Paling Sering Dicari

1 puasa 2 Zakat 3 sedekah 4 Ali Imran 5 Puasa syawal 6 Ibrahim 7 yahudi 8 zakat fitrah 9 Bani israil 10 niat 11 Adil 12 al-Baqarah ayat 143 13 ALI IMRAN 134 14 ali imran 104 15 ramadhan 16 Sholat ied 17 Asy-Syu’ara ayat 214 18 Hadis abu dawud tentang ayat 19 qs lukman 19 Yunus+85 20 palestina 21 kemenangan 22 ali imran 133 23 al baqarah ayat 256 24 surat+Ali+'imran+180 25 Al ikhlas 26 Lemah 27 Surat an nahl ayat 90 28 ibrahim+ayat+25 29 ibrahim+ayat+27 30 al maidah ayat 3 31 at tahrim ayat 14 32 ibrahim+ayat+26 33 Al-Baqarah ayat 67 34 Surat al isra 35 Surat Al anbiyah 96 36 Sholat 37 ali imran 112 38 matahari 39 Penyakit hati 40 Yunus+87 41 ali imran ayat 33 42 pamer ibadah 43 at taubah ayat 7 44 Anak yatim 45 Dalil Nabi Muhammad di al quran 46 makanan halal 47 Hujan 48 Baitul Maqdis 49 al baqarah ayat 275 50 Maryam 51 Israil 52 pembelaan qur-an pada hari kiamat 53 Penjelasan hadis Tirmidzi no 2570 54 telah aku tinggalkan dua perkara 55 Al+ahzab+ayat+31 56 riba 57 yunus+88 58 al baqarah ayat 185 59 Akhir Ramadhan 60 kebahagiaan 61 Bicara yang baik 62 ali imran 103 63 Kebaikan 64 An-nisa ayat 59 65 Azbaabunnuzul surat annisa ayat 1 66 Mencari rezeki 67 an najm ayat 39 68 surat al a'la 15 69 al-baqarah ayat 229 70 yunus 92 71 Hukum zakat fitrah istri 72 Sesungguhnya orang orang yang banyak harta adalah orang orang yang sedikit kebaikannya 73 at taubah ayat 122 74 Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al Qur’an dan mengajarkannya 75 surat al a'raf ayat 179 76 Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 29. 77 Makanan yang mereka ingini 78 Surat an nisa ayat 32 79 Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik.” (HR. Ahmad dan Al Bazzar; shahih lighairihi) 80 Surat an nahl 81 Menghijau 82 ali+imran+135 83 Makan 84 jumuah ayat 11 85 kami 86 surat+saba+ayat+16 87 Perintah wudhu dari Rasulullah menggunakan daging unta 88 menghalangi+manusia+untuk+beribadah+kepada+allah 89 al+maidah+ayat+47 90 Yusuf 85 91 surat yunus ayat 65 92 al baqarah ayat 148 93 al imran+190-191 94 anfal ayat 2 95 Jika engkau tanyakan kepada mereka siapa 96 menjual kayu bakar 97 ali+imran+136 98 Talak 99 Shalat 100 Yunus 86

Hasil pencarian tentang syariat

(Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul) yang menyampaikan ajaran tauhid dan syariat-syariat dari
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Apakah manusia mengira) menduga (bahwa ia akan dibiarkan begitu saja) tanpa dibebani dengan syariat-syariat
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 18
Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah...syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
Allah bebas menghapus dan menetapkan syariat dan mukjizat yang Dia kehendaki....Inti ajaran semua syariat yang tetap dan tidak mungkin berubah, yaitu kemahaesaan-Nya, inti-inti kebaikan
(Kemudian Kami jadikan kamu) hai Muhammad (berada di atas suatu syariat) yakni peraturan (dari urusan...itu) dari urusan agama (maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang
mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, menghalangi orang lain agar tidak mengikuti syariat...Allah, dan menginginkan syariat menjadi bengkok di dalam pandangan manusia supaya mereka meninggalkannya
(Dan tatkala Isa datang dengan membawa keterangan-keterangan) mukjizat-mukjizat dan syariat-syariat (...dia berkata, "Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa hikmah) kenabian dan syariat Injil
(Dan Kami akan memudahkan kamu untuk menempuh jalan yang mudah) yakni syariat yang mudah, yaitu agama
Ini adalah pahala yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang kembali kepada-Nya dan memelihara syariat-Nya
dalam kalbu orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka) kepada syariat-syariat...agama, yaitu sewaktu turun salah satu daripadanya mereka langsung beriman antara lain ialah syariat
menerangkan) yang menonjolkan jalan petunjuk beserta dengan sarana yang diperlukannya yaitu berupa syariat
(Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung) mengenai syariat yang harus kamu jalankan (lalu Dia
(Allah hendak memberi keringanan kepadamu) artinya memudahkan hukum-hukum syariat (karena manusia dijadikan
aku diutus oleh Allah, Tuhan semesta alam yang berkuasa mutlak atasmu, untuk menyampaikan seruan dan syariat-Nya
Makar itu tidak akan melenyapkan syariat yang kokoh, sekokoh gunung.
(Allah hendak menerangkan padamu) syariat-syariat agamamu dan kepentingan-kepentingan dirimu (dan memimpin
Ibrâhîm: masing-masing mengklaim Ibrâhîm sebagai penganut agamanya, padahal Ibrâhîm sudah ada dengan syariat...Tawrât dan Injîl baru diturunkan setelah masa Ibrâhîm, maka bagaimana mungkin ia membawa syariat yang
Rasul itu kemudian membacakan kepada mereka kitab suci yang diturunkan dan menjelaskan kepada mereka syariat-syariat-Nya
Kami telah memberikan kepada setiap umat terdahulu syariat khusus yang sesuai dengan keadaan mereka pada...pun beribadah kepada Allah berdasarkan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya hingga dihapus oleh syariat...Oleh karena itu, Kami memberikan kepada umatmu, wahai Muhammad, suatu syariat yang berisi tata cara mengabdi
Mereka memang pantas untuk tidak mengetahui batasan-batasan Allah dan syariat-syariat serta hukum-hukum
Apabila kamu katakan kepada mereka, "Terimalah al-Qur'ân dan syariat yang diturunkan Allah dan kemudian
Maka sembahlah Dia, bukan yang lain dan peliharalah syariat-Nya.
maksudnya hukum-hukum tersebut semenjak urusan anak yatim hingga berikutnya (ketentuan-ketentuan Allah) syariat-syariat
patut (tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya) berupa hukum-hukum dan syariat-syariat
Katakan kepada mereka, "Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kalian syariat...Maka barangsiapa yang ingin mendapat petunjuk dari syariat itu, bergegaslah!
dan penuh khusuk, menyuruh melakukan segala kebaikan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat..., mencegah segala keburukan yang tidak diperbolehkan agama, dan teguh menjalankan syariat Islam.
menerapkan hukum yang telah ditetapkan Allah, akan termasuk orang-orang yang tidak patuh dan menentang syariat
kemaluannya, lalu setelah itu Maryam mengandung Isa (dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya) yakni syariat-syariat-Nya
penghalalan sebagian makanan--seperti daging dan susu unta--kepada umat Islam, dan mengklaim bahwa syariat...Dan Allah memerintah nabi-Nya untuk memintakan kepada mereka bukti dari Tawrât yang menyatakan bahwa syariat
Al-Qur'ân juga merupakan penjelas bagi fakta-fakta dan syariat-syariat yang telah ditulis dan ditetapkan