Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 Riba 3 ilmu 4 jihad 5 ali imran 6 niat 7 Menghitung nikmat allah 8 sabar 9 pemimpin 10 Al Maidah Ayat 2 11 al ikhlas 12 akhlak 13 zakat 14 Salam 15 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 16 al maidah ayat 48 17 Surat+Maryam+Ayat+94 18 al maidah ayat 1 19 hujan 20 ali imran 190 21 Ayat+47 22 al-maidah ayat 2 23 Al quran 24 muhammad 25 AT TAUBAH AYAT 60 26 Ali imran ayat 190 27 al hijr 9 28 Albaqarah ayat 2017 29 Cahaya 30 al Baqarah ayat 285 31 al hajj ayat 62 32 al ahzab ayat 21 33 an-nisa ayat 58 34 khalifah 35 Hadits+at+huru 36 ali imran 159 37 iman 38 pendidikan 39 Sedekah 40 Ali imran 110 41 Surat+Maryam+Ayat+76 42 al-qiyamah ayat 2 43 Maksiat 44 Hijr 19 45 nikah 46 Al+alaq+ayat+96 47 Al hijr 48 konflik beragama 49 surat saba ayat 3 50 al baqarah ayat 22 51 an nisa ayat 58 52 jual beli 53 Tentang kesehatan jiwa 54 Itulah perumpamaan 55 Ali imran 31 56 al isra ayat 32 57 al furqon ayat 67 58 al+kafirun+ayat+4 59 al luqman ayat 18 60 hadits abu daud tentang ada segolongan yg memperjuangkan 61 Perintah berperang 62 at tahrim ayat 66 63 akhlak baik 64 haji 65 al-an'am ayat 68 66 al alaq ayat 1-5 67 al Hijr ayat 9 68 Surat addzariyat ayat 19 69 Ali Imran 104 70 minyak 71 surat al maidah ayat 5 72 An nahl ayat 68-69 73 pembeza hak dan batil 74 ali+imran+191 75 Yunus 62 76 ali imran 18 77 Keluarga 78 ayat al-qur'an yang menjelaskan istri yang bersedekah dari rah (harta suaminya) 79 Surah an nahl ayat 12 80 islam 81 Hadits tentang keutamaan shalat di mesjid nabawi 82 surat+al-+mujadilah+ayat+33 83 al hujurat ayat 13 84 an nisa ayat 23 85 Surat+Maryam+Ayat+80 86 musibah 87 Kafir 88 surah al insirah ayat 5 dan 6 89 yunus ayat 10 90 ali imran 64 91 Dan rabbmu adalah yang Maha esa 92 Surat+Maryam+Ayat+97 93 AN nahl ayat 90 94 Surah Al-Fatihah ayat 2 95 ar rahman 72 96 al+insan+ayat+25 97 akal 98 Surat+Maryam+Ayat+98 99 Bimbingan dan Konseling dalam Tradisi Nabi 100 Ibnu Umar jenggot

Hasil pencarian tentang hendaklah+tiap2+diri+mempersiapkan+hari+esok

Apakah yang Anda maksud hendaklah tiap diri mempersiapkan hari esok?
Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari...esok) yakni untuk menghadapi hari kiamat (dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hasyr Ayat 18
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang...telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha
Wahai Mûsâ, janganlah kamu dipalingkan untuk tidak mempercayai hari kiamat dan mempersiapkan diri menghadapinya
(Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa) yaitu, di waktu subuh dari hari yang tidak ditentukan
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 38
Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.
Hari ini ada bayi lahir, esok ada orang mati. Kita tidak akan dibangkitkan setelah kita mati.
(Berkatalah ia) Nabi Musa, ("Waktu untuk pertemuan kami dengan kalian itu adalah hari raya) yakni hari...raya Firaun dan kaumnya, yang pada hari itu mereka berhias diri dan berkumpul-kumpul (dan hendaklah
Hendaknya setiap orang memikirkan apa saja amalan yang dipersiapkan untuk hari esok.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 108
Katakanlah: "Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah: "Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan Yang Esa. maka hendaklah...kamu berserah diri (kepada-Nya)".
(Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka) maksudnya hendaklah mereka...merapihkan ketidakrapihan diri mereka seperti memotong rambut dan kuku yang panjang (dan hendaklah mereka...Walyuufuu dan Walyuwaffuu (nazar-nazar mereka) dengan menyembelih hewan ternak sebagai hewan kurban (dan hendaklah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 234
Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri...itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari....apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 14
Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut hari-hari
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 185
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan...Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah...barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari...yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain....Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 59
Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya dan hendaklah dikumpulkan
(Katakanlah kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada mengharapkan...) mereka yang tidak takut (akan hari-hari Allah) yaitu hari-hari di waktu Allah menimpakan azab kepada...Maksudnya, maafkanlah orang-orang kafir atas perlakuan mereka terhadap diri kalian yang menyakitkan itu
Mereka itu adalah orang-orang bertakwa yang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat....tiada lain hanya menunggu kedatangan malaikat yang akan mencabut nyawa mereka dalam keadaan menzalimi diri...Akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri, karena mereka sendiri yang menjerumuskan diri
(di dunia dan akhirat, maka hendaklah ia merentangkan tali) tambang (ke langit) yang dimaksud adalah...atap rumahnya, kemudian tali itu diikatkan ke atap rumah dan ke lehernya (kemudian hendaklah ia memutuskan...tali itu) yakni mencekik dirinya dengan tali itu, maksudnya menggantung diri....Demikianlah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih (kemudian hendaklah ia pikirkan, apakah...Maksudnya, hendaklah ia tercekik oleh kejengkelannya, karena sesungguhnya Allah pasti akan menolong nabi-Nya
(Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, "Hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan...sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau pun terang-terangan sebelum datang hari...kiamat yang pada hari itu tidak ada jual-beli) tebusan (dan persahabatan.") persahabatan yang dapat...menolong; yang dimaksud adalah hari kiamat.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 26
Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.
Sesungguhnya hanya pada Allah kemutlakan pengetahuan tentang hari kiamat....Tak seorang pun--baik yang taat maupun yang jahat--yang tahu apa yang akan diperbuatnya esok hari, baikkah
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 29
Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan...nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 66
Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 222
Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
(Sesungguhnya Kami menyediakan) telah mempersiapkan (bagi orang-orang kafir rantai) untuk menyeret mereka
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 19
Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari"....Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah...dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 9
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak...Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang
(Karena itu, maka hendaklah Allah) saja (kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 15
Barangsiapa yang menyangka bahwa Allah sekali-kali tiada menolongnya (Muhammad) di dunia dan akhirat, maka hendaklah...ia merentangkan tali ke langit, kemudian hendaklah ia melaluinya, kemudian hendaklah ia pikirkan apakah
Yang Maha Esa) tiada diwahyukan kepadaku sehubungan dengan perkara Tuhan, melainkan keesaan-Nya (maka hendaklah...kalian berserah diri) taat kepada apa yang diwahyukan kepadaku, yaitu mentauhidkan Tuhan.
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 31
Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan...sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari