Paling Sering Dicari

1 Ayat 2 surat fatihah 2 Cukuplah Allah 3 ghaib 4 12 orang anak Yakub 5 an-nur ayat 58 6 al baqarah ayat 30 7 Yusuf 108 8 menggauli+binatang 9 Hijrah 10 menunggu 11 Tauhid asma wasshifat 12 rezeki 13 shalat 14 Ayat tentang batasan pergaulan 15 Manusia 16 Nafkahkanlah hartamu diwaktu lapang dan sempit 17 al baqoroh ayat 124 18 Bersyukur 19 Takdir 20 keterangan 21 Bohong 22 sabar 23 Hadis Ibnu Majah 1934 24 Zakat 25 haji 26 bahasa arab 27 Surat Al-Insan Ayat 20 28 luqman ayat 14 29 surat al-baqarah ayat 283 30 an nisa ayat 29 31 al hadid ayat 20 32 kisah nabi syuaib 33 ilmu 34 demi masa 35 tafsir surat al-an'am ayat 160 36 jin+petir+qs 37 Larangan mengikuti tradisi lokal 38 al qashasah ayat 26 39 setan+petir+qs 40 al baqarah ayat 45 41 Aku menghendaki dia (dengan memberikan sedikit keduniaan kepadanya dan menolongnya untuk melakukan ketaatan 42 memanfaatkan waktu 43 Hadits qudsi tentang taubat 44 Prof yunus uns 45 al adiyat ayat 1-3 46 surat+albaqarah+ayat+153 47 al isra ayat 23 48 surah tentang bersabar 49 AL-BAQOROH AYAT 30 50 Dan pakaianmu bersihkanlah 51 ibrahim 44 52 Surat Thoha ayat 13-14 53 Surah qaf ayat 16 54 ar-rahman 55 bintang 56 ar-rahman+ayat+20 57 Tentang lemahnya seitan 58 Hadist abu daud 2437 59 ghofir+ayat+44 60 1934 hadis Ibnu majjah 61 keluarga 62 Telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Hujr dia berkata; telah memberitakan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Sa'id dari Qatadah dari Mu'adzah Al 'Adawiyyah bahwasanya seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah, "Apakah seorang wanita yang haidl boleh mengqadl 63 Nasrani yahudi beriman benar benar shaleh 64 Al baqarah ayat 235 65 surah yunus ayat 57 66 ghaffir ayat 44 67 Al-maidah ayat 6 68 Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Ali] Telah menceritakan kepada kami [Yahya] Telah mengabarkan kepada kami [Sufyan] Telah menceritakan kepadaku [Abdurrahman bin Abis] Aku mendengar [Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma] berkata terkait dengan firman-Nya 69 Ar-Rum ayat 21 70 hati 71 al- dzariyat ayat 49 72 permadani 73 Menolong diri sendiri 74 Kamu tidak pat Beri pertunjuk pada mereka 75 gunung 76 gagak 77 upah 78 Rezeki dan kekayaan 79 yasin ayat 40 80 an+nisa+ayat+11 81 Saba 82 Al-Jaatsiyah ayat 22 83 Ya Allah 84 Tidak dapat berkata apa-apa 85 Berfikir 86 Urusan 87 akhirat 88 Dunia adalah 89 berselisih 90 Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah untuk dirimu 91 al imran 159 92 al baqarah ayat 16 93 surat++Al+Qiyamah+ayat+27 94 Warna 95 petir qs 96 Sedikit tidur 97 hud ayat 114 98 Surat al-Muthaffifîn 14 99 al zalzalah ayat 7-8 100 al isra ayat 78

Hasil pencarian tentang AL+ANFAL+AYAT+38

="tafsir-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh dengan ayat..."wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
="tafsir-deskripsi"> Yakni 1/6. namun waris-mewarisi dengan jalan sumpah setia sudah mansukh dengan ayat..."wa ulul arhaami ba'dhuhum awlaa biba'dhin…dst" (lihat akhir ayat surat Al Anfal).
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...Al-Anfal 31).
-deskripsi"> Dalam ayat ini, Allah Ta’ala menakut-nakuti orang-orang kafir, orang-orang...Darunnadwah, dengan hendak mengikatnya, membunuhnya atau mengusirnya sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al...Anfal: 30.
Darunnadwah, dengan hendak mengikatnya, membunuhnya atau mengusirnya sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al...Anfal: 30.
Ayat ini sama dengan ayat 60 surat Al Anfal, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja
-deskripsi"> Dalam surat Al Anfal disebutkan, bahwa Allah memberikan bantuan dengan 1.000
Al-Anfal 32)
mengikatnya, atau membunuhnya atau mengusirnya sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Al-Anfal

-deskripsi"> Dalam ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman menjawab doa mereka...Al A’raaf: 38)

