Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Al ikhlas 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 ali imran 6 Al+hijr+ayat+47 7 ayat tentang kepala madrasah 8 ali+imran+159 9 Almaidah ayat 48 10 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 11 yusuf 12 hujan 13 huud+40 14 hewan 15 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 16 Ibrahim ayat 7 17 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 18 dunia 19 al-baqarah ayat 168 20 Aman 21 Urusan 22 an-nur+ayat+36 23 al-maidah ayat 3 24 akhlak 25 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 26 laut 27 al-insyirah ayat 5 28 ar rum ayat 21 29 Surga 30 Memohon ampun 31 menghindari perkelahian 32 Anjing 33 saba 15 34 petunjuk 35 kemuliaan 36 al baqarah ayat 261 37 mengharapkan pertemuan 38 AL+AHZAB+AYAT+70 39 orang tua 40 al ahzab ayat 70 41 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 42 QS.Al imran ayat 79 43 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 44 al-maidah ayat 48 45 ali imran ayat 185 46 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah SWT 47 ikhlas 48 Surat al maidah ayat 48 49 al bayyinah ayat 8 50 surat Al furqan ayat 20 51 ibrahim 32 52 lukman+ayat+15 53 surat al baqarah ayat 11 54 ali imran 64 55 Cari ayat Alquran tentang tarikh Allah berserta arti nya 56 surat Al furqan ayat 9 57 Al+hijr+ayat+48 58 penyakit gula 59 Kitab belakang 60 Al-Baqarah · Ayat 286 61 Al Imran ayat 7 62 AL BAQARAH AYAT 43 63 LUKMAN+AYAT+16 64 ali+imran+147 65 Surat AlBaqarah ayat 27 66 yasin ayat 80 67 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 68 sungai 69 huud+39 70 Nafas 71 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 72 LUKMAN+AYAT+17 73 tumbuhan berdzikir 74 al anfal ayat 17 75 surat al-araf 31 76 keamanan 77 munafik 78 Ibrahim 25 79 al fatihah ayat 1 80 Al+waqiah+ayat+37 81 LUKMAN+AYAT+18 82 Zakat fitrah 83 an-nisa ayat 29 84 surat al baqarah ayat 219 85 SURAH AL-TAHRIM AYAT 6 86 Surat yasin 87 menjaga diri 88 al-baqarah-ayat-286 89 udara 90 bertakwa 91 q.s al qalam ayat 68 92 surat al baqarah 93 Surat Al-A’raf Ayat 26 94 ١١- وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا طَبَخْتَ فَرَقَهُ فَأَكْثَرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدُ جِيرَانَكَ أَخْرَجَهُمَا مُسْلِم 11. Dari Abu Dzarr, ra., ia berkata: "Bersabda Rasulullah 95 al hijr ayat 9 96 Hadist tentang larangan berlebih lebihan dan menyantuni dua fa 97 Nabi Yahya 98 al+fatihah+ayat+2 99 ayat tentang hukum pada juz 20 100 LUKMAN+AYAT+19

Hasil pencarian tentang zina

Laki-laki yang kotor, yang terbiasa melakukan zina, hanya ingin menikahi wanita yang kotor yang juga...terbiasa melakukan zina atau wanita musyrik. (1) Begitu juga, wanita yang kotor dan terbiasa melakukan...zina hanya diminati oleh laki-laki yang dikenal terbiasa melakukan zina atau laki-laki musyrik....dimaksudkan untuk menjelaskan watak dan tabiat orang-orang musyrik atau orang-orang yang terbiasa melakukan zina...Ahli-ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Hanbalî dan Zhâhirî menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya...zina itu adalah suatu perbuatan yang keji) perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-jelek...(jalan) adalah perbuatan zina itu.
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 32
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.
Janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya....Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya.
-deskripsi"> Dari yang haram, seperti zina, homoseksual, dsb....Menjaga kemaluan dapat menjadi sempurna ketika seseorang menjauhi semua yang dapat mendorong kepada zina
Keempat, jangan dekati perbuatan zina, sebab zina adalah perbuatan yang sangat jelek dan hina....Larangan ini berlaku pada zina yang tampak, diketahui oleh orang, juga pada zina yang tidak tampak dan
Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti....Sedangkan dari segi kesehatan, efek negatif zina dapat dibagi ke dalam dua hal....Pertama, secara fisik, zina dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis (raja singa) dan luka....Kedua, secara mental, zina dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat berakibat
pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima sanksi zina...diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui bahwa tuduhan zina
Dan zina merupakan perlawanan terhadap kehormatan....zina (qadzaf), menentang penguasa (baghy), mencuri, menyamun, meminum khamar dan keluar dari Islam (...Selain itu, seorang suami yang telah melaporkan tuduhan zina, boleh menarik kembali tuduhannya....Beberapa kalangan menganggap sanksi zina yang ditetapkan Islam itu terlalu berat....itu secara langsung, atau pengakuan si pelaku zina.
Contoh: zina, meminum khamr, membunuh, menuduh zina, dsb.
wanita-wanita yang baik-baik) menuduh berzina wanita-wanita yang memelihara dirinya dari perbuatan zina...(dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi) yang menyaksikan perbuatan zina mereka dengan mata
(Dan orang-orang yang menuduh istrinya) berbuat zina (padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi) atas...orang-orang yang benar) dalam tuduhan yang ia lancarkan kepada istrinya itu, yakni tuduhan berbuat zina
Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah menerangkan perlunya membersihkan masyarakat dari praktik zina...Selain itu, Allah Swt. menentukan hukum khusus bagi pelaku zina yang telah bersuami-istri karena masing-masing...Pembicaraan mengenai zina ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebohongan yang berkaitan dengan...zina dan bagaimana seharusnya orang-orang Mukmin menyikapi perkataan buruk yang tidak ditopang oleh
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina...mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina
Jika setelah dinikahi mereka melakukan zina, maka hukuman mereka separuh hukuman wanita merdeka....mampu, diperbolehkan bagi orang yang khawatir akan mengalami kesulitan yang mengarah kepada perbuatan zina
Hadd bagi pelaku zina muhshan adalah rajam, menurut keterangan dari Sunah....Kemudian ditambahkan hukuman pelaku zina yang bukan muhshan ini menurut keterangan dari Sunah, yaitu...menurut pendapat yang lain, bahwa saksi-saksi itu jumlahnya harus sama dengan para saksi perbuatan zina
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 23
Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina),
dibayangkan kepadanya wajah tuannya, atau dilihat atap di atasnya tulisan yang isinya melarang berbuat zina...

-deskripsi"> Yaitu zina.
-deskripsi"> Yaitu had zina yang awalnya tetap berdasarkan persaksian suaminya.
Orang-orang yang menuduh istrinya melakukan zina tanpa ada sejumlah saksi yang menguatkan tuduhannya,
mengathafkannya (dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar) di mana mereka menuduhnya berbuat zina
tidak mempunyai mahar dan nafkah untuk kawin, hendaklah mereka memelihara kesuciannya dari perbuatan zina...paksakan budak-budak wanita kalian) yaitu sahaya wanita milik kalian (untuk melakukan pelacuran) berbuat zina...(sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian) memelihara kehormatannya dari perbuatan zina.

-deskripsi"> Maksud mereka adalah perbuatan zina, karena ia membawa seorang anak
Bagi wanita yang melakukan zina, bila dipersaksikan oleh empat orang saksi yang adil, harus dikurung
-deskripsi"> Oleh karena itu, mereka tidak menaruhnya di tempat yang haram seperti zina
-deskripsi"> Perbuatan keji menurut jumhur mufassirin ialah perbuatan zina, sedangkan...menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum, seperti: zina, homoseks dan yang sejenisnya
tafsir-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala menerangkan begitu besarnya keburukan perkara zina...Ayat ini menunjukkan bahwa menuduh zina merupakan dosa yang besar.

terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 4
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan
termasuk orang-orang yang dusta) dalam tuduhan yang ia lancarkan terhadap dirinya, yaitu tuduhan melakukan zina