Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 darah 5 al Muthoffifin ayat 18 6 Ali Imran 7 Haji 8 anak 9 riba 10 al jumuah ayat 10 11 Menuntut ilmu 12 al ankabut ayat 45 13 Yunus 14 hewan 15 al baqarah ayat 198 16 Maryam 17 al maidah ayat 2 18 al imron+ayat+110 19 surat an-nisa 20 al hujurat ayat 13 21 Yusuf 22 surah yunus ayat 57 23 Luqman 24 pikun dan beruban 25 belajar 26 Hadits Muslim Nomor 3444 27 ali imran 159 28 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 29 Al ahzab ayat 21 30 Tuhan 31 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 32 Yunus 59 33 Ali imran 104 34 an nisa ayat 5 35 al+kahfi+ayat++4 36 al alaq ayat 2 37 al maidah ayat 90 38 al ikhlas 39 surat al-a'la 40 ali imran 14 41 Darah manusia 42 Surat Al antabul ayat 20 43 bekerja 44 adz zariyat ayat 49 45 Ali Imran ayat 26. 46 al+baqarah+ayat+69 47 Ahmad 48 al maidah ayat 8 49 An nisa ayat 58 50 zakat 51 an nisa ayat 59 52 quraisy ayat 2 53 al+baqarah+ayat+70 54 berfikir 55 Surat Ar-Rad ayat 11 56 dalil sumpah 57 ali imran 134 58 hadits mencatat transaksi 59 Kisah nabi 60 AL MAIDAH AYAT 38 61 hadits abu Daud 1378 62 Ilmu 63 al+insyirah+ayat+5 64 Ibrahim 65 qs al-a'raaf 7:172 66 hadist tentang kesadaran lingkungan 67 al+insyirah+ayat+6 68 al isra ayat 32 69 akhlak 70 sabar 71 1. Jangan mudah mengobral sumpah 72 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 73 ra'd ayat 2 74 Ali Imran ayat 185 75 Al imran 76 +surat+at+taubah+ayat+24 77 at taubah ayat 105 78 mimpi 79 al mujadilah ayat 11 80 Peristiwa dimasa lalu 81 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 82 al kahfi ayat 4 83 al+baqarah+ayat+284 84 as shaf 4 85 Surah Al-Baqarah Ayat 111 86 surat An-Nisa' Ayat 11 87 yusuf 34 88 Menikahi aisyah 89 rezeki 90 al-Hijr ayat 9. 91 Neraka 92 Rujuk 93 al baqarah ayat 111 94 cahaya 95 al+baqarah+ayat+286 96 Surat+Luqman 97 Ayat Al Qur'an yang berisi balasan di surga 98 alkolam ayat 4 99 Surat annahl 100 Al Maidah ayat 1

Hasil pencarian tentang kepemimpinan+wanita

-deskripsi"> Yakni yang masih mengalami haidh dan sudah dicampuri (karena wanita yang...Adapun wanita yang sudah monopause (berhenti haidh) dan wanita kecil yang belum mengalami haidh, maka...

-deskripsi"> Wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya....Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki berada di atas wanita dan haknya berada di atas hak wanita....Oleh karena itu, kenabian, jabatan hakim, kepemimpinan baik dalam lingkup kecil maupun besar hanya dipegang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ

-deskripsi"> Seperti anak perempuan, adanya sekutu dalam kepemimpinan, dan menghinakan
kami sebagai pengikut-pengikutmu sehingga kalian berdua akan mendapatkan kekuasaan, kehormatan dan kepemimpinan

-deskripsi"> Mereka pun akhirnya mengakui kepemimpinan Thalut dan siap berjihad bersamanya
Nabi mereka menjawab, "Allah telah memilih Thâlût sebagai penguasa kalian karena ia memiliki kriteria kepemimpinan
Orang-orang yang membangkang, kalau menginginkan kepemimpinan dengan sikap angkuh itu, akan mendapatkan
Akan tetapi orang yang beriman menerima hanya kepemimpinan Allah semata dan tidak akan terputus ketaatannya
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 26
Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita...yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik...adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).
(Janganlah kamu nikahi) hai kaum muslimin, (wanita-wanita musyrik), maksudnya wanita-wanita kafir (sebelum...Sesungguhnya budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik) walaupun ia merdeka....dan menyanjung serta menyenangi laki-laki yang menikahi wanita merdeka yang musyrik (walaupun ia menarik...Ini dikhususkan bagi wanita yang bukan ahli kitab dengan ayat "Dan wanita-wanita yang terpelihara di...(Dan janganlah kamu kawinkan) atau nikahkan (laki-laki musyrik), artinya laki-laki kafir dengan wanita-wanita
(Wanita-wanita yang keji) baik perbuatannya maupun perkataannya (adalah untuk laki-laki yang keji) pula...(dan laki-laki yang keji) di antara manusia (adalah buat wanita-wanita yang keji pula) sebagaimana yang...sebelumnya tadi (dan wanita-wanita yang baik) baik perbuatan maupun perkataannya (adalah untuk laki-laki...yang baik) di antara manusia (dan laki-laki yang baik) di antara mereka (adalah untuk wanita-wanita...(Mereka itu) yaitu kaum laki-laki yang baik dan kaum wanita yang baik, antara lain ialah Siti Aisyah
Wahai orang-orang Mukmin, apabila wanita-wanita yang beriman berhijrah mendatangi kalian, maka ujilah...Sebab, wanita-wanita yang beriman tidak halal bagi orang-orang kafir. Demikian pula sebaliknya....Tiada dosa bagi kalian untuk mengawini wanita-wanita tersebut selama kalian membayar mahar mereka....Janganlah kalian berpegang teguh pada tali perkawinan dengan wanita-wanita kafir yang tetap atau akan...Mintalah mahar yang telah kalian bayar untuk wanita-wanita yang menyusul berbuat kufur kepada orang-orang
Wanita-wanita usia menopause (tidak haid lagi karena usia lanjut) yang masih dalam masa idah, jika kalian...Begitu pula wanita- wanita yang tidak haid....Sedang wanita-wanita yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.
Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam tentu dia akan mendapatkan bahwa Beliau orang yang cocok memegang kepemimpinan
Kalian juga diharamkan menikah dengan wanita yang bersuami, baik wanita merdeka maupun budak, kecuali...wanita-wanita tawanan dari hasil perang antara kalian dan orang-orang kafir....Selain wanita-wanita yang diharamkan tadi, carilah wanita dengan harta kalian untuk dijadikan istri,...bukan untuk maksud zina atau menjadikannya wanita simpanan....Semua wanita yang telah kalian gauli setelah pernikahan secara sah dengan yang halal dikawini, berilah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 221
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman....Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu....Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman
Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya adalah istri-istri Nabi saw....Adapun mengenai wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah...wanita-wanita selain istri-istri Nabi.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita...merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki....mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita...yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita
Barangsiapa di antara kalian tidak mampu menikahi wanita merdeka yang beriman, maka ia boleh mengawini...budak wanita beriman....Pilihlah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, bukan pezina dan bukan pula gundik....Jika setelah dinikahi mereka melakukan zina, maka hukuman mereka separuh hukuman wanita merdeka....Kesabaran kalian dalam menikahi budak wanita yang selalu menjaga kehormatan adalah lebih baik.

-deskripsi"> Ini semua adalah mahram wanita, boleh bagi wanita menampakkan perhiasannya...wanita, yakni tidak haram bagi wanita muslimah tubuhnya terbuka di hadapan sesamanya kecuali bagian antara...Wanita di ayat tersebut adalah wanita muslimah, adapun wanita kafir tidak termasuk, karena mereka tidak...Sedangkan wanita muslimah mengetahui bahwa mensifati wanita muslimah lain ke laki-laki adalah haram....jelek dengan wanita cantik, maka hendaklah wanita tidak terbuka di hadapannya.
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 31
Maka tatkala wanita itu (Zulaikha) mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya...Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa)nya, dan mereka melukai
Orang-orang meminta fatwa kepadamu, Muhammad, tentang wanita-wanita yang masih dalam keadaan lemah....Allah menjelaskan kepadamu untuk menerangkan mereka mengenai wanita, anak-anak kecil dan anak-anak yatim...Wanita-wanita yatim yang dikawin dan tidak mengambil maskawinnya, anak-anak kecil dan anak-anak yatim
-deskripsi"> Selanjutnya Allah menyebutkan ancaman kepada mereka yang menuduh wanita...

-deskripsi"> Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang lengah ialah wanita-wanita yang
(Wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mendapat mutah), maksudnya diberi mutah (secara patut), artinya...Hal ini diulang kembali oleh Allah agar mencapai pula wanita-wanita yang telah dicampuri, karena ayat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 5
(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 34
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka...(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian...Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat
(Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu) atau menahan (diri mereka) dari kawin (selama tiga...Ini mengenai wanita-wanita yang telah dicampuri....Juga bukan lagi wanita-wanita yang terhenti haidnya atau anak-anak yang masih di bawah umur, karena bagi...Mengenai wanita-wanita hamil, maka idahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya sebagaimana tercantum...dalam surah At-Thalaq, sedangkan wanita-wanita budak, sebagaimana menurut hadis, idah mereka adalah
Selain itu, Allah juga menghalalkan makanan kalian untuk mereka dan membolehkan kalian mengawini wanita-wanita...yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita Ahl al-Kitâb yang beriman, bila kalian membayar maskawin...mengawininya, dan bukan untuk melegalkan hubungan yang tidak sah (zina), atau menjadikan mereka sebagai wanita
Wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji; dan sebaliknya, laki-laki yang keji adalah untuk wanita...Begitu pula, wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik; dan sebaliknya, laki-laki yang baik adalah...untuk wanita yang baik....Jika demikian, maka bagaimana mungkin dapat terbayang suatu kekejian dapat terjadi pada diri seorang wanita
Dan wanita-wanita yang merdeka di antara wanita-wanita mukmin serta wanita-wanita merdeka dari kalangan
(Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik) menuduh berzina wanita-wanita yang memelihara