Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 zakat 7 Menghargai pendapat orang lain 8 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 9 al ikhlas 10 Jual beli 11 riba 12 Mimpi 13 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 14 bekerja 15 yunus 16 al hujurat ayat 13 17 surah al maidah ayat 89 18 al+ikhlas 19 ibrahim 7 20 ali imran ayat 130 21 Al Maidah ayat 1 22 syari'ah 23 al baqarah ayat 30 24 penciptaan manusia 25 jujur 26 AL MUJADALAH AYAT 11 27 Menuntut ilmu 28 yunus+ayat+85-86 29 gunung 30 akhlak 31 hadits+surat+an+nahl 32 Menerima harta dengan nafsu serakah 33 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 34 Ali imran 45 35 al maidah ayat 6 36 Babi 37 An nahl ayat 90 38 al-baqarah ayat 286 39 ibrahim ayat 28 40 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 41 ibadah 42 Hud ayat 7 43 Surat+Ali+Imran+ayat+190 44 Ali Imran 159 45 obat 46 niat 47 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 48 yusuf 47 49 At-taubah+ayat+103 50 surat al wakiah 51 laut 52 ibrahim 52 53 Mengutamakan kepentingan bersama 54 mencatat dengan jujur 55 al A'raf ayat 54 56 al maidah ayat 87-88 57 al imran 186 58 sakit 59 neraka 60 An nisa ayat 58 61 al an'am ayat 38 62 ALMAIDAH AYAT 2 63 hujan 64 yusuf 3 65 ALI IMRAN 102 66 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 67 Sedekah 68 Pemimpin 69 az zariyat ayat 56 70 Penyakit 71 al maidah ayat 48 72 Ahmad 4355 73 Musibah 74 al fushilat ayat 11 75 Al maidah ayat 8 76 Mendidik anak 77 Al alaq ayat 1-5 78 Amal jariyah 79 keutamaan islam 80 rahmat allah 81 Al baqarah ayat 2 82 Al-Hujarat ayat 12 83 Urutan surat an nasr dalam alqur'an terletak pada urutan 84 sesungguhnya allah maha esa 85 Wasiat 86 Iman 87 anak 88 mendidik anak dengan kasih sayang 89 an nisa ayat 4 90 al+mu'minun+ayat+5 91 Al Hujurat ayat 12 92 Hud+ayat+7 93 at-thariq+ayat+5-7 94 daud 95 Al isra ayat 34 96 thaha ayat 105 97 Tajwid surat Al anbiyah ayat 47 98 al hujurat ayat 14 99 takwa 100 mengembalikan barang sewaan

Hasil pencarian tentang gunung+qaf

(Dan gunung-gunung dihancurluluhkan sehancur-hancurnya) atau apabila gunung-gunung dihancurleburkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Muzzammil Ayat 14
Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir
(Dan kepunyaan-Nyalah bahtera-bahtera) perahu-perahu (yang dibangun) yang dibuat (di lautan laksana gunung-gunung...) lautan besar yang tingginya bagaikan gunung-gunung.
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 7
dan gunung-gunung sebagai pasak?,
terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 3
dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
terjemahan ayat Surat Al-Gasyiyah Ayat 19
Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?
(Dan gunung-gunung, bagaimana ia dipancangkan?)
(Dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi) gunung-gunung yang menjulang tinggi (dan Kami beri
terjemahan ayat Surat Al-Waqi’ah Ayat 5
dan gunung-gunung dihancur luluhkan seluluh-luluhnya,
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 32
Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 20
dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia.
terjemahan ayat Surat Al-Mursalat Ayat 10
dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 9
dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang berterbangan),
(Dan dijalankanlah gunung-gunung) maksudnya, lenyap dari tempat-tempatnya (maka menjadi fatamorganalah...ia) menjadi debu yang beterbangan, atau dengan kata lain gunung-gunung itu menjadi sangat ringan jalannya
terjemahan ayat Surat Al-Qari'ah Ayat 5
dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung agar manfaat yang terkandung di dalamnya dapat dieksploitasi...oleh Dâwûd, dan agar gunung-gunung itu bertasbih bersama Dâwûd menyucikan Allah dari segala bentuk kekurangan
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 106
maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali,
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 14
dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
(Dan) ingatlah (akan hari yang ketika itu Kami perjalankan gunung-gunung) Kami lenyapkan gunung-gunung...itu dari muka bumi, hingga gunung-gunung itu menjadi debu yang beterbangan....(dan kamu akan melihat bumi itu datar) tidak ada sesuatu pun yang ada padanya, baik gunung maupun yang
(Dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan) diletuskan hingga menjadi debu yang beterbangan.
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 82
dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 149
Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;
(Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.)
Dengan demikian, setelah gunung-gunung itu dihancurkan, bekas tempatnya menjadi rata dengan tanah.
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 24
Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 90
hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh,
(Dan apabila gunung-gunung dihancurkan) dilenyapkan dari muka bumi dan menjadi debu yang beterbangan.
Mereka memahat dengan rajin dan cermat gunung-gunung tinggi untuk dijadikan sebagai tempat kediaman.
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 18
Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia (Daud) di waktu petang dan pagi
(Dan diangkatlah) diangkatlah ke atas (bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya) diadukan (sekali