Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 tentang kurban 7 ali imran 103 8 angin 9 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 10 Al+hujurat+ayat+13 11 al mujadalah ayat 11 12 zakat 13 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 14 surah al baqarah ayat 2 15 al qalam ayat 4 16 Al Baqarah ayat 285 17 an nisa ayat 29 18 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 19 luqman ayat 12 20 al baqarah ayat 177 21 at tahrim ayat 6 22 ali imran 190 23 Sedekah 24 an nisa ayat 59 25 ali imran 26 saba 15 27 talak 28 ali imran 159 29 maryam 30 al hajj ayat 7 31 al hujurat ayat 13 32 Ibrahim Ayat 7 33 al maidah ayat 8 34 Al hujurat ayat 9 35 Yusuf 87 36 Alat pembelajaran 37 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 38 ali imran 104 39 Al baqarah ayat 30 40 at taubah ayat 60 41 miskin 42 Al ahzab ayat 21 43 al baqarah ayat 285 44 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 45 surat+at+tagabun+ayat+1 46 upah 47 al-a'raaf+7 48 beriman kepada allah 49 al-hujurat ayat 9 dan 10 50 Cahaya Allah 51 Luqman 52 al anfal ayat 60 53 Pendidikan islam sebelum menikah 54 Muslim itu bersaudara 55 hawa 56 yunus ayat 3 57 Al baqarah ayat 229 58 Surah Al Maidah ayat 15-16 59 Rumah 60 al ikhlas 61 surat al araf ayat 54 62 kafir 63 Terbit 64 surat+38+ayat+72 65 an nisa ayat 93 66 ar rad ayat 11 67 al maidah ayat 1 68 ali imran 77 69 lapad yang menyatakan bahwa seorang ibu mengandung dalam keadaan lelah/lemah 70 pendidikan 71 Surah as saba' ayat 44 72 al baqarah ayat 3 73 Menuntut ilmu 74 Harta rampasan perang 75 Musibah 76 malaikat 77 al imran 78 keutamaan sholat 79 surat as saffat ayat 113 80 Surah+as+saba'+ayat+44 81 al-alaq+ayat+2 82 surat+al-anbiya+ayat+22 83 Surah Hud ayat 114 84 an-nisa+ayat+136 85 al-alaq+ayat+3 86 surat al-anbiya ayat 22 87 “Menuntut ilmu itu ada tahapan dan tingkatan yang harus dilalui, barangsiapa yang melaluinya maka ia telah menempuh jalan salaf rahimahumullah. Dan ilmu yang paling pertama adalah menghafal kitabullah „azza wa jalla dan memahaminya” 88 Ghafur ayat 78 89 Larangan merusak alam 90 Tentang fenomena alam 91 annisa ayat 58 92 Al-fajr ayat 27-30 93 al-alaq+ayat+4 94 al maidah ayat 2 95 Ali imran 60 96 Hadis penggunaan teknologi pelestarian alam 97 Tajwid surat an-nisa ayat 34 98 qs al isro ayat 1 99 al hujurat ayat 10 100 ali imran 18

Hasil pencarian tentang zakat+fitrah

Tetaplah pada fitrah yang Allah telah ciptakan manusia atas fitrah itu....Yaitu fitrah bahwa mereka dapat menerima tauhid dan tidak mengingkarinya....Fitrah itu tidak akan berubah. Fitrah untuk menerima ajaran tauhid itu adalah agama yang lurus.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 30
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan...manusia menurut fitrah itu....Tidak ada peubahan pada fitrah Allah.
yaitu dengan cara mengikhlaskan dirimu dan orang-orang yang mengikutimu di dalam menjalankan agama-Nya (fitrah...Allah) ciptaan-Nya (yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu) yakni agama-Nya....Makna yang dimaksud ialah, tetaplah atas fitrah atau agama Allah....(Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
yang mengetahui kebenaran itu adalah orang-orang yang menepati janji Allah pada mereka sesuai dengan fitrah...sesama mereka, apalagi dengan perjanjian yang lebih besar yang Allah lakukan dengan mereka melalui fitrah
Fir'aun, orang-orang kafir dari umat terdahulu dan kelompok masyarakat yang keluar dari kebenaran dan fitrah
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
Qâbîl terdorong oleh hawa nafsunya untuk melawan fitrah dan membunuh saudaranya.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
Karena itulah kalian telah keluar dari fitrah dan melakukan sesuatu yang binatang saja belum pernah melakukannya
Pantaskah, dalam pandangan akal dan fitrah, jika kalian menyalurkan nafsu syahwat kepada sesama lelaki
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
Dia mendapati matahari menyinari suatu kaum yang hidup dengan fitrah asli mereka, tidak ada penutup yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
Dengan fitrah dasar, kalian dapat mengetahui bahwa tidak ada sekutu bagi-Nya....Maka janganlah kalian menyeleweng dari fitrah tersebut.
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Sebab mereka menyucikan diri dan menjauhi perbuatan yang jelek menurut akal dan fitrah tetapi dipandang
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Orang-orang musyrik tidak menepati janji Allah yang secara fitrah telah mereka ucapkan dahulu....Mereka melawan fitrah dan akal mereka sendiri dengan menyembah batu-batu yang tidak dapat memberikan
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat