Paling Sering Dicari

1 surat adz zariyat ayat 56 2 Hadis+at+taubah+ayat+105 3 al+imran+ayat+56 4 zabur 5 an nisa ayat 29 6 sabar 7 al+maidah+ayat+122 8 penyakit 9 zakat 10 surah al a'raf ayat 79 11 al+ikhlas 12 at taubah ayat 105 13 an nisa ayat 58 14 Berfikir+positif 15 QS+Al+Jumu'ah+Ayat+9-11 16 Jibril 17 sombong 18 lokasi yang memudahkan 19 Hikmah 20 at taubah ayat 60 21 saba 16 22 al+lail+ayat+1-2 23 Bumi bulat 24 Al maidah ayat 48 25 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 26 dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merek 27 Lalai 28 Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 29 Jihad 30 Zina 31 al baqarah ayat 188 32 riba 33 Samiri 34 yusuf ayat 111 35 Injil 36 hr+muslim+288 37 AS+SAJADAH+AYAT+6 38 Hadis kitab zabur 39 al hujurat ayat 13 40 at tahrim ayat 6 41 hadits kitab taurat 42 al-A’raf+ayat+204 43 Ali Imran 159 44 Hadist kitab Zabur 45 dalil+kitab+injil 46 Menyelam 47 an nisa ayat 1 48 anjing 49 Sakit 50 Ayat ayat larangan zina 51 Melindungi 52 al+hijr+22 53 surat+thaha+ayat+125 54 al maidah ayat 2 55 Al Baqarah ayat 2 56 surat+thaha+ayat+126 57 yusuf 69 58 Pengertian dalil kitab 59 dalil+kitab+Zabur 60 al+maidah+ayat+13+tajwidnya 61 Arsy 62 yunus 12 63 kebiasaan 64 surat al-muthaffifin ayat 6 65 Negeri yang dijanjikan 66 Surat-ad-dahr-ayat-23 67 Al-Hajj ayat 29 68 al baqarah ayat 205 69 muhammad 31 70 rasul nabi hamba allah manusia 71 aku uji dengan ketakutan 72 penetapan harga 73 Seribu malaikat 74 tafsir surat adzariyat ayat 56 75 al baqoroh ayat 247 76 yusuf 31 77 ali imran 130 78 Ujian 79 gagak 80 Ali Imran 92 81 Tajwid+surat+al+anbiya 82 Al hijr 74 83 Ali+Imran+Ayat+190 latin 84 katakanlah 85 yunus ayat 5 86 Hadis+tentang+kitab+Injil 87 Angin 88 Al-Ahzab ayat 33 89 Ali imran 90 Surat Thaha ayat 15 91 an+nisa+ayat+29 92 al ikhlas 93 hujan 94 hr.muslim:+3447 95 QS. Al-Fatihah Ayat 3 96 Hadits riwatay ahmad nomor 12943 97 pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua 98 surah al-a'raf ayat 29 99 Usaha 100 al-imran 97

Hasil pencarian tentang AS+SHAF+3

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ


3. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 1
Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya],
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 165
dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf (dalam menunaikan perintah Allah).
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 38
Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa
(dan para malaikat dengan bershaf-shaf) lafal Shaffan menjadi Haal artinya dalam keadaan berbaris bershaf-shaf
Lafal As-Salaasilu ini diathafkan kepada lafal Al-Aghlaalu....Dengan demikian maka artinya ialah, Dan rantai-rantai pun dipasang pada kaki mereka Atau Khabar lafal As-Salaasilu
(Janganlah kalian lemah) merasa lemah (dan minta damai) dapat dibaca As-Salmi atau As-Silmi, artinya
mereka dengan upah yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan) lafal Aswa-a dan Ahsana bermakna As-Sayyi
(Dan Dialah Yang menciptakan) yang menjadikan (bagi kamu sekalian pendengaran) lafal As Sam'u maknanya
Ketika malaikat-malaikat Allah datang kepada Ibrâhîm as. dengan membawa kabar gembira, para malaikat
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 2
membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As
menunggu-nunggu (kecuali kedatangan hari kiamat kepada mereka) lafal An Ta-tiyahum menjadi Badal dari lafal As
menimpa kalian sehingga ia bebas dari kalian (merekalah yang akan ditimpa marabahaya) dapat dibaca as-suu...` dan dapat pula dibaca as-sau`, artinya azab dan kebinasaan itu justru akan menimpa mereka sendiri bukannya
orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah) dapat dibaca As-Sau...' atau As-Suu' dan demikian pula pada ayat selanjutnya.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah
Al-Maidah, 3). Dengan demikian berarti Istitsna di sini bersifat Munqathi'.
[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
Nama ini sudah dikenal sejak 3. 000 tahun yang lalu.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 269
Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang
Di dalam ungkapan ini lafal Al-Lail atau malam hari dimudhafkan kepada As-Samaa', karena malam hari merupakan
As-Sajdah, 13) (terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka) lafal
Al-Maidah 3) (kecuali apa yang terpaksa kamu harus memakannya) di antara apa yang diharamkan itu maka
As-Sajdah, 13).
(Dan bumi itu) di'athafkan kepada kedudukan lafal As-samaa' yakni, dan bumi itu bagaimana (Kami hamparkan
Al-A`raf 18, Hud 119, As-Sajdah 32, Shad 85), atau hukuman Allah itu disebabkan (karena mereka tidak
syaian berkedudukan menjadi hal atau kalimat keterangan (dan Dia memberi kalian pendengaran) lafal as-sam'u
berupa memelihara dan menjaga keutuhan serta kelangsungan kehidupan rumah tangga dan urusan anak-anak. (3)...Tetapi, talak sudah terhitung jatuh satu. (3) Allah memberikan kepada istri hak yang sama seperti kewajibannya
sebelumnya ia adalah benda mati (dan Dia menjadikan bagi kalian) yaitu anak cucunya (pendengaran) lafal as-sam'a
(Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing) berasal dari lafal As-haar artinya, waktu...ungkapannya tidak memakai harakat Tanwin karena termasuk Isim yang Ma'rifat dan dima'dul dari lafal As
(Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk) lafal as-suu-a
memuji diri-Nya dengan kalimat tersebut, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan dalam awal surah As-Saba