Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 al maidah ayat 2 4 Al Isra ayat 36 5 jaringan tumbuhan 6 al isra ayat 55 7 Fenomena bulan 8 ibrahim+ayat+3 9 an nisa ayat 29 10 Musa 11 Sabar 12 kitab+zabur 13 shad ayat 29 14 Surat almulk 21 -30 15 Al Imran 130 16 Surat+Ibrahim+ayat+24 17 injil 18 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 19 ali imran 159 20 ali+imran+31 21 malu 22 Luqman 23 an nisa ayat 1 24 yunus 25 Ahmad 26 zabur 27 AL BAQARAH AYAT 185 28 Hadits Malik Nomor 1501 29 surat al jumu'ah 30 kitab injil 31 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 32 berpikir 33 riba 34 Hewan 35 al hujurat ayat 12 36 Bentuk molekul 37 Surat al baqarah ayat 214 38 al baqarah ayat 43 39 Memuliakan 40 al baqarah ayat 219 41 al maidah ayat 1 42 Zina 43 harta 44 Jalut 45 ali imran 200 46 HUJAN 47 al anam ayat 12 48 niat 49 Al-an'am ayat 82 50 pisang 51 maryam 52 aL aNKABUT AYAT 20 53 Surat sad ayat 24 54 ibrahim 55 al maidah ayat 8 56 ali imran 102 57 al+qaff+ayat+30 58 Zakat 59 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 60 lapang dada 61 katak 62 ar rad ayat 11 63 taurat 64 ibrahim ayat 7 65 musim dingin 66 Al ikhlas 67 Hadits abu Daud 1116 68 albaqoroh ayat 2 69 Orang gila 70 ayat kursi 71 keadilan 72 al hasyr ayat 7 73 Kepatuhan syariah 74 Lebah 75 at taubah ayat 103 76 akhlak 77 kitab Taurat 78 luth 79 ali imran 104 80 al furqan ayat 1 81 Al Baqarah ayat 30 82 jihad 83 surat an nur ayat 54 84 annisa ayat 9 85 Saba 18 86 hadits ibnu majah 225 87 Hadis+at+taubah+ayat+105 88 wanita 89 ar-rum ayat 41 90 kebebasan 91 an+nisa+ayat+6 92 ali+imran+103 93 al isra ayat 9 94 tulang 95 an nisa ayat 9 96 yunus 24 97 Keberagaman tumbuhan 98 Surat Al-An'am Ayat 19 99 al-Maidah ayat 3 100 berbuat sukarela

Hasil pencarian tentang sombong

Mereka Kami utus kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang kemudian menolak dengan sombong untuk beriman...Mereka memang kaum yang memiliki sifat sombong, angkuh dan keras.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 18
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
terjemahan ayat Surat Al-Qiyamah Ayat 33
kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong).
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia dengan sikap sombong serta jangan pula berjalan di...Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong yang selalu membangga-banggakan perbuatan baiknya
(Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong) artinya berjalan dengan sombong dan takabur...gunung) maknanya bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat mencapai hal tersebut, mengapa kamu bersikap sombong
dari mereka dengan rasa takabur (dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh) dengan rasa sombong...(Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong) yakni orang-orang yang sombong di dalam
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 26
Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
(Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak) dengan langkah-langkah yang sombong.
Dengan zalim dan sombong, Fir'aun berkata, "Siapakah Tuhan kalian itu, hai Mûsâ?"
(Kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya, maka mereka ini takabur) sombong tidak mau beriman kepada...mukjizat-mukjizat, dan juga mereka tidak mau beriman kepada Allah (dan mereka adalah orang-orang yang sombong
'Isâ al-Masîh tidak akan sombong lalu enggan menjadi hamba Allah....Barangsiapa sombong dan enggan menyembah Allah, maka ia tidak akan lepas dari siksa-Nya pada hari ketika
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 32
dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
(Kemudian dia berpaling) dari iman (dan menyombongkan diri) sombong tidak mau mengikut Nabi saw.
(Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku, sebagai orang-orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 14
dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 31
Bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang
Dahulu, ketika dikatakan Lâ ilâha illâ Allâh kepada mereka, dengan sombong dan angkuh mereka enggan menyatakannya
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 46
kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya, maka mereka ini takbur dan mereka adalah orang-orang yang sombong
terjemahan ayat Surat Al-Qamar Ayat 25
Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong.
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 31
Sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 166
Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, Kami katakan kepadanya
Tetapi Iblîs tidak mau bersujud dan merasa sombong.
Dan berhati-hatilah akan azab Allah, Tuhan yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang kuat dan sombong
Orang-orang yang sombong itu berkata, "Kami tidak memalingkan kalian.
dia dahulu di kalangan kaumnya) maksudnya kaum kerabatnya sewaktu di dunia (selalu bergembira) yakni sombong
Mereka Kami campakkan ke laut dalam keadaan kafir dan sombong yang tercela.
Orang-orang yang sombong itu berkata, "Kami mengingkari dan menolak apa yang kalian yakini, yaitu seruan
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 23
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.
Sesungguhnya Fir'aun benar-benar orang yang sombong terhadap kaumnya dan sangat berlebih-lebihan dalam
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 83
Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong