengan mengumpulkan penyihir-penyihir...kampiun, kemudian dengan itu semua ia datang pada waktu yang telah disepakati bersama.
Barang siapa yang diberi-Nya hidayah, maka dimudahkan-Nya kepada jalan kebahagiaan dan dijauhkan-Nya...

-deskripsi"> Yang di dalamnya terhimpun semua kesedihan, kegundahan, kesengsaraan
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman kepada semua manusia dan memberitahukan...keadaan dan sifat mereka, bahwa mereka butuh kepada Allah dalam semua keadaan....orang yang diberi taufik di antara mereka seantiasa menyadari kebutuhannya baik yang terkait dengan urusan...dunia maupun agama dan merendakan diri kepada-Nya serta meminta-Nya agar tidak menyerahkan urusan kepada...dirinya walau sekejap pun serta membantunya dalam semua urusan, maka orang inilah yang lebih berhak
dan menerimanya dengan dada yang lapang, Beliau pun meminta kepada Allah pertolongan-Nya serta agar dimudahkan...semua sebab yang menjadi sempurnanya dakwah sebagaimana disebutkan permintaannya di ayat selanjutnya
(Tak ada sedikit pun hakmu untuk campur tangan dalam urusan mereka itu) tetapi semua itu urusan Allah
Kabulkanlah doaku) semua doa yang telah disebutkan tadi.
(Dan yang mengatur urusan) dunia, yaitu malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia....Jawab daripada semua qasam yang telah disebutkan di atas tidak disebutkan, lengkapnya, benar-benar kalian
Kamu tidak mempunyai kewenangan apa-apa dalam urusan manusia. Semua itu adalah urusan Allah.
Maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengabulkan doa Beliau, Dia menenggelamkan mereka semua dan menyelamatkan
Pada hari itu, semua muka menjadi hina dan tertunduk kepada Sang Mahahidup, yang tidak pernah mati, yang...mengatur semua urusan makhluk-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 14
Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya
Hanya Allahlah yang mengatur semua yang ada di langit dan di bumi....dapat berjalan dengan tertib, dan penguasa manusia agar mereka menyembah, bertakwa dan menyerahkan semua...urusan kepada-Nya.
Maksud ayat ini adalah tidak perlu mengeraskan suara dalam berdoa dan berdzikr, karena Allah mendengar semua...doa itu meskipun diucapkan dengan suara pelan.