Paling Sering Dicari

1 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tugas tugas rasul 2 surat+al+nisa++ayat+10 3 Nabi ismail 4 surat al qadr 5 puasa 6 Tajwid+surat+at+taubah+ayat+24 7 Bumi 8 ramadhan 9 Carilah ayat ayat yang menjelaskan tentang tugas tugas rasul 10 surat al-'ankabut ayat 33 11 surat+an-an'am+ayat++121 12 hukum+tajwid+surat+ibrahim+ayat+25 13 ilmu 14 Lembut 15 luqman 16 at tahrim ayat 6 17 Munafik 18 Surat+Al+ikhlas 19 ibnu majah 20 pemimpin 21 al baqarah ayat 30 22 surat+an nisa+ayat+11 23 BIDARA 24 Menunggu 25 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 26 Ibnu Majah 987 27 Langit 28 kematian 29 perempuan 30 Surat yaasin ayat 68 31 al+ahzab+ayat+70 32 hud ayat 6 33 al+alaq+ayat+4 34 ali imran 190 35 al+alaq+ayat+5 36 al ikhlas 37 berbuat baik 38 al baqarah ayat 216 39 ali imran 40 surat+al-baqarah++ayat+233 41 al anfal ayat 29 42 Zina 43 Tajwid+surat+Al+a'araf+ayat+189 44 Q.S Yunus ayat 41 45 al+maun+ayat+3 46 HR Ibnu majah.al-fitan,hadis no.4015(sunan Ibnu majah(2/1331) 47 rahmat 48 ali imran 159 49 al+maun+ayat+2 50 ayat-ayat tentang lautan 51 Hadits Ahmad Nomor 15455 52 surat al an'am ayat 21 53 Hadits Abu Daud Nomor 60 54 Al Hujurat ayat 13 55 Sisi Allah 56 Ibrahim 7 57 hukum tajwid surat ibrahim ayat 25 58 Malu 59 Surat Al-baqarah ayat 237 60 iman 61 Terjemahan hadis tentang hakikat syukur nikmat 62 Taha ayat 10 63 Sabar 64 al baqarah ayat 45 65 surah an nisa ayat 7 66 harta 67 surah al mu'minun ayat 12-14 68 nenek moyang 69 al-Anfal ayat 69 70 Dan+hukum+tajwid+as+al+a'raf+ayat+199 71 al anbiya ayat 35 72 kehidupan dunia 73 ali hujurat ayat 13 74 yusuf+56 75 Perumpamaan 76 Penjagaan langit dari setan 77 keluarga 78 al+muthaffifin+ayat+34 79 al jumuah ayat 10 80 Q.S Al Imran : 134 81 Akal 82 Prinsip prinsip perkawinan adat 83 Hadis Sunan Abu Dawud No. 4295 Kitab-Adab Menolong sesama muslim 84 kesalahan 85 yusuf+90 86 al+baqarah+ayat+153 87 al mu’minun ayat 1-3 88 Hujan 89 ali imran 28 90 wkana ma bin samfay lawnan makan sakaragh a jari makan alssamfay lufa sabin 91 an nur ayat 30 92 dosa 93 yusuf+89 94 surat+al-baqarah +ayat+233 95 Ikhlas 96 bintang 97 Al-Baqarah ayat 275 98 Nafsu 99 fathir ayat 32 100 AL BAQARAH AYAT 2

