Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 159 4 ali imran 190 5 Saba 13 6 sabar 7 luqman 13 8 al maidah ayat 2 9 Hadis+Al+hakim+8473 10 Ali imran 104 11 bintang 12 al baqarah ayat 233 13 belajar 14 surat+al+hujurat+12 15 Bumi 16 hujan 17 taubat 18 an nur ayat 2 19 Ad+dahr+ayat+4 20 Ayat 158 21 Ali imran 22 Yunus 57 23 niat 24 surah+al+fath+ayat+29 25 al isra ayat 32 26 surat+al+hujurat+13 27 AL MULK AYAT 19 28 Doa mohon kemenangan 29 yusuf 30 al+Mujadalah ayat+11 31 masjid 32 ali imran 14 33 mujadalah ayat 58 34 Ibrahim 35 Al hujurat ayat 13 36 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 37 Dunia 38 Al imran 104 39 al Hijr 94 40 al anbiya ayat 30 41 Tafsir Ali+Imran+109 42 Utusan 43 ali imran ayat 103 44 Al Mujadalah ayat 11 45 berfikir 46 hujurat ayat 13 47 muhammad 7 48 Iman 49 Bunuhlah 50 Al ikhlas 51 Surah Al a'raf ayat 54 52 an nisa ayat 4 53 Ali imran 110 54 an+nur+ayat+31 55 Yunus+ayat+97 56 maksiat 57 alhadid ayat 25 58 Sabar dan shalat 59 Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. 60 fussilat ayat 10 61 ali imran 103 62 Al imran ayat 130 63 surat al-baqarah ayat 137 64 peringatan 65 ikatan 66 luqman+14 67 Perkataan 68 Al imran 69 surat huud ayat 117-119 70 dan hanya kedapanyalah kamu kembali 71 minyak bumi 72 surat al maidah ayat 3 73 as-sajdah ayat 32:4 74 batu 75 surga 76 alam 77 saling tolong 78 tafsir dan sebab turun surat al baqoroh ayat 83 79 Yunus 25 80 al isra ayat 33 81 almuzammil ayat 20 82 Asy syura ayat 41 83 surat 49: ayat 15 84 nuh+ayat+10 85 surat yunus ayat 40-41 tafsir ibnu katsir 86 menuntut ilmu 87 ibrahim ayat 7 88 surah al isra ayat 23 89 hud ayat 2 90 ALI IMRAN AYAT 132 91 Al imran ayat 190-191 92 Hadits Ibnu Majah Nomor 3661 93 al mumtahanah ayat 8 94 An-Nahl ayat 91: 95 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsir 96 Yunus+ayat+27 97 al baqarah ayat 195 98 surah yusuf 99 surah al fajr ayat 22 100 al furqan ayat 59

Hasil pencarian tentang maryam+2

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا


2. (Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria,

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Al-Fath: 2)
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 27
Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya....Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
kalian, sang istri mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 'alaqah(1) dan mudlghah(2)...yang sehat dan tidak cacat, kami akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat- nikmat-Mu." (1) 'alaqah: (2)
Maryam pun mengandung 'Isâ a. s. sesuai dengan kehendak-Nya....Maryam, dengan kandungan itu, menjauhkan diri dari manusia di tempat yang jauh.
Allah menerima Maryam sebagai persembahan dan mengabulkan doa ibunya....Maryam diberi pertumbuhan yang baik, penuh keberkahan, pengawasan dan pendidikan yang membentuk pertumbuhan...Setiap kali memasuki tempat ibadah Maryam, Zakariyyâ mendapatkan rezeki yang tidak biasa pada waktunya...Dari mana ini semua, Maryam?" tanya Zakariyyâ heran. "Ini semua rezeki dari Allah.
(Dan ceritakanlah di dalam Kitab) yakni Alquran (tentang Maryam) kisahnya (yaitu ketika) (ia menjauhkan...diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah Timur) Maryam mengasingkan diri di suatu tempat di
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 37
Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya....Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"...Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah".
Renungkan pula, wahai Nabi, ketika malaikat berucap kepada Maryam, "Hai Maryam, sesugguhnya Allah memilihmu
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 57
Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 43
Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 45
(Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran...seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 22
Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
Allah murka kepada mereka, karena kekufuran dan dusta besar yang mereka tuduhkan kepada Maryam.
(Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya) lafal Tahmiluhu menjadi Hal atau...Sehingga kaumnya melihat anak itu (Kaumnya berkata, "Hai Maryam!
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 34
Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 18
Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang
(Maka ia mengadakan tabir yang menutupinya dari mereka) Maryam membuat tabir untuk melindungi dirinya...lalu Kami mengutus kepadanya roh Kami) yakni malaikat Jibril (maka ia menjelma di hadapannya) sesudah Maryam
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 29
maka Maryam menunjuk kepada anaknya.
(Maka Maryam mengandungnya, lalu ia mengasingkan diri) menjauhkan diri (dengan membawa kandungannya ke
Kemudian, Kami menciptakan 'Isâ putra Maryam yang dikandung oleh bundanya tanpa proses berhubungan dengan...Maryam pun Kami tempatkan di tebing tinggi terhampar yang baik untuk tempat tinggal.
Maryam berkata, "Bagaimana aku dapat mempunyai anak, sedang aku tidak pernah disentuh oleh seseorang
(Dan) ingatlah kisah Maryam (yang telah memelihara kehormatannya) ia memeliharanya supaya tidak dinodai...ke dalam tubuhnya roh dari Kami) malaikat Jibril; dialah yang meniup ke dalam baju kurungnya, lalu Maryam
Allah juga membuat Maryam putri 'Imrân sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman....Maryam telah menjaga kehormatannya, maka Kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh Kami sehingga
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 16
Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 20
Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun
("Hai Maryam!
Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dari dirimu, jika kamu benar-benar
Maryam mendatangi kerabatnya sambil membawa 'Isâ.
dengannya di bumi segala macam yang baik dan bermanfaat(1). (1) Lihat catatan kaki pada surat al-Ra'd ayat 2.