Paling Sering Dicari

1 Bencana 2 al hujurat ayat 13 3 al maidah ayat 2 4 Jihad 5 Ali imran 6 Kematian 7 al baqarah ayat 111 8 sabar 9 Bumi 10 ali imran 159 11 luqman 12 tafsir at-tahrim ayat 3 13 Surah apa yang menjelaskan tentang bencana 14 bintang 15 al mulk ayat 15 16 Matahari 17 zina 18 Jika Allah menghendaki 19 Tafsir surat al kafirun 20 Al-Hajj ayat 54 21 al baqarah ayat 16 22 al hajj ayat 54 23 Hujan 24 an nur ayat 2 25 al ahzab ayat 21 26 hadiah 27 ayat tentang penjualan 28 TerJemah+tafsir+al-khazin+Surat+al-baqarah+ayat+82 29 Syari’ah Charge Card 30 Gempa 31 Surat Al Kahfi ayat 66 32 al-baqarah ayat 275 33 al maidah ayat 8 34 surat+an+nisa+ayat+20 35 dunia adalah cobaan 36 albaqarah ayat 30 37 pendidikan 38 Ibrahim 39 AKAL 40 ikhlas 41 Al-Jaatsiyah AYAT 13 42 Dan mengijabahi Lukmanul Hakim dan Sulaiman yang telah mewarisi Daud as. 43 Al Baqarah ayat 30 44 surah al kahfi ayat 1-2 45 takwa 46 Ar rahman 47 Banjir 48 jadilah 49 Warisan 50 Al Isra ayat 23 51 an nahl ayat 90 52 Ibrahim 41 53 Al ikhlas 54 Annisa ayat 36 55 Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rosul pada tiap tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah Thogut itu. 56 Al qasas ayat 26 57 hati 58 Quraisy shihab 59 kekal 60 Surah Ibrahim 61 makan 62 surat al jazalah ayat 7-8 63 agama 64 Thalut sungai 65 Awan 66 an nahl ayat 97 67 Annisa ayat 29 68 tafsir surat at-tahrim ayat 3 69 saba 13 70 surat al hujurat 71 Mujadalah ayat 11 72 al-alaq+ayat+2 73 al jumuah ayat 9 74 Arrum ayat 54 75 Iman 76 al hujurat ayat 10 77 surat+an+nisa+ayat+21 78 al imran 104 79 al quran surat at-taubah 80 Tuliskan ayat dan terjemah QS Al-Hajj/22: 54 ! 81 sakit hati 82 Surat Ali Imran 83 al mudatsir ayat 85 84 Hadits ahmad+26216 85 Yunus 101 86 QS HUD AYAT 54 87 ali imran 191 88 Ishaq 89 menuntut ilmu 90 ibadah 91 yusuf 111 92 surat al imran 93 Ujian 94 an nisa ayat 19 95 al maidah ayat 6 96 al maidah ayat 90 97 al mujadalah ayat 11 98 surat Ibrahim/14:7 99 ayat kursi 100 Luqman 13

Hasil pencarian tentang sikap

Tetapi orang-orang kafir, akibat sikap membangkang dan sikap fanatisme mereka, lalai melakukan perbuatan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Doa yang kami panjatkan kepada-Mu ini adalah untuk menunjukkan sikap penghambaan, sikap tunduk, dan sikap
mereka bukti-bukti kebesaran Kami dengan berbagai macam cara, agar mereka kembali dan bertobat dari sikap...Tetapi mereka tidak mau kembali dan tetap berada dalam sikap ingkarnya.
Jika seorang istri khawatir akan sikap ketidakpedulian suaminya terhadap urusan keluarga atau sikap tak...Sebenarnya yang menghalangi terciptanya kedamaian di antara suami istri adalah sikap keras masing- masing...pihak dalam mempertahankan haknya secara utuh karena dikuasai oleh sikap kikir.
bagi mereka yang beriman dan mengharap Allah dengan jiwa yang bersih dari kekufuran, kemunafikan dan sikap
Kemudian, kesudahan orang-orang yang melakukan bermacam-macam kejahatan adalah sikap kufur dan memperolok-olok
Tapi mereka tidak mau tunduk lantaran sikap tinggi hati mereka dalam kebatilan dan sikap mereka yang
Dengan membunuhnya, aku bermaksud agar Allah memberi ganti dengan anak yang lebih baik sikap beragamanya
Dengan sikap mencemooh, mereka berkata, "Baik kamu sampaikan nasihat dan peringatan itu kepada kami ataupun
Mûsâ berkata, "Wahai Tuhanku, aku sungguh khawatir mereka tidak akan menerima risalahku ini, karena sikap
apabila mereka menyaksikan sebagian langit jatuh untuk menyiksa mereka, mereka akan berkata dengan sikap
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 128
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa...Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh
Keikhlasan hamba-hamba-Mu dalam sikap beragama mereka itu adalah jalan yang lurus yang tidak dapat aku
Hanya sedikit sekali sikap perenungan kalian untuk memahami perbedaan antara keduanya.
Sungguh kami akan menegaskan sikap berserah diri kami kepada Allah dan betul-betul akan tabah menghadapi...penganiayaan yang kalian lakukan kepada kami, berupa sikap keras kepala dan usul untuk mendatangkan
Adapun sikap mereka terhadap al-Qur'ân dan peringatan adalah seperti sikap orang yang mengolok-olok yang
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 83
Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap
Akan tetapi kebanyakan manusia menolaknya dan lebih memilih sikap kufur dan ingkar.
Sesungguhnya di belakang permintaan kalian ini tersembunyi sikap membangkang dan kecondongan kepada kekufuran...seperti sikap yang terdapat pada permintaan Banû Isrâ'îl kepada rasul mereka.
Sebagai akibat dari sikap kikir mereka, dalam hati mereka tumbuh kemunafikan sampai mereka mati menghadap
Dengan tetap menunjukkan sikap sombong, dia berkata, "Dalam dugaanku, kebun ini tidak akan pernah musnah
Dalam sikap menolak itu, kalian berlaku sombong dan mengejek.
Sikap memusuhi Islam sama dengan sikap menyekutukan Allah.
Maka tidak mengherankan, mengapa orang-orang zalim tersebut mengambil sikap seperti itu, karena mereka...telah tenggelam dalam kesesatan, sikap keras kepala dan pertikaian.
Mereka akan tetap pada sikap mendustakannya.
Begitulah sikap umat-umat tersebut terhadap para rasul mereka.
Betapa banyak penduduk suatu negeri yang Kami musnahkan akibat sikap kufur dan dusta mereka terhadap
Jangan hiraukan sikap keras- kepala orang-orang musyrik.
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia dengan sikap sombong serta jangan pula berjalan di
Apabila ayat-ayat Kami yang nyata telah dibacakan kepada orang-orang musyrik, maka--akibat sikap ingkar