Paling Sering Dicari

1 Cukuplah Allah 2 Ayat 2 surat fatihah 3 ghaib 4 12 orang anak Yakub 5 an-nur ayat 58 6 Hijrah 7 zakat 8 menunggu 9 al baqarah ayat 30 10 Yusuf 108 11 rezeki 12 menggauli+binatang 13 Tauhid asma wasshifat 14 haji 15 Bohong 16 surat al kafirun ayat 6 17 Larangan mengikuti tradisi lokal 18 bahasa arab 19 al qashasah ayat 26 20 tafsir surat al-an'am ayat 160 21 kisah nabi syuaib 22 Ayat tentang batasan pergaulan 23 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 24 ilmu 25 al hadid ayat 20 26 jin+petir+qs 27 keterangan 28 shalat 29 demi masa 30 Manusia 31 Hadis Ibnu Majah 1934 32 sabar 33 al baqoroh ayat 124 34 Takdir 35 ali imran 159 36 Warna kulit 37 Al-Jaatsiyah ayat 22 38 at thalaq ayat 6 39 Ya Allah 40 yasin ayat 40 41 al zalzalah ayat 7-8 42 surat an nur ayat 23 43 az zariyat ayat 56 44 an+nisa+ayat+11 45 al baqarah ayat 275 46 hadist tunaikan amanah orang yang memberi amanah 47 Surat al-Muthaffifîn 14 48 al isra ayat 78 49 Keamanan koleksi 50 tangan 51 Albayyinah ayat 7 52 gagak 53 al an am ayat 82 54 an nisa ayat 1 55 menuntut ilmu 56 Yahudi 57 Warna 58 Tidak dapat berkata apa-apa 59 al-Baqarah ayat 279: 60 abu daud 61 takwa 62 Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah untuk dirimu 63 al baqarah ayat 16 64 Surat an-nisa ayat 1 65 Al-An'am ayat 82 66 Al-Mutaffifin ayat 1-3 67 an nisa ayat 29 68 petir qs 69 Milik 70 hud ayat 114 71 tujuan hidup 72 al quran 73 Al-Luqman ayat 13 74 Surat Al-Muddatstsir Ayat 38 75 surat annas 76 maidah ayat 6 77 Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' Al Bahrani] telah mengabarkan kepada kami [Syu'aib] dari [Az Zuhri] telah mengabarkan kepada kami [Sa'id bin Al Musayyib] bahwa [Abu Hurairah] berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu ' 78 surat al araf ayat 180 79 al ikhlas 80 Al Hasyr ayat 7 81 akal 82 Hadist tentang aqiqah 83 Yusuf 84 Khalifah 85 Surat Al-Maidah: 2) 86 Prof yunus uns 87 maryam 88 Surat Ar-Ra’d Ayat 29 89 Berdebat dengan cara yang baik 90 memanfaatkan waktu 91 q.s yunus ayat 3 92 ar-rahman+ayat+20 93 Hadist abu daud 2437 94 at - takatsur ayat 8 95 ibrahim 44 96 asy-syu'ara ayat 214 97 surah al fath ayat 10 98 Bersyukur 99 amal perbuatan 100 al baqarah ayat 233

Hasil pencarian tentang pertengkaran

terjemahan ayat Surat Sad Ayat 64
Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, (yaitu) pertengkaran penghuni neraka.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi) sudah pasti terjadinya, yaitu (pertengkaran penghuni neraka
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 18
yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran
Allah berfirman,) Maha Tinggi Dia ("Janganlah kalian bertengkar di hadapan-Ku) maksudnya, tiada gunanya pertengkaran
perhiasan) maksudnya selalu berhias diri (sedangkan dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran
Dalam pertengkaran, mereka mendasarkan hukum-hukum dengan selain hukum Allah yang mengandung kesesatan
mana orang-orang Nasrani antara yang satu dengan yang lain senantiasa dalam kebencian, permusuhan dan pertengkaran
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 15
Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nya-lah kembali
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 22
Karena itu janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja dan
Maksudnya, mereka dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran
(Tidak ada pertengkaran) persengketaan (antara kami dan kalian) ayat ini diturunkan sebelum nabi diperintahkan
memutuskan perkara dengan al-Qur'ân, adalah yang terbaik, karena mencegah perselisihan yang menjurus kepada pertengkaran
mereka menjadi baik, karena petunjuk-Nya mengandung keadilan dan maslahat, menjaga hak dan menghilangkan pertengkaran
khawatir timbulnya persengketaan di antara keduanya) maksudnya di antara suami dengan istri terjadi pertengkaran
-deskripsi"> Hal ini menguatkan firman-Nya di ayat sebelumnya, “Tidak (perlu) ada pertengkaran
membantah rasul dan para pengikutnya yang menetapkan adanya Kiamat, maka sesungguhnya mereka berada dalam pertengkaran
tafsir-deskripsi"> Di antara pengetahuan dan ketelitian-Nya adalah mensyari'atkan hukum-hukum ketika terjadi pertengkaran
Dan, karena itu pula, terjadi pertengkaran di antara mereka.
mut’ah (pemberian yang menyenangkan hati) dan agar perceraian dilakukan dengan cara yang baik tanpa pertengkaran
(Karena itu janganlah kamu bertengkar) yakni memperdebatkan (tentang hal mereka, kecuali pertengkaran

-deskripsi"> Untuk menjaga harta dan menghilangkan pertengkaran.
mereka, mendorong mereka bersatu dan menyingkirkan segala dendam yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertengkaran
class="tafsir-deskripsi"> Bahwa mereka telah menerimanya dan beban kalian telah lepas agar tidak timbul pertengkaran
diyakininya, karena hal itu lebih dapat mencapai kepada maksud, dan jangan sampai perdebatan mengarah kepada pertengkaran

-deskripsi"> Yang muslim dan adil, karena mengangkat saksi dapat menutup pintu pertengkaran
istri ketika berpisah di masa ‘iddah, khususnya apabila lahir anak dari keduanya, biasanya terjadi pertengkaran