Paling Sering Dicari

1 aurat 2 pakaian 3 taat 4 tumbuhan 5 malu 6 berpakaian sesuai syariat islam 7 sabar 8 an nisa ayat 29 9 surat al hujurat ayat 10 10 ibrahim 11 ali imran 12 Perhiasan 13 taubat 14 ibrahim+ayat+3 15 ali imran 159 16 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 17 zina 18 Jual beli 19 zakat 20 Pakaian menutup aurat 21 ilmu 22 al+maidah+ayat+38 23 al isra ayat 55 24 kitab+zabur 25 Bentuk molekul 26 Yunus 27 Luqman 28 Langit 29 muhammad 30 injil 31 Pertengkaran 32 niat 33 ibrahim 7 34 al Baqarah ayat 219 35 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 36 menutup aurat 37 imran 38 jihad 39 Yusuf 40 surat al jumu'ah 41 Kepatuhan syariah 42 Rahasia 43 al maidah ayat 3 44 bumi langit bulan matahari 45 Keberagaman tumbuhan 46 ali+imran+31 47 an+nisa+ayat+6 48 syariat 49 Surat al isra ayat 2 50 Kerusakan 51 ali imran 190 52 an nisa ayat 64 53 al maidah ayat 2 54 Perang badar 55 sholat 56 surat an-naba' 57 al maidah ayat 8 58 pekerjaan 59 tulang 60 al isra ayat 82 61 luqman 13 62 Tajwid+surat+al+anbiya 63 berserah diri 64 kitab Taurat 65 at taubah ayat 103 66 at taubah ayat 105 67 wanita 68 Riba 69 al+qaff+ayat+30 70 takwa 71 ar-rum ayat 41 72 dalil tentang berpakaian sesuai syariat islam 73 akhlak 74 Allah 75 ali imran 102 76 ali imran 104 77 an nur ayat 32 78 Minta ampun 79 Surat sad ayat 24 80 an nisa ayat 3 81 Ar rad ayat 11 82 an nisa ayat 4 83 Hadits abu Daud 1116 84 Ketaatan 85 hadits ibnu majah 225 86 jaringan tumbuhan 87 surat+al+hadid+ayat+25+asbabun+nuzul 88 al imran 89 Hukum+tajwid+as+saffat+ayat+97 90 zabur 91 aL aNKABUT AYAT 20 92 Al hajj ayat 5 93 nama makanan 94 hukum 95 patuh 96 QURAN 97 matahari 98 yunus ayat 57 99 surat al maidah ayat 46 100 beranak

Hasil pencarian tentang membunuh

(Dan aku berdosa terhadap mereka) disebabkan aku telah membunuh seorang bangsa Kobtik (maka aku takut...mereka akan membunuhku") disebabkan aku telah membunuh salah seorang dari mereka.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 31
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan....Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
(Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang...terhadap si pembunuhnya (tetapi janganlah ahli waris itu berlebihan-lebihan) melampaui batas (dalam membunuh...) seumpamanya ahli waris itu membunuh orang yang bukan si pembunuh atau ia membunuh si pembunuh dengan
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 74
Musa berkata: "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain?
Qâbîl terdorong oleh hawa nafsunya untuk melawan fitrah dan membunuh saudaranya....Ia pun benar- benar membunuh Hâbîl.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 21
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memamg tak dibenarkan...dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka
Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali demi kebenaran seperti...Tetapi tidak diperkenankan bagi mereka melampaui batas dalam membunuh seperti, misalnya, membunuh orang...tidak melakukannya atau membunuh dua orang sebagai pembalasan atas terbunuhnya satu orang.
(Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian) dengan menguburnya hidup-hidup (karena takut) merasa...Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu kesalahan) dosa (yang besar) teramat besar.
Karena perkara rezeki ada di tangan Allah, maka tidak diperkenankan bagi kalian untuk membunuh anak-anak...Sesungguhnya membunuh mereka adalah perbuatan dosa yang besar.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 33
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan)...telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh
Allah juga murka kepada mereka, sebab dengan nada meremehkan dan menghina, mereka berkata, "Kami telah membunuh...Padahal sebenarnya mereka tidak membunuh dan menyalib 'Isâ putra Maryam seperti pengakuan mereka....Mereka mengira telah membunuh dan menyalib 'Isâ, padahal mereka hanya membunuh dan menyalib orang yang
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 77
Mereka berseru: "Hai Malik biarlah Tuhanmu membunuh kami saja".
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 32
Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang...manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi..., maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 17
Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 33
Musa berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka
Hamba saleh itu pun kemudian membunuh anak kecil itu....Mûsâ berkata dengan menunjukkan sikap tidak menerima, "Apakah kamu membunuh nyawa yang bersih dan tidak
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 30
Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka
Demikianlah, mereka mengancam untuk membunuh Nûh.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 6
Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 65
Mereka membunuh unta itu, maka berkata Shaleh: "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari
para pengikut Mûsâ berkata ketakutan, "Sesungguhnya Fir'aun dan kaumnya hampir menyusul dan kemudian membunuh
mereka merajalela) mereka mengejar-ngejar kalian (di kampung-kampung) di perkampungan kalian untuk membunuh...kalian dan menawan kalian (dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana) dan memang mereka benar membunuh...Maka Allah mengirimkan Jalut dan tentara-tentaranya untuk menghukum mereka; akhirnya Jalut dapat membunuh
mengakui tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang berupa alam raya maupun yang berupa kitab suci, kemudian membunuh...perbuatan itu sama sekali tidak dibenarkan, bahkan merupakan kezaliman yang paling besar--dan juga membunuh
Keenam, tidak membunuh jiwa yang dilarang untuk dibunuh....Tetapi jika dianiaya, mereka akan membunuh atas dasar kebenaran. Ketujuh, menjauhi perbuatan zina.
(Dan apabila kalian menyiksa) dengan pukulan atau membunuh (maka kalian menyiksa sebagai orang-orang
Tetapi mereka kemudian membunuh unta itu dan menyalahi kesepakatan mereka dengan Shâlih.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 72
Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu.
Kalian membunuh dan memukul tanpa belas kasihan sedikit pun.
terjaminnya kelangsungan hidup manusia (hai orang-orang yang berakal) karena jika seseorang yang akan membunuh...Disyariatkan oleh Allah Taala (supaya kamu bertakwa) artinya menjaga dirimu dari membunuh, agar terhindar
(Sesungguhnya orang-orang yang kafir akan ayat-ayat Allah dan membunuh) pada satu qiraat yuqatiluuna...yang berarti memerangi (nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh berlaku...Diriwayatkan bahwa mereka telah membunuh 43 orang nabi kemudian mereka dicegah oleh 170 orang pengikut-pengikut