Hasil pencarian tentang zina

Laki-laki yang kotor, yang terbiasa melakukan zina, hanya ingin menikahi wanita yang kotor yang juga...terbiasa melakukan zina atau wanita musyrik. (1) Begitu juga, wanita yang kotor dan terbiasa melakukan...zina hanya diminati oleh laki-laki yang dikenal terbiasa melakukan zina atau laki-laki musyrik....dimaksudkan untuk menjelaskan watak dan tabiat orang-orang musyrik atau orang-orang yang terbiasa melakukan zina...Ahli-ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Hanbalî dan Zhâhirî menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya...zina itu adalah suatu perbuatan yang keji) perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-jelek...(jalan) adalah perbuatan zina itu.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 32
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.
Janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya....Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya.
-deskripsi"> Dari yang haram, seperti zina, homoseksual, dsb....Menjaga kemaluan dapat menjadi sempurna ketika seseorang menjauhi semua yang dapat mendorong kepada zina
Keempat, jangan dekati perbuatan zina, sebab zina adalah perbuatan yang sangat jelek dan hina....Larangan ini berlaku pada zina yang tampak, diketahui oleh orang, juga pada zina yang tidak tampak dan
Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti....Sedangkan dari segi kesehatan, efek negatif zina dapat dibagi ke dalam dua hal....Pertama, secara fisik, zina dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis (raja singa) dan luka....Kedua, secara mental, zina dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat berakibat
pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima sanksi zina...diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui bahwa tuduhan zina
Dan zina merupakan perlawanan terhadap kehormatan....zina (qadzaf), menentang penguasa (baghy), mencuri, menyamun, meminum khamar dan keluar dari Islam (...Selain itu, seorang suami yang telah melaporkan tuduhan zina, boleh menarik kembali tuduhannya....Beberapa kalangan menganggap sanksi zina yang ditetapkan Islam itu terlalu berat....itu secara langsung, atau pengakuan si pelaku zina.
Contoh: zina, meminum khamr, membunuh, menuduh zina, dsb.
wanita-wanita yang baik-baik) menuduh berzina wanita-wanita yang memelihara dirinya dari perbuatan zina...(dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi) yang menyaksikan perbuatan zina mereka dengan mata
(Dan orang-orang yang menuduh istrinya) berbuat zina (padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi) atas...orang-orang yang benar) dalam tuduhan yang ia lancarkan kepada istrinya itu, yakni tuduhan berbuat zina
Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah menerangkan perlunya membersihkan masyarakat dari praktik zina...Selain itu, Allah Swt. menentukan hukum khusus bagi pelaku zina yang telah bersuami-istri karena masing-masing...Pembicaraan mengenai zina ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebohongan yang berkaitan dengan...zina dan bagaimana seharusnya orang-orang Mukmin menyikapi perkataan buruk yang tidak ditopang oleh
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina...mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina
Jika setelah dinikahi mereka melakukan zina, maka hukuman mereka separuh hukuman wanita merdeka....mampu, diperbolehkan bagi orang yang khawatir akan mengalami kesulitan yang mengarah kepada perbuatan zina
Hadd bagi pelaku zina muhshan adalah rajam, menurut keterangan dari Sunah....Kemudian ditambahkan hukuman pelaku zina yang bukan muhshan ini menurut keterangan dari Sunah, yaitu...menurut pendapat yang lain, bahwa saksi-saksi itu jumlahnya harus sama dengan para saksi perbuatan zina
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 23
Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina),
dibayangkan kepadanya wajah tuannya, atau dilihat atap di atasnya tulisan yang isinya melarang berbuat zina...

-deskripsi"> Yaitu zina.
-deskripsi"> Yaitu had zina yang awalnya tetap berdasarkan persaksian suaminya.
Orang-orang yang menuduh istrinya melakukan zina tanpa ada sejumlah saksi yang menguatkan tuduhannya,
mengathafkannya (dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar) di mana mereka menuduhnya berbuat zina
tidak mempunyai mahar dan nafkah untuk kawin, hendaklah mereka memelihara kesuciannya dari perbuatan zina...paksakan budak-budak wanita kalian) yaitu sahaya wanita milik kalian (untuk melakukan pelacuran) berbuat zina...(sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian) memelihara kehormatannya dari perbuatan zina.

-deskripsi"> Maksud mereka adalah perbuatan zina, karena ia membawa seorang anak
Bagi wanita yang melakukan zina, bila dipersaksikan oleh empat orang saksi yang adil, harus dikurung
-deskripsi"> Oleh karena itu, mereka tidak menaruhnya di tempat yang haram seperti zina
-deskripsi"> Perbuatan keji menurut jumhur mufassirin ialah perbuatan zina, sedangkan...menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum, seperti: zina, homoseks dan yang sejenisnya
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan begitu besarnya keburukan perkara zina...Ayat ini menunjukkan bahwa menuduh zina merupakan dosa yang besar.

terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 4
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan
termasuk orang-orang yang dusta) dalam tuduhan yang ia lancarkan terhadap dirinya, yaitu tuduhan melakukan zina