Dalam surah Al-Anfal disebutkan seribu yakni sebagai bantuan pertama kemudian menjadi tiga ribu lalu
mengikatnya, atau membunuhnya atau mengusirnya, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan dalam surah Al-Anfal
Menurut keterangan sebagian ahli tafsir, ayat ini berhubungan dengan peristiwa ketika Rasulullah shallallahu...'alaihi wa sallam shalat dan membaca Al Quran di dekat ka'bah lalu orang-orang musyrik berkumpul berkelompok-kelompok...kata Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, tentu kita yang akan masuk lebih dahulu.” Maka turunlah ayat...38.
[[8 ~ AL-ANFAL (HARTA RAMPASAN PERANG) Pendahuluan: Madaniyyah, 75 ayat ~ Surat al-Anfâl diturunkan di...Madinah dan terdiri atas 75 ayat....Surat al-Anfâl ditutup dengan uraian masalah yang berkaitan dengan perwalian antar sesama orang Mukmin
[[18 ~ AL-KAHF (GUA) Pendahuluan: Makkiyyah, 110 ayat ~ Surat al-Kahf termasuk kelompok surat Makkiyyah..., kecuali ayat ke-38 dan duapuluh ayat lainnya mulai ayat ke-83 sampai dengan ayat ke-101 yang termasuk...Di antara ayat-ayat surat al-Kahf ada yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang beranggapan bahwa...Ayat-ayat berikutnya berisi penjelasan bahwa perwalian yang benar hanyalah kepada Allah, kesenangan-kesenangan...Sebelum ditutup, masih ada ayat-ayat lain yang menguraikan ihwal hari kiamat, hari pemberian pahala bagi
[[38 ~ SHAD (HURUF SHAD) Pendahuluan: Makkiyyah, 88 ayat ~ Surat yang diturunkan di Mekah dan berisikan...88 ayat ini memberikan gambaran tentang salah satu bentuk sikap keras kepala orang-orang musyrik yang...samping sikap dengki mereka karena Muhammad memperoleh kehormatan sebagai rasul dan menerima wahyu al-Qur'ân...Shâd adalah huruf yang mengawali surat ini yang merupakan salah satu cara al-Qur'ân mengawali sebagian...Aku bersumpah dengan al-Qur'ân yang mempunyai kemuliaan dan keagungan bahwa al-Qur'ân itu adalah benar
-deskripsi"> Dalam ayat tersebut digunakan lafaz "as-haab" jamak dari kata shaahib yang...

-deskripsi"> Ayat 38 dan 39 menunjukkan bahwa manusia dan jin terbagi dua ada yang...berbahagia dan ada yang celaka, di masing-masing ayat tersebut disebutkan sifat golongan yang berbahagia
An Najm: 38)....hukuman dan dosanya bisa menimpa secara merata, dan yang demikian masih termasuk ke dalam surat An Najm ayat...38 tersebut, karena orang yang tidak mengingkari hal yang wajib diingkari padahal dirinya mampu, maka...Dalam ayat di atas terdapat bukti keadilan Allah dan kebijaksanaan-Nya, di mana Dia tidak menghukum orang
, dan di akhirat kelak mereka akan mendapatkan siksa yang pedih yaitu siksa api neraka(1). (1) Pada ayat...ini dan ayat 38 surat ini, al-Qur'ân menerangkan bahwa hukuman yang ditetapkan itu hanya bermaksud untuk
Al-Qashash, 38) Jarak antara kedua perkataan yang telah dikatakannya itu empat puluh tahun.

-deskripsi"> Maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman sebagaimana dalam surah Al...A’raaf: 38, “Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui.â
Masing-masing mendapat (siksaan) yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui" (Lihat surah Al...A’raaf: 38)

terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
[[17 ~ AL-ISRA' (PERJALANAN MALAM) Pendahuluan: Makkiyyah, 111 ayat ~ Surat ini memuat 111 ayat yang...semuanya turun pada periode Mekah, kecuali dua belas ayat, yaitu ayat 26, 32, 33, 57, dan delapan ayat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat seperti al-Qur'ân dan bagaimana manusia menyikapinya, tentang kekuasaan Allah untuk mendatangkan...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah..., An-Nissa', Al 'Araaf, Al An'aam dan Al-Anfaal bersama At Taubah.
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
Hal ini adalah dusta, padahal Alah Subhaanahu wa Ta'aala telah mendatangkan mukjizat dan ayat-ayat yang...tujuan tersebut sudah tercapai dengan sebagian ayat-ayat itu....

-deskripsi"> Yaitu Al Qur’an....kepadamu Al kitab (Al Quran) sedang dia dibacakan kepada mereka?...Al ‘Ankabut: 51) Oleh karena itu, ayat-ayat Al Qur’an hanyalah bermanfaat bagi orang-orang mukmin
Dialah yang telah menurunkan al-Qur'ân kepadamu....Di antara hikmah-Nya, sebagian ayat al-Qur'ân muhkamât: jelas arti dan maksudnya, dan yang lain mutasyâbihât...Ayat-ayat mutasyâbihât itu diturunkan untuk memotivasi para ulama agar giat melakukan studi, menalar,...Takwil yang benar dari ayat-ayat tersebut tak dapat diketahui kecuali oleh Allah dan orang-orang yang...Kami tidak membedakan keyakinan kepada al-Qur'ân antara yang muhkam dan yang mutasyâbih."
Tetapi, meskipun demikian, mereka tetap menolaknya(1). (1) Kata al-haqq dalam ayat ini termasuk kata...Kata itu dapat berarti 'Allah Swt. ' seperti tersebut dalam ayat yang berbunyi Ta'âlâ Allâh-u al-Malik-u...al-Haqq (Q., s....Dapat juga berarti 'al-Qur'ân' seperti tersebut dalam ayat Innâ arsalnâk-a bi al-haqq (Q., s....pada ayat yang berbunyi Wa qul jâ'a al-haqq-u wa zahaq-a al-bâthil (Q., s.).