Paling Sering Dicari

1 Dasar-dasar perekonomian 2 ikhlas 3 ali imran ayat 191 4 riba 5 Surga 6 Sedekah 7 Puasa syawal 8 Allah swt memberi azab penduduk desa madyan berupa 9 duduk di tanah tinggi sebab ombak bergulung deras dan besar akan berlaku.. 10 Ayat nyata dalam dada 11 Nabi meninggal 12 Kasih sayang 13 Hadist tentang toleransi 14 kebutuhan makanan yang baik 15 surat+AL-A'la+ayat+14 16 Dan kamu tidak dapat menghendaki 17 rezeki 18 ali+imran+191 19 maryam 20 al maidah ayat 3 21 Hadist riwayat ahmad no 20.011 22 an-nisa' ayat 17 23 Tidak ada pilihan bagi 24 al maidah ayat 1 25 Ali imran 26 an nisa ayat 34 27 ar rum ayat 30 28 Tidur setelah Subuh 29 bidara 30 Allah+menjadikan+manusia+sempurna 31 AL-QASAS AYAT 56 32 harga diri 33 al mujadalah ayat 11 34 an nisa ayat 58 35 bulan 36 hutang 37 Malaikat 38 Jibril 39 al baqarah ayat 282 40 ali imran 92 41 al-ahzab ayat 21 42 tolaklah keburukan dengan kebaikan 43 Tuliskan+doa+nabi+syu+aib+ketika+meminta+doa+kepastian+kepada+allah+swt 44 Al Lahab 45 al+isra+ayat+23 46 Al maidah ayat 6 47 Melata 48 Dilarang berdusta 49 rahman:5 50 niat 51 dan tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya 52 surat al baqarah yang bercerita tentang mengolok olok nabi musa 53 Ali+Imran+85 54 Hadits Muslim Nomor 1164 55 ibrahim 56 al-baqarah ayat 186 57 An nahl ayat 90 58 an nisa ayat 15 59 surah al isra ayat 32 60 Ali Imran 8 61 Makna yang terkandung dalam surah hud ayat 120 62 Surat Al-Insyiqaq ayat 10 63 Al+Hijr+94 64 surat yusuf 65 zalim 66 surah+yusuf+ayat+12 67 mati 68 dalil sholat dalam keadaan darurat 69 Surah Muhammad ayat 2 70 almujadalah+ayat+11 71 Ghuluw dalam beragama uzair 72 Al Anfaal ayat 17 73 Al maidah ayat 38 74 Surat+al+baqarah+ayat+153 75 Qaf ayat 16 76 Sholat 77 al-alaq ayat 1-5 78 al+maidah+ayat+122 79 Sebaikbaik hadiah adalah doa 80 Al isra ayat 49 81 Surat As-Saff Ayat 6 82 hijrah 83 Quran+Allah memberi yang terbaik 84 al maidah ayat 67 85 Ali+Imran+193 86 Maryam 31 87 Ar Rahman 88 zikir 89 al imran 90 Sikap muslim yerhadap yahudi 91 Ali imran 130 92 Suray+alkausar+ayat+3 93 Allah tahu yang terbaik 94 at-taubah ayat 36 95 Nikah 96 al maidah ayat 32 97 akhlak 98 Atau kah mereka tercipta tanpa asal usul, atau kah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?. Atau kah 99 AL Imran 193 100 penciptaan langit dan bumi

Hasil pencarian tentang Al+mujadalah+ayat+58

Apakah yang Anda maksud Al mujadilah ayat 58?
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 2
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
terjemahan ayat Surat Yusuf Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Itulah ayat-ayat kawniyyah (kosmis) Allah yang mengandung kebenaran untuk manusia, yang Kami bacakan...kepadamu, Muhammad, melalui al-Qur'ân dengan perantaraan malaikat Jibril....Apabila mereka tidak mempercayai ayat-ayat itu, maka perkataan apa lagi setelah firman Allah, yaitu al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Muddassir Ayat 16
Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ar-Ra’d Ayat 1
Ini adalah ayat-ayat Al Kitab (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 7
Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu....Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat...Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat...Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal...aayatu kepada lafal al-kitaabi mengandung makna min, maksudnya sebagian dari Alquran.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat...Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 4
sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan....Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 11
Ini (Al Quran) adalah petunjuk....Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu siksaan yang sangat pedih
(Yaitu-orang-orang yang mendustakan hari pembalasan) lafal ayat ini berkedudukan sebagai Badal atau Bayan...dari lafal Al-Mukadzdzibiin pada ayat sebelumnya.
perhatikanlah sikap permusuhan yang diperlihatkan oleh orang-orang kafir pada saat dirimu memperdengarkan ayat-ayat...suci al-Qur'ân, ayat-ayat Kami....sangat, mendorong mereka untuk berkata, "Seandainya kami mau mengatakan seperti apa yang dikatakan al-Qur'ân
terjemahan ayat Surat Al-Hajj Ayat 16
Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata, dan bahwasanya Allah
Firman yang Aku wahyukan kepadamu ini, wahai Muhammad, merupakan ayat-ayat al-Qur'ân yang menjelaskan
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 151
menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat...Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 55
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya
Adapun orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat al-Qur'ân yang telah Kami turunkan kepada Muhammad
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 104
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 16
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami (Al Quran) serta (mendustakan) menemui hari
Wahai Ahl al-Kitâb, mengapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan untuk menunjukkan kebenaran
(Inilah) (ayat-ayat Al Kitab) yakni Alquran.