Paling Sering Dicari

1 iman+dan+beramal+soleh 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Membunuh cicak pahala 5 ali imran 6 Ayat yang ada arti al quranyya 7 al-insyirah ayat 5 8 surat thaha ayat 180 9 Surat yasin 10 Hadits Abu Daud Nomor 4432 11 Contoh+hukum+tajwid+surah+ar+ra,d+ayat17 12 al ikhlas 13 Bumi 14 surat Al furqan ayat 20 15 Ar-Rahman ayat 19 16 An-nisa ayat 58 17 saba 15 18 Tafsir kepuasan kerja 19 dunia 20 AL HUJURAT AYAT 11 21 surat Al furqan ayat 9 22 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 23 al hasyr ayat 7 24 ali imran 159 25 al bayyinah ayat 8 26 al fatiha ayat 1 27 akhlak 28 Ayat 43 29 laut 30 al maidah ayat 3 31 ali imran 64 32 BAHASA ARAB 33 Larangan mengikuti tradisi lokal 34 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 35 Iman 36 ciri ciri pasngan yang baik 37 awan 38 al baqarah ayat 219 39 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 40 pendidikan 41 annisa ayat 58 42 Aman 43 Ali Imran 110 44 Hadis Ibnu Majah 1934 45 Surat Al-Insan Ayat 20 46 Sedekah 47 Bersyukur 48 sujud 49 al baqarah ayat 275 50 al+mursalat+ayat+32 51 ibrahim 44 52 hujan 53 ali+imran+,135 54 surat+Asy+syuara+ayat+157 55 Tanda 56 al ghasiyah ayat 17-20 57 surah 'abasa ayat 38 58 MARYAM 59 al+mursalat+ayat+33 60 Anak itu menjadi hak pemilik firasy 61 Ayat 216 62 Surah an Nisa ayat 3 63 Ibnu majah 127 64 Kitab belakang 65 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 66 Palestina 67 an nisa ayat 36 68 Imran 30 69 sebab 70 luqman 8 71 hadist kematian 72 Surat Al-Baqarah Ayat 286 73 Ayat kisah 74 riba 75 ibrahim 22 76 Al+Ankabut+ayat+64 77 Yunus 78 Zakat fitrah 79 ayat twntang ahklak 80 az zariyat ayat 56 81 Ibrahim 40 82 AR RAHMAN 1 83 allah maha tau 84 al hijr ayat 9 85 luqman ayat 14 86 nabi yusuf 87 gunung 88 surat+al+maidah+ayat+33 89 Surat Ibrahim+40+ 90 AL MAIDAH AYAT 2 91 Rezeki dari allah 92 al baqarah ayat 4 93 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 94 surat an-nisa ayat 29 95 kalimat allah isa 96 Nabi Yahya 97 al baqarah ayat 124 98 az+zalzalah+ayat+2 99 buah buahan 100 Ayat Pendidikan

Hasil pencarian tentang sunat+perempuan

-deskripsi"> Yang wajib maupun yang sunat disertai sikap khusyu’ (hadirnya hati dan...(seperti zakat, kaffarat, menafkahi anak dan istri, orang tua, dan budak yang dimiliki) maupun yang sunat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ayat ini menurut Syaikh As Sa’diy menunjukkan, bahwa apabila dalam infak yang sunat sampai meninggalkan...tertolak menurut kebanyakan ulama, karena seseorang tidaklah menyucikan dirinya dengan mengerjakan yang sunat
-deskripsi"> Yang wajib atau yang sunat.

-deskripsi"> Yang wajib maupun yang sunat.

-deskripsi"> Yang wajib maupun yang sunat.

-deskripsi"> Yang wajib maupun yang sunat.

-deskripsi"> Maksudnya, kerjakan pula shalat-shalat sunat setelah shalat fardhu.

