Paling Sering Dicari

1 Jual beli 2 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 3 akal 4 Baramg siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh kebaikan maka All 5 al maidah ayat 6 6 al baqarah ayat 30 7 ali imran 104 8 surat+al+hajj+ayat+78 9 Luqman 10 al baqarah ayat 2 11 ali imran 12 an nisa ayat 58 13 perjanjian 14 Riba 15 yunus 16 Tajjwid+qs++al+anfal+ayat+30 17 ilmu 18 almuminun+ayat+gg-100 19 ali imran 159 20 Al imran 103 21 yunus+ayat+85-86 22 hadits+tentang+menjaga+keturunan 23 yusuf 3 24 al maidah ayat 2 25 al maidah ayat 3 26 Masjid 27 yunus 5 28 belajar 29 Surat an naba 30 islam 31 SYAITAN 32 ali imran 54 33 Surat annisa 34 ALI+IMRAN+159 35 Tumbuhan 36 Shalat 37 Ali imran 103 38 ibrahim ayat 28 39 ali imran 110 40 Tajjwid qs al anfal ayat 30 41 al maidah ayat 87-88 42 maha pengasih 43 Manusia memiliki kelemahan, salah satunya adalah keterbatasan fungsi akal dan jiwa (diri) 44 Zina 45 Al anbiya ayat 30 46 ali imran 145 47 pentingnya akal 48 perpindahan tempat 49 Sholat 50 sihir 51 Jalan keluar 52 kiamat 53 al hijr 22 54 almuminun+ayat+99-100. 55 tafsir+ar-rum+ayat+41 56 al ahzab ayat 72 57 harta 58 an nisa ayat 29 59 penyayang 60 sehat 61 Al Baqarah ayat 1 62 yunus 57 63 ali imran 19 64 pembunuhan 65 teliti 66 ayat 118 67 Tafsir+surat+Al-maidah+ayat+45 68 maha suci 69 an nisa ayat 59 70 Abu Hurairah RA berkata: “Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Apabila baginda berselera, baginda memakannya. Dan jika baginda tidak menyukainya, maka baginda meninggalkannya.” - (Muttafaq Ilaih). 71 bersikap merasa paling bisa segalanya 72 Sujud 73 Al Qur'an surat an-nahl ayat 49-50 74 agama yang humanis 75 rencana 76 al+maidah+ayat+90 77 Sebaik+baik+manusia orang yang memberi manfaat 78 at tahrim ayat 6 79 jujur 80 Sifat sholat 81 tipu daya 82 al baqarah ayat 256 83 merusak 84 Al+maidah+ayat+135 85 bidadari 86 jadilah mumin yg tangguh 87 rahmat allah 88 Surat al araf 96beserta latinya 89 ayat kursi 90 ali imran 130 91 Pemimpin 92 Wahai+Bani+Israil!+Ingatlah+nikmat-Ku+yang+telah+Aku+berikan+kepadamu.+Dan+penuhilah+janjimu+kepada-Ku,+niscaya+Aku+penuhi+janji-Ku+kepadamu,+dan+takutlah+kepada-Ku+saja. 93 ali imran 191 94 al+hijr+72 95 niat 96 al maidah ayat 8 97 surat Al-Hasyr Ayat 7 98 ar rum ayat 41 99 kehidupan 100 surat yunus

Hasil pencarian tentang rumah

terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 82
dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 149
Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;
(Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.)
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 41
Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah...Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 91
Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 189
sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah...Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung
(Dan Allah menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal) tempat kalian menetap di...dalamnya (dan Dia menjadikan bagi kalian rumah-rumah dari kulit binatang ternak) seperti kemah-kemah...dijadikan-Nya pula, dari bulunya) dari bulu domba (bulu unta) (dan bulu kambing) (alat-alat) perabot rumah...tangga kalian; seperti permadani dan perhiasan dinding rumah (dan perhiasan) yang kalian dapat menikmatinya
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 13
sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah...Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari.
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 34
Dan (Kami buatkan pula) pintu-pintu (perak) bagi rumah-rumah mereka dan (begitu pula) dipan-dipan yang
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 26
Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah...mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 52
Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka.
(Tidak ada dosa atas kalian memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada...) misalnya dijadikannya sebagai tempat tinggal sementara atau untuk keperluan yang lainnya, seperti rumah-rumah...lahirkan (dan apa yang kalian sembunyikan) artinya yang kalian rahasiakan sewaktu kalian masuk ke dalam rumah...yang bukan rumah kalian, termasuk maksud baik atau maksud-maksud lainnya....Pada pembahasan yang akan datang akan diceritakan, bahwa mereka para sahabat, jika mereka memasuki rumah
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 80
Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah...waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah
kalian sendiri) yaitu di rumah anak-anak kalian (atau rumah bapak-bapak kalian, di rumah ibu-ibu kalian..., di rumah saudara-saudara kalian yang laki-laki, di rumah saudara-saudara kalian yang perempuan, di...rumah saudara-saudara bapak kalian yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapak kalian yang perempuan..., di rumah saudara-saudara ibu kalian yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibu kalian yang perempuan..., di rumah yang kalian miliki kuncinya) yang khusus kalian sediakan buat orang lain (atau - di rumah
(Dan kalian pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin) dengan penuh
Lalu matilah mereka, bergelimpangan di rumah-rumah dengan muka terjerumus.
Maka Allah menghancurkan mereka dengan gempa sangat keras yang meruntuhkan rumah-rumah mereka dan menimpa
dalam kekafiran (tentulah Kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan Yang Maha Pemurah bagi rumah-rumah...tangga-tangga) dari perak pula (yang mereka menaikinya) yang dapat mereka naiki untuk mencapai atap rumah-rumah
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 27
Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah
Mereka semua diperintahkan untuk meninggalkan rumah-rumah mereka saat akan diturunkan azab kepada orang-orang
jelas di jalan, hingga memungkinkan orang yang beriman untuk mengambil pelajaran apabila lewat di depan rumah-rumah
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 72
(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.
terjemahan ayat Surat Quraisy Ayat 3
Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).
Renungkanlah pula kisah pembangunan Rumah Allah (Bayt Allâh) di Mekah oleh Ibrâhîm dan Ismâ'îl, anaknya...Kami menjadikan rumah peribadatan itu sebagai rujukan bagi seluruh makhluk dan tempat perlindungan yang...Kami memerintahkan manusia untuk menjadikan lokasi berdirinya Ibrâhîm saat pembangunan rumah itu sebagai...Kami memerintahkan Ibrâhîm dan Ismâ'îl untuk menjaga rumah itu dari segala unsur yang menodai kesuciannya
Orang-orang yang berhalangan--seperti orang buta, orang pincang dan orang sakit--tidak berdosa untuk makan di rumah...Sebab rumah itu adalah juga rumah kalian....Begitu pula tidak berdosa untuk makan di rumah bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara...Juga tidak berdosa makan di rumah yang dititipkan kepada kalian untuk diurus, atau di rumah kawan-kawan...Jika kalian memasuki suatu rumah, berilah salam kepada penghuninya yang merupakan bagian dari kalian,
(Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan) yaitu air bah yang memasuki rumah-rumah mereka sehingga mencapai...sejenis serangga yang memakan apa yang ditinggalkan oleh belalang (katak) kemudian katak itu memenuhi rumah-rumah
(Dan Dia mewariskan kepada kalian tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka dan demikian pula tanah
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 87
Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk...tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu
Mereka dipingit dalam rumah.
dahsyat) gempa yang sangat kuat goncangannya (dan jadilah mereka mayit-mayit yang bergelimpangan di rumah-rumah