Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 yunus 7 hutang 8 al maidah ayat 2 9 sedekah 10 hadist muhammad tentang manusia 11 Ilmu 12 riba 13 shalat 14 al fushilat ayat 33 15 zakat 16 muhamad nikah 17 Muhammad 18 AL MAIDAH AYAT 1 19 ali imran 185 20 Rezeki 21 Ar rahman 22 Jual beli 23 al imran 24 Sholat 25 at tahrim ayat 6 26 maryam 27 al baqarah ayat 275 28 Iman 29 ali imran 92 30 al maidah ayat 3 31 Nama hewan ayat 60 Al ankabut 32 al Isra ayat 23 33 ikhlas 34 Leburan logam 35 Niat 36 ali imran 159 37 al+maidah+ayat+3 38 pendidikan 39 Luqman ayat 12 40 khalifah 41 Menuntut ilmu 42 ali+imran+ayat+92 43 QS Al- Baqara ayat 30 44 Ghaib 45 ali imran ayat 104 46 sabar 47 al imran 104 48 mukmin 49 yunus 57 50 Tumbuhan 51 an nisa ayat 29 52 Agar kamu bertakwa 53 Ayat sedekah 54 Muhammad 7 55 Ibrahim 40 56 Surat 19 ayat 12 57 dri+ayat+brpkh+yg+menjelaskn+tentang+org+kafir+dan+musyrik 58 surat+al+taubah+50 59 al baqarah ayat 185 60 Maaf 61 hujan 62 yusuf 63 al mujadalah ayat 11 64 ali+imran+ayat+104 65 al-baqarah ayat 30 66 surah ali imran ayat 130 67 Akhlak 68 ali imran ayat 159 69 Manusia 70 Surat Al-Baqarah Ayat 184 71 luqman ayat 18 72 al hijr 73 ali+imran+ayat+103 74 kiamat 75 at taubah ayat 34 76 Al Qasas ayat 77 77 gaib 78 ALI+IMRAN+191 79 kurma 80 luqman 81 hewan dan tumbuhan 82 wasiat 83 Ali imran 110 84 Ali Imran ayat 7 85 Doa buka puasa 86 laut 87 al maidah ayat 6 88 yusuf 57 89 al imran 190 90 Niat puasa 91 Rukun islam 92 imran 93 PEMIMPIN 94 hadits sahur 95 Malam siang matahari dan bulan 96 sahur 97 kafir 98 Cemeti 99 albaqarah ayat 2 100 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah

Hasil pencarian tentang perintah

(Kepada Firaun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Firaun, padahal perintah...Firaun sekali-kali bukanlah perintah yang benar) perintah yang lurus.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 97
kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikut perintah Fir'aun, padahal perintah...Fir'aun sekali-kali bukanlah (perintah) yang benar.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 27
mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 88
beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah...) yang mudah dari perintah-perintah kami".
(Dan kepada Rabbmu bersabarlah) di dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya
Mereka pun mengikuti perintah Fir'aun dan melanggar perintah Mûsâ, padahal perintah Fir'aun tidaklah
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 20
taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya
sebagai kalimat penafsir, maksudnya bila ditinjau dari segi nisbatnya (dan akan Kami titahkan kepadanya perintah...yang mudah dari perintah-perintah Kami)" maksudnya Kami akan memberikan perintah kepadanya dengan perintah
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 7
Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.
terjemahan ayat Surat Al-Hadid Ayat 24
Dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah-perintah Allah) maka sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha
perkataan) mereka sama sekali tidak pernah berkata melainkan setelah ada firman-Nya (dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 50
Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.
Mereka semua pun sujud tunduk kepada perintah Allah Swt.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 151
dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas,
(Dan janganlah kalian menaati perintah orang-orang yang melewati batas).
Takutlah kepada Allah, dan laksanakan perintah-perintah-Nya.
Tetapi mereka ternyata melanggar perintah-perintah itu.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 17
Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 165
dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).
pengakuan atas akidah yang dipeluknya, "Aku benar- benar termasuk dalam golongan orang yang mematuhi perintah-perintah
Tetapi orang-orang yang lalim dan melanggar perintah Tuhan, lalu mengatakan apa-apa yang tidak diperintahkan...akan menurunkan siksa dari atas mereka sebagai ganjaran atas kefasikan dan ketidaktaatan mereka kepada perintah
Kami menebus anak itu dengan sembelihan yang besar, sebab datangnya atas perintah Allah.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 44
Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya
malaikat untuk menghormat Adam sesuai dengan cara yang dikehendaki-Nya, kemudian mereka pun melaksanakan perintah...Tetapi iblis, sebangsa jin, yang sedang berada bersama mereka saat itu, melanggar perintah itu.
Maka takutlah kalian kepada Allah, laksanakanlah perintah yang kuserukan untuk mengesakan dan menaati-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 32
Demikianlah (perintah Allah).
Katakan pula, "Aku sungguh takut, bila melanggar perintah Tuhanku, akan siksaan hari kiamat yang amat
Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi
berkata, "Kami beriman dan saksikanlah, wahai Tuhan kami, bahwa kami orang-orang yang takut dengan perintah-perintah-Mu
Maka laksanakanlah segala perintah Allah, takutlah kepada-Nya dan ikutilah apa yang kuserukan kepada