Paling Sering Dicari

1 al ikhlas 2 Arrahman ayat 33 3 yunus 84 4 Surat Fathir ayat 28 5 harta 6 al maidah ayat 6 7 ali imran 104 8 as saf ayat 3 9 Perangilah 10 Dalam surat addhuha di akhiri dengan perintah allah untuk selalu mengingat 11 ali imran 190 12 Zina 13 ali imran 31 14 Surat ayat29 dan tafsirannya 15 an nisa ayat 59 16 Sabar 17 ali imran 14 18 Al-Baqarah ayat 152 19 ALI IMRAN 20 Al baqarah ayat 2 21 ali imran 19 22 al+hujurat+ayat+11 23 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 24 ar rum ayat 21 25 dalil+kitab+injil 26 At taubah ayat 105 27 akidah islam akidah yang praktikal 28 Al baqarah ayat 30 29 surat al ikhlas 30 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 31 Annisa ayat 59 32 Surah 31 ayat 13 33 al-Isr’a ayat 26-27 34 hadits jujur 35 Sholat 36 Al+baqarah+ayat+30 37 az Zariyat ayat 58 38 Al Baqarah ayat 185 39 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 40 Nabi palsu 41 Jujur 42 Q.S An-nahl ayat 18 43 surat ibrahim ayat 7 44 Az zukhruf ayat 47 45 Maryam ayat 58 46 Al hijr 9 47 Al hujurat ayat 6 48 al hasyr ayat 18 49 al hijr ayat 9 50 al-baqarah ayat 148 51 al hadid ayat 22 52 Al quran 53 Kerajaan+allah 54 SURAT YUSUF 55 Alhumazah ayat 1 56 ali imran 164 57 al arof ayat 24 58 Dalil Tentang pengertian kreatif .produktif dan inovatif 59 ali imran 130 60 Sembahyang 61 ali imran ayat 159 62 Kasih sayang 63 Tentang kejujuran 64 Perlantikan saidina Abu bakar sebagai khalifah 65 Isa putra Maryam 66 surat al fatihah 67 Al-Baqarah ayat 2 68 ali imran 110 69 sedekah 70 al jumuah ayat 9 71 taurat 72 Al-Baqarah Ayat 144 73 al-maidah+ayat+2 74 Injil 75 Dan keluarkanlah zakatnya pada hari di petik hasilnya. 76 Isi kandungan 77 yusuf 64 78 surat tentang pemerintahan yang adil 79 Yusuf 101 80 Surat al furqan ayat 26-27 81 ali imran ayat 19 82 Qaaf+ayat+22 83 Terjemahkan ayat kedua dari surah Al-Ashr 84 AR RAHMAN 85 al+maidah+ayat+7 86 jihad 87 Zabur 88 an nisa ayat 3 89 shalat 90 kesehatan masyarakat 91 Kandungan asy Syura ayat 11 92 Qaaf+ayat+21 93 logam 94 Surat an nur ayat 31 95 annisa ayat 29 96 hujan 97 ibrahim 7 98 hadits larangan berbuat keji 99 Ali Imran ayat 200 100 penyakit

Hasil pencarian tentang Al+anam+Ayat+115

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ


115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah rubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendenyar lagi Maha Mengetahui.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apakah yang Anda maksud Al anak Ayat 115?
(Al-A`raf 115) ("Lemparkanlah apa yang hendak kalian lemparkan.")
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
(Q.S. 7 Al A'raf, 115).
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari