Paling Sering Dicari

1 Kiamat 2 penganiayaan 3 Ayat+201 4 al+qasas+ayat+79+-82 5 Hadis+at+taubah+ayat+105 6 hari kiamat 7 Hadits+muslim+nomor+2789 8 hadist+al-hujurat+ayat+10 9 Al-luqman+ayat+13-17 10 Ali Imran 159 11 hari+kiamat 12 sombong 13 Al Hujurat ayat 13 14 Cari mad wajib muttasil dan mad Jaiz munfasil di surat an nahl ayat 2 15 Injil 16 Surat Al sajdah ayat 29 17 riba 18 al hadid ayat 3 19 Al imran 20 Ibrahim ayat 7 21 Hadist nabi Muhammad riwayat at tirmidzi 22 an-nisa' ayat 100 23 Al sajdah ayat 29 24 Ali+Imran+191 25 dalil+kitab+injil 26 ilmu 27 Hadits tentang ketauhidan 28 niat 29 al ikhlas 30 Ali Imran ayat 159 31 ali+imran+190-191 32 Nikah 33 Ayat+ayat+tentang+hari+kiamat 34 kontrol diri 35 an nisa 1 sampai 3 36 at taubah ayat 105 37 Membunuh Rasul 38 Menyesatkan 39 Menilis q.s muddatstsir ayat 4 dalam bentuk kaligrafi 40 Zina 41 Surat annaShr 42 Al baqarah ayat 2 43 Al an'am ayat 82 44 kontrol+diri 45 Hukum bacaanya 46 ibrahim 7 47 an-najiah ayat 17 48 Zabur 49 Al isra ayat 13 50 al ahzab ayat 59 51 hadist+al-hujurat+ayat+12 52 harta 53 an nahl ayat 90 54 Ali imran ayat 138 55 Al-Maidah+ayat+2 56 an nisa ayat 34 57 Makan 58 Ayat+11+dengan+singkat surat al-buruj 59 at Taubah ayat 103 60 beriman pada hari kiamat 61 An nisa ayat 125 62 Cintailah arab 63 Amal tanpa ilmu 64 tajwid+surat+al+mu'min+ayat+67 65 Surat al hujarat ayat 18 beserta artinya 66 ali imran 103 67 al hadid ayat 22 68 Az zumar ayat 62 69 Al kahfi ayat 109 70 Yusuf 71 surat al imran ayat 1- sampai terakhir 72 hukum+tajwid+luqman+ayat+13-17 73 al-baqarah ayat 2 74 yusuf 111 75 Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat 76 al maidah ayat 48 77 al bayyinah ayat 5 78 Hadist mengenai Allah sang maharaja 79 pokok+kandungan+surat+al+furqan+ayat+67 80 Surat Al mudasir ayat 4 dan. 5 81 annahl ayat 90 82 فَصَلِّ+لِرَبِّكَ+وَانْحَرْ++2.+Maka+dirikanlah+shalat+karena+Tuhanmu;+dan+berkorbanlah.\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 83 kebijaksanaan 84 At Taubah ayat 122 85 Surah taha ayat 15 86 Ali imran ayat 9 87 Al hasyr ayat 24 88 Thaha+ayat+109 89 yasin+ayat+38-40 90 Surat Alfatihah 91 ar rum ayat 21 92 ilmu pengetahuan 93 asy syuara ayat 192 94 takdir 95 an nur ayat 24 96 Al Jumuah ayat 1 97 Apa arti QS at tin ayat 8 98 Al kahfi ayat 49 99 Sedekah 100 Tentang mata

Hasil pencarian tentang Al+ankabut+ayat+6

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ


6. Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Q.S. 6 Al An'am, 23) (Dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian) juga
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
Al 'Ankabut, 14) Di samping mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, mereka juga menyakiti bahkan memukulinya
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari