Paling Sering Dicari

1 Belajar 2 Nenek 3 ibrahim 7 4 ilmu pengetahuan 5 al imran 159 6 Qs Yusuf ayat 87 7 Surah al- baqarah ayat 36 8 pendidikan 9 al maidah ayat 2 10 utang 11 prestasi belajar 12 ikhlas 13 Ibrahim 14 Surah+An+Nisa+Ayat+26 15 al maidah ayat 8 16 hutang 17 Ar rahman 18 yunus 99 19 an nisa ayat 1 20 ali imran 110 21 al-maidah ayat 2 22 Surah Ali Imran 214 23 ali imran 104 24 QS Az-Zumar ayat 9 25 al baqarah ayat 2 26 surat+al+a'rof+ayat+31 27 saba+46 28 ali imran 31 29 ali imran ayat 139 30 Langit bumi 31 ali imran 173 32 Imran 33 luqman 14 34 al baqoroh ayat 30 35 Asbabunnujul turunya surat Al_Baqoroh ayat 37 36 Hadist+Rasul melarang ziarah kubur 37 Surah al- baqarah ayat 36\ 38 Ibrahim ayat 34 39 Menjaga 40 Hadits Muslim Nomor 2970 41 an nisa ayat 58 42 arrum ayat 41 43 Munafik 44 al bayyinah ayat 8 45 Al-isra ayat 100 46 Beriman dengan sebahagian kuru 47 yusuf 47-49 48 Al ahzab ayat 36 49 yusuf 2 50 ar rum ayat 39 51 kedudukan wanita 52 al-baqarah ayat 45 53 RISYWAH DALAM BAHASA ARAB 54 al hujurat ayat 13 55 Al+ahzab+ayat+18 56 At taubah ayat 18 57 al baqarah ayat 233 58 annisa ayat 1 59 al maidah ayat 96 60 al a'la ayat 7 61 ali imran 159 62 Al Baqarah ayat 275 63 sabar 64 kurban 65 ali+imran+134 66 ibrahim perintah Allah 67 ali imran ayat 19 68 Hadits Abu Daud Nomor 1754 69 al imran 145 70 al hijr 9 71 Ibnu katsir 72 surat+al+humazah+ayat+1 73 ali imran 185 74 ali imran 12 75 al adiyat ayat 7 76 surah al an'am ayat 72 77 ali imran 190 78 luqman 17 79 surah al-Naḥl ayat 125 80 waktu siang 81 an nahl ayat 125 82 YUNUS 32 83 al zalzalah ayat 6 84 Berhala 85 Dua tangan 86 al qasas ayat 77 87 Menuntut ilmu 88 ali imran ayat 104 89 al hikmah 90 At Taubah ayat 40 91 membacakan 92 Al quran 93 Kaum yang hampir tidak mengerti bahasa 94 al+buruj+ayat+9 95 ali imran 18 96 Rendah+dari+haiwan 97 surat al maidah ayat 5 98 keuntungan 99 asy syura ayat 38 100 ayat 26

Hasil pencarian tentang yunus+41

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ


41. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 139
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,
(Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul.)
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 98
mengapa tidak ada (penduduk) suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus...Tatkala mereka (kaum Yunus itu), beriman, Kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 86
dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth.
(Dan Ismail) anak lelaki Nabi Ibrahim (Alyasa) huruf lam adalah tambahan, yakni Yasa' (Yunus dan Luth
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 163
telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma'il, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 87
Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami
dalam perut ikan paus) dalam hal ketergesa-gesaannya dan ketidaksabarannya, yaitu sebagaimana Nabi Yunus
(Dan) ingatlah kisah (Dzun Nun) yaitu orang yang mempunyai ikan yang besar, dia adalah Nabi Yunus bin...keadaan marah) terhadap kaumnya, disebabkan perlakuan kaumnya yang menyakitkan dirinya, sedangkan Nabi Yunus
penduduknya (yang beriman) sebelum azab turun atas mereka (lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus
yakni kedua putranya (serta Yakub) bin Ishak (dan anak-anaknya) yakni anak-anak Yakub (serta Isa, Ayub, Yunus
Thaha, 115) demikian pula Nabi Yunus tidak termasuk di antara mereka yang Ulil 'Azmi, sebagaimana yang...diungkapkan oleh firman-Nya, ".. dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan (Yunus
[[10 ~ YUNUS (NABI YUNUS) Pendahuluan: Makkiyyah, 109 ayat ~ Surat ini termasuk dalam Surat Makkiyyah
Sulaymân (Sulaiman), Dâwûd (Daud), Ismâ'îl (Ismail), Idrîs (Idris), Dzû al-Kifl (Zukifli) dan Nabi Yûnus (Yunus
[[41 ~ FUSHSHILAT (AYAT-AYAT TERPERINCI) Pendahuluan: Makkiyyah, 54 ayat ~ Dalam surat yang diawali dengan
mengizinkan Rasul dan pengikutnya berperang, ayat pertama yang berbicara tentang perang (al-Hajj: 39-41