Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 Ali Imran 5 Haji 6 darah 7 al Muthoffifin ayat 18 8 riba 9 anak 10 Menuntut ilmu 11 al ankabut ayat 45 12 Yunus 13 al jumuah ayat 10 14 hewan 15 al baqarah ayat 198 16 Maryam 17 al maidah ayat 2 18 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 19 Tuhan 20 Al ahzab ayat 21 21 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 22 al imron+ayat+110 23 al hujurat ayat 13 24 surat an-nisa 25 Yusuf 26 surah yunus ayat 57 27 Luqman 28 pikun dan beruban 29 belajar 30 ali imran 159 31 Hadits Muslim Nomor 3444 32 Ali Imran ayat 185 33 al mujadilah ayat 11 34 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 35 mimpi 36 Yunus 59 37 Ali imran 104 38 al+kahfi+ayat++4 39 Peristiwa dimasa lalu 40 an nisa ayat 5 41 al maidah ayat 90 42 al ikhlas 43 al alaq ayat 2 44 surat al-a'la 45 Surat Al antabul ayat 20 46 adz zariyat ayat 49 47 ali imran 14 48 Darah manusia 49 Ahmad 50 bekerja 51 berfikir 52 al+baqarah+ayat+69 53 al maidah ayat 8 54 zakat 55 Ali Imran ayat 26. 56 quraisy ayat 2 57 an nisa ayat 59 58 Surat Ar-Rad ayat 11 59 al+baqarah+ayat+70 60 dalil sumpah 61 AL MAIDAH AYAT 38 62 An nisa ayat 58 63 Kisah nabi 64 Ilmu 65 hadits mencatat transaksi 66 al isra ayat 32 67 Ibrahim 68 hadits abu Daud 1378 69 ali imran 134 70 hadist tentang kesadaran lingkungan 71 al+insyirah+ayat+5 72 1. Jangan mudah mengobral sumpah 73 qs al-a'raaf 7:172 74 akhlak 75 al+insyirah+ayat+6 76 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 77 at taubah ayat 105 78 +surat+at+taubah+ayat+24 79 sabar 80 Al imran 81 ra'd ayat 2 82 surah ibrahim ayat 33 83 al baqarah ayat 43 84 sejarah surat an-nisa 85 Musa 86 Kebajikan 87 tafsir+qur'an+surat+al-an'am+ayat+70 88 al maidah ayat 89 89 an nur ayat 2 90 al imran ayat 21 91 an nahl ayat 43 92 yunus ayat 3 93 Menghidupkan lebih mudah dari menciptakan 94 haid 95 al jaatsiyah ayat 13 96 ali imran 130 97 al insyirah ayat 5 98 muslim 2713 99 Hadis tentang qord 100 Q.S Al-Baqarah ayat 267

Hasil pencarian tentang imran+ayat+79

-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul...

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat dalil kelebihan laki-laki dibanding wanita,
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
[[79 ~ AN-NAZI'AT (PARA PENCABUT) Pendahuluan: Makkiyyah, 46 ayat ~ Ayat-ayat pembukaan surat al-Nazi'ât...Ayat-ayat selanjutnya menuturkan kisah Mûsâ a. s. bersama Fir'aun dengan tujuan menghibur hati Nabi Muhammad
(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
yang baik dan orang-orang yang buruk yang dengannya mereka dapat dikenali sebagaimana firman-Nya di ayat...Ali Imran: 106)

(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang menakjubkan, karena tidak mampunya Beliau berbicara dengan manusia...Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Tandanya bagimu, kamu tidak dapat...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran...ayat 13.
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
untuk memperbaiki apa yang telah ada dari keimanan itu dan memunculkan apa yang belum ada, seperti pada ayat...Ali Imran: 102)....Perlu diketahui, bahwa mengingkari salah satu di antara yang disebutkan dalam ayat di atas sama saja
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Musa bin Imran
Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat...yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat.” (Terj....Ali Imran: 7) maksud mutasyabihat di ayat ini adalah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan manusia..., dan kesamaran ini tidaklah hilang kecuali dengan mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat (jelas...Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 36
Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku melahirkannya
Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali Imran
agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali Imran...dan para sahabat biasa memaafkan Ahli Kitab dan kaum musyrik, hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat
Karena Dia telah menurunkan Al Qur’an kepadamu, memberikan kamu maqam mahmud (lihat Al Israa’: 79
(Dan) ingatlah (ketika Musa berkata) Nabi Musa adalah anak lelaki Imran (kepada muridnya) yang bernama
Ali Imran: 30)

Oleh karena itulah, di ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengarahkan mereka untuk memutuskan sarana-sarana...Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam ayat tersebut menggunakan kata-kata, “Falaa takhdha’na bil qauliâ...Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali Imran
(Dan Maryam) lafal ini diathafkan kepada lafaz imra'atu fir`auna (putri Imran yang memelihara kehormatannya
Syaikh As Sa’diy, bahwa Maryam memang saudara perempuan Harun, namun Harun di sini bukan Harun bin Imran
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali Imran
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
Termasuk kebijaksanaan-Nya adalah Dia mengutus hamba-Nya Musa bin Imran yang telah diketahui Allah, bahwa