Paling Sering Dicari

1 kiamat 2 penganiayaan 3 hari kiamat 4 hari+kiamat 5 Ayat+201 6 al+qasas+ayat+79+-82 7 Hadis+at+taubah+ayat+105 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 hadist+al-hujurat+ayat+10 10 Ali imran 159 11 sombong 12 ilmu 13 Al-luqman+ayat+13-17 14 Al Hujurat ayat 13 15 dalil+kitab+injil 16 Ibrahim ayat 7 17 Al sajdah ayat 29 18 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 19 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 20 Surat Al sajdah ayat 29 21 jujur 22 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 23 ali+imran+191 24 an-nisa' ayat 100 25 al hadid ayat 22 26 Al imran 27 an nisa 1 sampai 3 28 kontrol diri 29 BOHONG 30 at taubah ayat 105 31 Membunuh Rasul 32 niat 33 Al isra ayat 13 34 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 35 al ikhlas 36 Zina 37 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 38 Nikah 39 Al hadid ayat 3 40 ali+imran+190-191 41 Menyesatkan 42 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 43 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 44 al bayyinah ayat 5 45 Cintailah arab 46 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 47 annahl ayat 90 48 Al baqarah ayat 2 49 Menerangkan kejadian alam semesta 50 Yusuf 51 Hukum bacaanya 52 Ali imran ayat 138 53 Al kahfi ayat 109 54 Az zumar ayat 62 55 kontrol+diri 56 Surah taha ayat 15 57 ibrahim 7 58 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 59 al ahzab ayat 59 60 Surat annaShr 61 hadist+al-hujurat+ayat+12 62 at Taubah ayat 103 63 an-najiah ayat 17 64 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 65 harta 66 kebijaksanaan 67 ali imran 103 68 an nisa ayat 34 69 Ali imran ayat 9 70 Al-Maidah+ayat+2 71 yusuf 111 72 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 73 Al an'am ayat 82 74 riba 75 Amal tanpa ilmu 76 Al isra ayat 55 77 al hijr ayat 9 78 injil 79 Makan 80 beriman pada hari kiamat 81 dalil+kitab+taurat 82 al-baqarah ayat 2 83 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 84 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 85 An nisa ayat 125 86 Surat al-a'raf ayat 7 87 ali imran 88 al+qasas+ayat+110 89 Al aqhof ayat 13 dan artinya 90 ali imran 18 91 Tumbuhan 92 Ayat+tentang+kontrol+diri 93 bawang putih 94 Ibrahim ayat 53 95 ibrahim 96 Yasin+ayat+37 97 al isra ayat 7 98 Surat Al-An'am Ayat 151 99 al ahzab ayat 39 100 Surga

