Paling Sering Dicari

1 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 2 minyak bumi 3 dalil+kitab+injil 4 hari kiamat 5 berfikir kritis 6 al-baqarah ayat 155 7 Surat fatir ayat 3 8 Cari t Opik dmn 9 dalil+kitab+zabur 10 sabar 11 surat an nas 12 al-baqarah ayat 216 13 Ali+imran+ayat+134 14 surat ibrahim 15 Keuntungan+jual+beli 16 bekerja 17 ilmu 18 Al-Isro ayat 26-27 19 Al isra ayat 32 20 an nisa ayat 59 21 Tafsir hadist Ibnu Majah no 2179 22 Yunus 57 23 Obat 24 saba 25 hijrah 26 qs yusuf 27 Injil 28 musibah 29 hutang 30 Harta 31 Wasiat 32 pendidikan 33 Ali imran 110 34 ali imran 159 35 ali imran 31 36 al maidah ayat 48 37 Jinn 38 Wanita 39 hadist+al-hujurat+ayat+12 40 al hijr ayat 9 41 Sedekah 42 az zumar ayat 53 43 kiamat 44 ibrahim 45 Surat Ali Imran ayat 159 46 Seratus 47 dalil+naqli+kitab+zabur 48 dalil+naqli+kitab+injil 49 ali imran 185 50 at taubah ayat 105 51 asmaul husna 52 Al ikhlas 53 an-nisa+ayat+21 54 surat yasin 55 Al-Baqarah ayat 201 56 Al Mujaadilah ayat 13 57 hadis tentang manusia 58 Memaafkan 59 Hadis berfikir kritis 60 LUQMAN 61 Wanita keji 62 Ayat yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial 63 QS+An-Nisa+ayat+29 64 ibrahim+26 65 Iblis 66 berkembang 67 Kandungan+surat+an+Nisa+ayat+136 68 yang belajar al quran dan mengamalkannya 69 luqman+14 70 riba 71 al imran 130 72 batu hitam 73 An nahl ayat 125 74 al hasyr ayat 18 75 al mu'minun ayat 5-7 76 surat+an-nisa+ayat+161 77 Al Baqarah ayat 30 78 shalat 79 Kebajikan 80 menikah adalah sunnah 81 al hijr ayat 22 82 Maryam 56  83 Melihat 84 al imran 85 putus amal 86 Yusuf 87 niat 88 an nahl ayat 97 89 Al luqman 90 maryam 58 91 jenazah 92 Berobat dengan yang halal 93 kematian 94 al hujurat ayat 13 95 al jin ayat 26 96 Ali Imran 104 97 lalat 98 maryam 99 ar rahman 100 Jual beli yang dilarang

Hasil pencarian tentang iman+kepada+malikat

Apakah yang Anda maksud iman kepada malaikat?
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 8
Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling) dari iman; sebab neraka Jahanam itu mengatakan...kepada mereka kemarilah, kemarilah.
(Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah?) membantah Alquran....(Bagaimanakah) (mereka dapat dipalingkan) dari iman?
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 16
yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 177
Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat memberi mudharat...kepada Allah sedikitpun; dan bagi mereka azab yang pedih.
(Tetapi ia mendustakan) Alquran (dan berpaling) dari iman.
(Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari) dari iman.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 108
Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada...Dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 60
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang", mereka menjawab...Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu perintahkan kami(bersujud kepada-Nya)?"..., dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman).
("Bagaimana mereka dapat menerima peringatan) maksudnya, iman tidak akan bermanfaat buat mereka bila...azab diturunkan (padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan) artinya yang
Tetapi iman yang mereka ucapkan pada saat melihat kejamnya azab itu tidak berguna lagi....Sebab ketentuan Allah telah berlaku pada hamba-Nya, bahwa Dia tidak menerima pernyataan iman yang diucapkan
(Telah dekat kepada manusia) kepada penduduk Mekah yang ingkar terhadap adanya hari berbangkit (hari...kelalaian) daripadanya (lagi berpaling) tidak bersiap-siap untuk menghadapinya, yaitu dengan bekal iman
(Maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan kepada Rabbnya) menempuh jalan yang menyampaikan...kepada-Nya, yaitu melalui iman dan taat kepada-Nya.
(Kemudian dia berpaling) dari iman (seraya berjalan) di muka bumi dengan menimbulkan kerusakan.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 2
yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya bertambahlah iman...mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.
(Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan) yaitu iman, silaturahmi...dan lain sebagainya (dan mereka takut kepada Rabb mereka) ancaman-Nya (dan takut kepada hisab yang buruk
(Kemudian dia berpaling) dari iman (dan menyombongkan diri) sombong tidak mau mengikut Nabi saw.
maksudnya, bagaimanakah kalian dipalingkan dari iman kepada-Nya, padahal bukti-bukti-Nya sudah jelas.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 257
Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya...(iman)....orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 22
melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata: "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada...Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 143
Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir): tidak masuk kepada golongan ini...(orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir), maka kamu sekali-kali
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 7
Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan
(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah) dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan...maksiat (dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar) dalam hal iman dan menepati janji untuk
(dan berpaling) dari iman?
(Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang) ayat-ayat Alquran yang jelas (supaya...Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan) dari kekafiran (kepada cahaya) kepada keimanan....sesungguhnya Allah benar-benar terhadap kalian) karena Dia telah mengeluarkan kalian dari kekafiran kepada...iman (Maha Penyantun lagi Maha Penyayang).
(Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan) dibelokkan (daripadanya) dari iman kepada adanya hari kiamat...(oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya) untuk ingkar kepada
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 39
Maka dia (Fir'aun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya dan berkata: "Dia adalah seorang tukang sihir
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 193
Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu...kepada Tuhanmu", maka kamipun beriman.
hendaknyalah (kalian tunaikan kepadaku) apa yang aku seru kalian untuk melakukannya, yaitu beriman kepada...Maksudnya, tampakkanlah iman kalian kepadaku, hai (hamba-hamba Allah....Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepada kalian) dipercaya untuk menyampaikan apa yang
Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan tidak mendustakan salah satu dari...mereka, maka Allah akan memberi pahala yang besar atas kesempurnaan iman mereka....Sungguh Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat, Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.