Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 surat al-hadid ayat 57 3 sabar 4 Ali Imran 5 Al+hijr+ayat+47 6 al ikhlas 7 yusuf 8 hujan 9 ali+imran+159 10 ayat tentang kepala madrasah 11 Almaidah ayat 48 12 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 13 huud+40 14 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 15 al-insyirah ayat 5 16 Ibrahim ayat 7 17 hewan 18 dunia 19 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 20 Urusan 21 Aman 22 al-baqarah ayat 168 23 al-maidah ayat 3 24 an-nur+ayat+36 25 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 26 al-maidah ayat 48 27 Surat al maidah ayat 48 28 ikhlas 29 Al+hijr+ayat+48 30 ali imran ayat 26 31 Bersyukur 32 surat Al furqan ayat 20 33 Surga 34 lukman+ayat+15 35 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 36 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 37 ar rum ayat 21 38 Memohon ampun 39 surat Al furqan ayat 9 40 menghindari perkelahian 41 kemuliaan 42 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 43 petunjuk 44 al baqarah ayat 261 45 mengharapkan pertemuan 46 Anjing 47 AL+AHZAB+AYAT+70 48 an nisa ayat 59 49 al ahzab ayat 70 50 al baqarah ayat 124 51 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 52 An nahl ayat 120 53 orang tua 54 ibrahim 32 55 ali imran ayat 185 56 al bayyinah ayat 8 57 QS.Al imran ayat 79 58 surat al baqarah ayat 11 59 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 60 Al+Anbiyâ+ayat+73 61 surah al-an’am ayat 136 62 Quran tentang negara aman 63 Ayat keras hati 64 Nafas 65 agama 66 LUKMAN+AYAT+16 67 al an am ayat 32 68 surat al-ahzab ayat 5 69 Riba 70 al qadar ayat 1-5 71 malaikat taat kepada Allah 72 Q.S Al-Maidah ayat 48: 73 Surat Al ikhlas 74 huud+42 75 Faedah hadits At tarmizi no 2292 76 LUKMAN+AYAT+17 77 keluarga 78 Surat AlBaqarah ayat 27 79 menjaga diri 80 SURAT 2 AYAT 168 81 bertakwa 82 al baqarah ayat 30 83 al-an’am ayat 121 84 contoh waqaf la waqafu fih 85 AL BAQARAH AYAT 43 86 MARYAM 87 Al Imran ayat 7 88 LUKMAN+AYAT+18 89 Surat+Al-Baqarah+Ayat+152 90 Ar Rahman ayat 33 91 al a'raf ayat 20 92 rumah 93 yasin ayat 80 94 Al-Baqarah ayat 177 95 Alquran tentang ke utama an maca istighfar 96 SURAT AL BAQOROH AYAT 168 97 asbabun+nuzul+al+isra'+ayat+35 98 hud ayat 61 99 hutang 100 huud+39

Hasil pencarian tentang Ali+Imran+ayat+189

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ


189. kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
-deskripsi"> Yang dimaksud tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Faatihah...yang terdiri dari tujuh ayat....Sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan tujuh surah yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maaidah
Lihat pula surah At Taubah ayat 55, surah Al An’aam ayat 44 dan surah Ali Imran ayat 178.

[[3 ~ ALI 'IMRAN (KELUARGA 'IMRAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 200 ayat ~ Melalui kisah-kisah, al-Qur'ân
(Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian) ayat ini memansukh firman-Nya, "Bertakwalah...Ali Imran 102) (dan dengarlah) apa yang telah diperintahkan kepada kalian, dengan pendengaran yang dibarengi
yang baik dan orang-orang yang buruk yang dengannya mereka dapat dikenali sebagaimana firman-Nya di ayat...Ali Imran: 106)

ke Madinah selalu bermusuhan dan setelah mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang (lihat pula surat Ali...Imran: 103).
(Lihat juga catatan kaki tafsir ayat 189, surat al-Baqarah).
ditampakkan-Nya kaum muslimin berjumlah dua kali lipat dari mereka sebagaimana disebutkan dalam surat Ali...Imran ayat 13.
Hal ini termasuk ayat-ayat Allah yang menakjubkan, karena tidak mampunya Beliau berbicara dengan manusia...Oleh karena itu, di ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Tandanya bagimu, kamu tidak dapat...Ali Imran: 41), hati Beliau pun tenang dan merasa gembira dengan kabar tersebut, Beliau mengikuti perintah
Ali Imran: 30)

-deskripsi"> Dari perkataan ini diketahui bahwa istri Imran ingin melahirkan anak laki-laki...

-deskripsi"> Allah lebih mengetahui terhadap anak yang dilahirkan istri Imran, dan...

-deskripsi"> Menurut istri Imran, anak perempuan tidak cocok berkhidmat di baitul...

-deskripsi"> Dalam ayat ini terdapat dalil kelebihan laki-laki dibanding wanita,
menjadi tiga ribu malaikat, hingga sampai lima ribu malaikat, seperti yang dijelaskan di dalam surah Ali...Imran.
untuk memperbaiki apa yang telah ada dari keimanan itu dan memunculkan apa yang belum ada, seperti pada ayat...Ali Imran: 102)....Perlu diketahui, bahwa mengingkari salah satu di antara yang disebutkan dalam ayat di atas sama saja
lebih besar dua kali lipat daripada jumlah mereka sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam surah Ali...Imran (karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan.
Ali Imran, 194) atau hal itu dimintakan oleh para Malaikat buat mereka, sebagaimana yang diungkapkan
cara agar dapat mengembalikan umat Islam kepada kekafiran, di antara cara mereka disebutkan di surat Ali...Imran: 72-73, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kaum mukmin untuk membalas sikap ini dengan...dan para sahabat biasa memaafkan Ahli Kitab dan kaum musyrik, hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat
dalam hati mereka dan menahan Abu Sofyan supaya tidak keluar sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ali...Imran.
Ali Imran: 68)

-deskripsi"> Menurut penyusun tafsir Al Jalaalain, bahwa ucapan Beliau
Oleh karena itulah, di ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala mengarahkan mereka untuk memutuskan sarana-sarana...Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam ayat tersebut menggunakan kata-kata, “Falaa takhdha’na bil qauliâ...Oleh karena itulah, Allah memuji Rasul-Nya karena kelembutannya (lihat surah Ali Imran: 159) dan memerintahkan
Allah Ta’ala, “Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat...yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat.” (Terj....Ali Imran: 7) maksud mutasyabihat di ayat ini adalah yang masih samar dipahami oleh kebanyakan manusia..., dan kesamaran ini tidaklah hilang kecuali dengan mengembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat (jelas...Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya bahwa ayat-ayat Al Quran itu diulang-ulang membacanya
agar mereka menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tidak menyembunyikannya sebagaimana dalam surat Ali...Imran: 187.

-deskripsi"> Sebagaimana yang dimohonkan kaum mukmin (lihat surah Ali Imran: 194)
Ali Imran: 107) Di samping itu, dihubungkannya surga dengan rahmat-Nya menunjukkan tetap terusnya kesenangan
(Dan ingatlah ketika istri Imran) yang bernama Hanah telah lanjut usia dan rindu untuk beroleh anak,...Pada waktu itu istrinya sedang mengandung dan Imran pun wafat.
telah diangkat terlebih dahulu ke langit sebagaimana penjelasan yang telah dikemukakan dalam surah Ali...Imran.
class="tafsir-deskripsi"> Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Dzar ia berkata, “Turun ayat...yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka…dst.” tentang enam orang Quraisy, yaitu Ali...kepada Qais bin ‘Ubaad, ia berkata, “Aku mendengar Abu Dzar bersumpah sebuah sumpah, “Sesungguhnya ayat...dst.” Turun berkenaan orang-orang yang melakukan perang tanding pada peperangan Badar, yaitu Hamzah, Ali
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 33
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat
(Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran) dengan makna diri
terjemahan ayat Surat At-Tahrim Ayat 12
dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 35
(Ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak