Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 Surat+Al Hadid 3 3 penganiayaan 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Ayat+201 6 Hadis+at+taubah+ayat+105 7 hadist+al-hujurat+ayat+10 8 Hadits+muslim+nomor+2789 9 hari+kiamat 10 Al-luqman+ayat+13-17 11 hari kiamat 12 Ali Imran 159 13 Riba 14 Injil 15 Al Hujurat ayat 13 16 Ibrahim ayat 7 17 an-nisa' ayat 100 18 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 19 sombong 20 Al sajdah ayat 29 21 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 22 Al maidah ayat 48 23 dalil+kitab+injil 24 Surat Al sajdah ayat 29 25 Ali+Imran+191 26 Sesuai petunjuk 27 Al imran 28 al hadid ayat 3 29 an nisa ayat 34 30 Menyesatkan 31 ali+imran+190-191 32 at taubah ayat 105 33 kontrol diri 34 yusuf 111 35 an nisa 1 sampai 3 36 ilmu 37 Ali Imran ayat 159 38 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 39 Zabur 40 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 41 Zina 42 Surat Al infitar 6 43 niat 44 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 45 Hadits tentang ketauhidan 46 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 47 Az zumar ayat 62 48 al hadid ayat 22 49 an nahl ayat 90 50 an-najiah ayat 17 51 Al isra ayat 13 52 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 53 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 54 Al baqarah ayat 2 55 al ahzab ayat 59 56 beriman pada hari kiamat 57 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 58 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 59 Surah taha ayat 15 60 Ali imran ayat 9 61 An Nur ayat 2 62 ibrahim 7 63 Hadist mengenai Allah sang maharaja 64 hadist+al-hujurat+ayat+12 65 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 66 harta 67 kontrol+diri 68 Ali imran ayat 138 69 Hukum bacaanya 70 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 71 Surat annaShr 72 Al an'am ayat 82 73 Amal tanpa ilmu 74 An nisa ayat 125 75 annahl ayat 90 76 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 77 Al-Maidah+ayat+2 78 ali imran 103 79 Yusuf 80 sihir 81 Isi+kandungan+surat+al-hujurat+ayat+12 82 Luqman+ayat+15 83 Al mukmin ayat 17 84 al+imran+ayat+9 85 Surat al-a'raf ayat 7 86 Al isra ayat 27 87 surat Hud ayat 41 88 Luqman+ayat+14 89 Tajwid+surat+al+anbiya 90 Kandungan+surat+al+anfal+ayat+72 91 yusuf 53 92 ali imran 110 93 al maIdah ayat 2 94 Surah al taubat ayat 81 95 Keanekaragaman+hayati+tumbuhan+hewan 96 yunus ayat 57 97 Al-Maidah+ayat+48 98 Surat ad duha ayat 7 99 al hijr ayat 9 100 An+nahl+ayat+15

Hasil pencarian tentang Al+anfal+ayat+9

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ


9. (Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut".

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat...ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
Al-Anfal 32)
hari yang berat") atau sulit bagi orang-orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al...Al-Muddatstsir 9-10)
Ayat ini diturunkan sebagai sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya...Al-Anfal 31).
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
Oleh karena itu, janganlah kalian perbolehkan mereka untuk memasuki al-Masjid al-Haram setelah tahun...9 Hijriyah ini.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya