Paling Sering Dicari

1 Ayat 2 surat fatihah 2 Cukuplah Allah 3 an-nur ayat 58 4 Hijrah 5 ghaib 6 12 orang anak Yakub 7 al baqarah ayat 30 8 Yusuf 108 9 rezeki 10 menggauli+binatang 11 Tauhid asma wasshifat 12 zakat 13 menunggu 14 shalat 15 demi masa 16 keterangan 17 Manusia 18 berfikir 19 al baqoroh ayat 124 20 Larangan mengikuti tradisi lokal 21 Takdir 22 haji 23 Bohong 24 ali imran 159 25 surat al kafirun ayat 6 26 bahasa arab 27 tafsir surat al-an'am ayat 160 28 al qashasah ayat 26 29 Ayat tentang batasan pergaulan 30 Hadis Ibnu Majah 1934 31 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 32 ilmu 33 sabar 34 al hadid ayat 20 35 kisah nabi syuaib 36 jin+petir+qs 37 Malaikat 38 ghaffir ayat 44 39 iblis+petir+qs 40 al baqarah ayat 45 41 Aku menghendaki dia (dengan memberikan sedikit keduniaan kepadanya dan menolongnya untuk melakukan ketaatan 42 ar-rahman 43 keluarga 44 surah tentang bersabar 45 Surat hud 46 Hadits qudsi tentang taubat 47 setan+petir+qs 48 surat+al+maidah+ayat+33 49 al ahzab ayat 59 50 basuh 51 Al ahzab ayat 33 52 Dan pakaianmu bersihkanlah 53 surat+albaqarah+ayat+153 54 al isra ayat 23 55 junub 56 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 57 AL-BAQOROH AYAT 30 58 Tentang lemahnya seitan 59 Kamu tidak pat Beri pertunjuk pada mereka 60 az zariyat ayat 56 61 al adiyat ayat 1-3 62 Saba 63 Rezeki dan kekayaan 64 Jujur 65 Al baqarah ayat 235 66 hati 67 Sedikit tidur 68 gunung 69 berselisih 70 Surah qaf ayat 16 71 al imran 159 72 Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Ali] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] Telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Abis] Aku mendengar [Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma] berkata terkait dengan firman-Nya 73 bintang 74 Ar-Rum ayat 21 75 luqman ayat 14 76 al- dzariyat ayat 49 77 Al-maidah ayat 6 78 al baqarah ayat 158 79 al baqarah ayat 186 80 surah yunus ayat 57 81 Urusan 82 akhirat 83 ali imran 92 84 upah 85 surat al-baqarah ayat 283 86 Ya Allah 87 yasin ayat 40 88 al zalzalah ayat 7-8 89 Warna kulit 90 Al-Jaatsiyah ayat 22 91 at thalaq ayat 6 92 ibrahim 44 93 an+nisa+ayat+11 94 Surat al-Muthaffifîn 14 95 Hadist abu daud 2437 96 surat an nur ayat 23 97 al an am ayat 82 98 menuntut ilmu 99 Yahudi 100 Warna

Hasil pencarian tentang lima

Dalam surah Al-Anfal disebutkan seribu yakni sebagai bantuan pertama kemudian menjadi tiga ribu lalu lima...orang-orang musyrikin (pada ketika itu juga) buat menyerang kamu (maka Tuhanmu akan membantu kamu dengan lima
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Para malaikat dan Jibril naik ke hadapan-Nya dalam sehari yang lamanya lima puluh ribu tahun dalam hitungan
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 125
bersiap-siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan lima
(Dan dia ingat nama Rabbnya) seraya mengagungkan-Nya (lalu dia salat) maksudnya, mengerjakan salat lima
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 14
sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima
ketakwaan, kemudian musuh-musuh datang pada saat itu juga, niscaya Allah akan menambah bantuan-Nya menjadi lima
Bangunlah pada sebagian malam dan laksanakanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan atas salat lima
melupakan kalian (harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah) dari melakukan salat lima
Lalu ia menetap dan menyeru mereka selama sembilan ratus lima puluh tahun.
Ayat ini diturunkan setelah selang beberapa waktu yaitu lima belas hari wahyu tidak turun-turun kepadanya
Allah Subhaanahu wa Ta'aala memakan waktu satu hari yang apabila dilakukan oleh manusia, memakan waktu lima...berpendapat, bahwa maksudnya adalah hari Kiamat yang Allah jadikan bagi orang-orang kafir seukuran lima
Rabbmu pada waktu petang) yaitu sesudah matahari tergelincir (dan pagi) yang dimaksud adalah salat lima
(yang beredar dan yang terbenam) yang dimaksud adalah bintang-bintang yang lima, yaitu: Uranus, Yupiter
Lafal 'Lima Labitsuu' berta'alluq kepada lafal berikutnya (yakni masanya) batas waktunya.
Termasuk ke dalam apa yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah menjalankan shalat yang lima waktu dan
terjemahan ayat Surat Al-Mujadilah Ayat 7
Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya.
Aku menjawab, 'Lima puluh kali salat untuk setiap harinya.'...Maka Allah meringankan lima waktu kepadaku. Lalu aku kembali menemui Nabi Musa....Aku menjawab, 'Allah telah meringankan lima waktu kepadaku.'...waktu demi lima waktu....setiap salat berpahala sepuluh salat, maka itulah lima puluh kali salat.
berumur empat puluh tahun atau lebih dari itu (maka ia tinggal di antara mereka selama sembilan ratus lima
Inilah dua golongan yang bertengkar) yaitu golongan orang-orang Mukmin di satu pihak dan di pihak lain lima
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 22
adalah tiga orang yang keempat adalah anjingnya, dan (yang lain) mengatakan: "(jumlah mereka) adalah lima
menjanjikan untuk mereka bantuan seribu malaikat, kemudian menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima
yang diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya, "maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima
(Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya.
(Peliharalah semua salatmu), yakni yang lima waktu dengan mengerjakannya pada waktunya (dan salat wustha
Dan di dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa kadar masa itu adalah lima puluh ribu tahun.
kepada lafal yang tidak disebutkan, azab menimpa orang-orang kafir pada hari kiamat (yang kadarnya lima
Jika ada lima orang yang berbuat demikian, maka Dia adalah yang keenamnya.
wajibkan kepada hamba merupakan amanah, sehingga seorang hamba wajib melaksanakannya, seperti shalat lima
mengerjakan kewajiban yang jika ditinggalkan pelakunya dianggap mengerjakan dosa besar, seperti shalat lima
Oleh karena itu, sebelum ghanimah dibagikan kepada lima golongan yang berhak, dibayar lebih dahulu mahar-mahar