Hasil pencarian tentang zina

(Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya...zina itu adalah suatu perbuatan yang keji) perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-jelek...(jalan) adalah perbuatan zina itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 32
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.
Janganlah kalian mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang mengarah kepadanya....Sebab zina adalah perbuatan keji yang sangat jelas keburukannya.
Laki-laki yang kotor, yang terbiasa melakukan zina, hanya ingin menikahi wanita yang kotor yang juga...terbiasa melakukan zina atau wanita musyrik. (1) Begitu juga, wanita yang kotor dan terbiasa melakukan...zina hanya diminati oleh laki-laki yang dikenal terbiasa melakukan zina atau laki-laki musyrik....dimaksudkan untuk menjelaskan watak dan tabiat orang-orang musyrik atau orang-orang yang terbiasa melakukan zina...Ahli-ahli hukum Islam dari kalangan mazhab Hanbalî dan Zhâhirî menetapkan bahwa perkawinan dengan pelaku zina
pihak istri diam setelah mendengar sumpah yang dilakukan pihak suami, maka ia berhak menerima sanksi zina...diri, pihak istri pun harus melakukan sumpah sebanyak empat kali bahwa Allah mengetahui bahwa tuduhan zina
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 156
Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina
Keempat, jangan dekati perbuatan zina, sebab zina adalah perbuatan yang sangat jelek dan hina....Larangan ini berlaku pada zina yang tampak, diketahui oleh orang, juga pada zina yang tidak tampak dan
Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti....Sedangkan dari segi kesehatan, efek negatif zina dapat dibagi ke dalam dua hal....Pertama, secara fisik, zina dapat mengakibatkan penyakit gonore, sipilis (raja singa) dan luka....Kedua, secara mental, zina dapat menimbulkan perasaan bersalah dan berdosa yang pada akhirnya dapat berakibat
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 23
Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina),
wanita-wanita yang baik-baik) menuduh berzina wanita-wanita yang memelihara dirinya dari perbuatan zina...(dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi) yang menyaksikan perbuatan zina mereka dengan mata
(Dan orang-orang yang menuduh istrinya) berbuat zina (padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi) atas...orang-orang yang benar) dalam tuduhan yang ia lancarkan kepada istrinya itu, yakni tuduhan berbuat zina
Orang-orang yang menuduh istrinya melakukan zina tanpa ada sejumlah saksi yang menguatkan tuduhannya,
mengathafkannya (dan tuduhan mereka terhadap Maryam berupa kedustaan besar) di mana mereka menuduhnya berbuat zina
Bagi wanita yang melakukan zina, bila dipersaksikan oleh empat orang saksi yang adil, harus dikurung
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 4
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan
termasuk orang-orang yang dusta) dalam tuduhan yang ia lancarkan terhadap dirinya, yaitu tuduhan melakukan zina
Dan zina merupakan perlawanan terhadap kehormatan....zina (qadzaf), menentang penguasa (baghy), mencuri, menyamun, meminum khamar dan keluar dari Islam (...Selain itu, seorang suami yang telah melaporkan tuduhan zina, boleh menarik kembali tuduhannya....Beberapa kalangan menganggap sanksi zina yang ditetapkan Islam itu terlalu berat....itu secara langsung, atau pengakuan si pelaku zina.
Dalam surat yang mengandung 64 ayat ini Allah menerangkan perlunya membersihkan masyarakat dari praktik zina...Selain itu, Allah Swt. menentukan hukum khusus bagi pelaku zina yang telah bersuami-istri karena masing-masing...Pembicaraan mengenai zina ini dilanjutkan dengan pembicaraan mengenai kebohongan yang berkaitan dengan...zina dan bagaimana seharusnya orang-orang Mukmin menyikapi perkataan buruk yang tidak ditopang oleh
Orang-orang yang melontarkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang menjaga kesuciannya tanpa dapat mendatangkan
dosa yang terang-terangan dan dosa yang tersembunyi; dikatakan bahwa yang dimaksud adalah perbuatan zina
Laki-laki dan wanita yang melakukan zina tanpa ada ikatan pernikahan, keduanya dikenai hukuman yang sudah
Sesungguhnya orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukminat yang bersih, yang
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 25
dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina...mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina
Jika setelah dinikahi mereka melakukan zina, maka hukuman mereka separuh hukuman wanita merdeka....mampu, diperbolehkan bagi orang yang khawatir akan mengalami kesulitan yang mengarah kepada perbuatan zina
Ketujuh, menjauhi perbuatan zina.
Demikianlah kami buat Yûsuf tegar dalam kesuciannya agar ia Kami palingkan dari kejahatan khianat dan zina
Bantulah laki-laki dan wanita-wanita di antara kalian yang belum kawin untuk menjauhi perbuatan zina
Hadd bagi pelaku zina muhshan adalah rajam, menurut keterangan dari Sunah....Kemudian ditambahkan hukuman pelaku zina yang bukan muhshan ini menurut keterangan dari Sunah, yaitu...menurut pendapat yang lain, bahwa saksi-saksi itu jumlahnya harus sama dengan para saksi perbuatan zina
Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji) yaitu dosa-dosa besar seperti perbuatan zina
Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang menzalimi manusia dengan berkhianat melakukan zina