-deskripsi"> Yang wajib maupun yang sunat.
adalah mendirikan shalat dan menunaikan zakat

-deskripsi"> Yang fardhu maupun yang sunat...Sedangkan nafkah yang sunat seperti bersedekah kepada semua manusia.

dengan iman yang benar dan membenarkan keimanan mereka dengan amal saleh, baik yang wajib maupun yang sunat
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 35
Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang...sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan...perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan
Magrib dan Isyak (dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari) lakukanlah salat sunat

-deskripsi"> Yakni amal-amal baik yang mereka kerjakan, yang wajib maupun yang sunat
(Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan...perempuan yang tetap dalam ketaatannya) (laki-laki dan perempuan yang benar) dalam keimanannya (laki-laki...dan perempuan yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan (laki-laki yang khusyuk) yang merendahkan diri...(dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa..., laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya) dari hal-hal yang diharamkan (laki-laki dan
-deskripsi"> Termasuk dalam hal ini nafkah/infak yang wajib maupun yang sunat....Sedangkan yang sunat seperti mengorbankan harta untuk segala yang bermaslahat.
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 4
Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu...(tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya

-deskripsi"> Yang wajib maupun yang sunat.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 23
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan..., saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari...saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu...yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang...diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan
bapakmu yang perempuan) termasuk pula saudara-saudara kakekmu (saudara-saudara ibumu yang perempuan)...termasuk pula saudara-saudara nenekmu (anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak...perempuan dari saudaramu yang perempuan) maksudnya keponakan-keponakanmu dan tercakup pula di dalamnya..., serta anak-anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara perempuannya,...dengan saudara perempuan bapaknya atau saudara perempuan ibunya tetapi diperbolehkan secara "tukar lapik
istri-istrinya mengikuti yang wajib, dan jika Beliau menggilir, maka itu merupakan perbuatan tabaru’ (sunat...itu dan penyerahan pilihan kepada Beliau dan tindakan Beliau untuk mereka sebagai sikap tabarru’ (sunat...

-deskripsi"> Yang melintas di hati ketika memenuhi hak-hak yang wajib dan yang sunat
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 50
apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan...dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan...dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah...bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 52
Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka...dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (
(Dan perempuan-perempuan) dibaca wallaa'iy dan wallaa'i, dengan memakai hamzah dan ya atau tanpa memakai...lafal yang sama sesudahnya (yang putus asa dari haid) lafal al-mahidh di sini bermakna haid (di antara perempuan-perempuan...kalian jika kalian ragu-ragu) tentang masa idahnya (maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan...Al-Baqarah 234) (Dan perempuan-perempuan yang hamil masa idahnya) baik mereka itu karena ditalak atau
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 176
, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang...laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara...perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal...Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang...saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.
dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan...dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah...bersama kamu) berbeda halnya dengan perempuan-perempuan dari kalangan mereka yang tidak ikut berhijrah...(dan perempuan Mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya) bermaksud untuk...yang dimilikinya melalui jalan pembelian dan jalan yang lainnya, seumpamanya, hamba sahaya perempuan
anak) dan tidak pula bapak yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi (tetapi mempunyai seorang saudara perempuan..., dan dia) maksudnya saudaranya yang laki-laki (mewarisi saudaranya yang perempuan) pada seluruh harta...(Jika mereka itu) maksudnya saudara perempuan (dua orang) atau lebih, karena ayat ini turun mengenai...Jabir; ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan (maka bagi keduanya dua...laki-laki) di antara mereka (sebanyak bagian dua orang perempuan."
Kalian diharamkan mengawini ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan bapak, saudara...perempuan ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu susu, saudara perempuan sepersusuan dan ibu...istri (mertua). (1) Selain itu, kalian juga diharamkan mengawini anak tiri perempuan dari istri yang...sudah kalian gauli, dan istri anak kandung (menantu) serta menghimpun dalam perkawinan dua perempuan
(Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman) secara...Demikianlah isi sumpah yang dilakukan oleh Nabi saw. kepada perempuan-perempuan itu (Allah telah mengetahui...kembalikanlah kepada orang-orang kafir yang menjadi suami mereka (mahar yang telah mereka bayar) kepada perempuan-perempuan...tumsikuu, dan tumassikuu yakni dengan memakai tasydid dan tanpa tasydid (pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan...Atau perempuan-perempuan yang menyusul atau mengikuti orang-orang musyrik dalam keadaan murtad, karena
-deskripsi"> Ia pun menolak berinfak yang wajib maupun yang sunat, dan dirinya tidak
(Dan Kami cegah Musa menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusukannya sebelum itu) maksudnya...Yakni, Kami cegah dia untuk menerima air susu perempuan-perempuan yang mau menyusuinya selain dari air...Maka Nabi Musa menolak semua air susu perempuan-perempuan yang dihadirkan untuk menyusuinya (maka berkatalah...ia) yakni saudara perempuan Musa, ("Maukah kalian aku tunjukkan kepada ahlul bait) ketika dia melihat