Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 Ali Imran ayat 103 3 al quraisy ayat 4 4 darah 5 al Muthoffifin ayat 18 6 Ali Imran 7 Haji 8 anak 9 riba 10 al jumuah ayat 10 11 Menuntut ilmu 12 al ankabut ayat 45 13 Yunus 14 al maidah ayat 2 15 al baqarah ayat 198 16 Maryam 17 hewan 18 Yusuf 19 surah yunus ayat 57 20 belajar 21 Luqman 22 pikun dan beruban 23 Tuhan 24 Hadits Muslim Nomor 3444 25 ali imran 159 26 Allah tidak akan merubah nasib seorang kaum 27 al hujurat ayat 13 28 Al ahzab ayat 21 29 Hadits tentang surat Al azhab ayat 17 30 al imron+ayat+110 31 surat an-nisa 32 AL MAIDAH AYAT 38 33 An nisa ayat 58 34 al+baqarah+ayat+69 35 Ilmu 36 Ali Imran ayat 26. 37 an nisa ayat 59 38 quraisy ayat 2 39 al isra ayat 32 40 al+baqarah+ayat+70 41 berfikir 42 al maidah ayat 8 43 zakat 44 Surat Ar-Rad ayat 11 45 dalil sumpah 46 at taubah ayat 105 47 Kisah nabi 48 ali imran 134 49 hadits mencatat transaksi 50 al+insyirah+ayat+5 51 1. Jangan mudah mengobral sumpah 52 Ibrahim 53 hadits abu Daud 1378 54 hadist tentang kesadaran lingkungan 55 al+insyirah+ayat+6 56 +surat+at+taubah+ayat+24 57 qs al-a'raaf 7:172 58 Asbabun+Nuzul+Ali+Imron+ayat+104 59 akhlak 60 sabar 61 tafsir Surat An-Nisa' Ayat 135 62 Ali imran 104 63 Ali Imran ayat 185 64 Al imran 65 Yunus 59 66 ra'd ayat 2 67 al mujadilah ayat 11 68 mimpi 69 Peristiwa dimasa lalu 70 al+kahfi+ayat++4 71 adz zariyat ayat 49 72 an nisa ayat 5 73 al maidah ayat 90 74 al ikhlas 75 surat al-a'la 76 Ahmad 77 al alaq ayat 2 78 ali imran 14 79 Darah manusia 80 Surat Al antabul ayat 20 81 bekerja 82 al+baqarah+ayat+16 83 Kisah+nabi dan kesabarannya 84 Surat+Ali+Baqoroh+ayat+177 85 H.R. Ahmad No. 19415] 86 ali imran 161 87 yusuf 72 88 kafir+yang+mengatakan isa 89 al+ahzab+ayat+21 90 1. surat Al an am 99 91 an nahl ayat 14 92 Nabi+ayub dan kesabarannya 93 quraisy 94 al maidah ayat 27-31 95 ali+imran+ayat+160 96 surat ar-ra'd ayat 11 97 al-mu'minun ayat 12 98 Zina 99 AL FATIHAH AYAT 5 100 al baqarah ayat 197

Hasil pencarian tentang An+nahl+ayat+19

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ


19. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat...Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang...An-Nahl 101).
An Nahl: 88) Ayat ini dan yang semisalnya menunjukkan bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah
kitab Al-Mustadrak disebutkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibnu Masud yang telah mengatakan, bahwa ayat...ini yakni ayat 90 surah An-Nahl, adalah ayat yang paling padat mengandung anjuran melakukan kebaikan
pertanyaan yang memberatkan diri dan sikap I'tiraadh (membantah), sebagaimana firman Allah di surat An...dan diperintahkan sebagaimana firman Allah Ta'ala "Fas'aluu ahladz dzkri in kuntum laa ta'lamuun" (An...Nahl: 43 dan Al Anbiyaa': 7).
Dalam ayat lain disebutkan, “Sesungguhnya kekuasaannya (setan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya...An Nahl: 100) Maksudnya adalah kekuasaan untuk membujuk dan mengajak mereka berbuat maksiat.
An Nahl: 97)

-deskripsi"> Oleh karena itu berhijrahlah jika kamu dicegah untuk beribadah...Dalam ayat ini Allah Subhaanahu wa Ta'aala menjanjikan pahala tanpa batas dan tanpa ukuran bagi orang-orang
anhuma, tentang firman Allah Ta’ala, “Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya…dst.” (An...Nahl: 75) ia berkata, “Ayat ini turun tentang seorang laki-laki dari kaum Quraisy dan budaknya.”...Perumpamaan di ayat tersebut adalah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Allah Tuhan
dimaksudkan sebagai tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat...137 surat al-A'râf untuk menunjukkan belahan-belahan bumi yang disebutkan pada ayat itu....Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....Ini semua berkat ketelitian aturan Allah dan mukjizat kekuasaan-Nya (Lihat juga catatan kaki ayat 5 surat...al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
dimaksudkan sebagai tempat-tempat kerajaan Allah dengan luasnya yang tak terhingga seperti diisyaratkan pada ayat...137 surat al-A'râf untuk menunjukkan belahan-belahan bumi yang disebutkan pada ayat itu....Oleh sebab itu ayat ini juga mengisaratkan saat-saat di malam hari (lihat ayat 16 surat al-Nahl)....Ini semua berkat ketelitian aturan Allah dan mukjizat kekuasaan-Nya (Lihat juga catatan kaki ayat 5 surat...al-Shâffât dan ayat 17 surat al-Rahmân).
Sehubungan dengan hal ini Nabi saw. pernah mengatakan setelah beliau membacakan surah An-Najm, yaitu...An-Najm, 19-2O) lalu beliau mengatakan, "Bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu, sesungguhnya...Hal ini dilakukan oleh Nabi saw. di hadapan mereka, dan sewaktu Nabi saw. membacakan ayat di atas lalu...Hati Nabi saw. menjadi terhibur kembali setelah turunnya ayat berikut ini, ("Allah menghilangkan) membatalkan...(apa yang ditiupkan oleh setan itu, dan Dia menguatkan ayat-ayat-Nya) memantapkannya.
[[16 ~ AN-NAHL (LEBAH) Pendahuluan: Makkiyyah, 128 ayat ~ Surat ini termasuk dalam kelompok surat Makkiyyah..., kecuali tiga ayat terakhir yang termasuk dalam surat Madaniyyah....Surat yang terdiri atas 128 ayat ini dimulai dengan penegasan Allah akan ancaman-Nya terhadap orang-orang
-deskripsi"> Dari ayat 19 dan 20 dapat diambil kesimpulan:

Pengertian ayat ini lebih keras daripada apa yang diungkapkan dalam ayat lain, yaitu, "Disiramkan air...Al-Hajj, 19).
-deskripsi"> Allah Subhaanahu wa Ta'aala bersumpah di ayat ini dengan tanda-tanda malam...Yang disumpahi adalah apa yang disebutkan di ayat 19.
id bin Jubair ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika di Mekah membacakan surah An...orang-orang musyrik) mengaggap al Lata dan al Uzza,-- dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (An...Najm: 19-20)) Setan memasukkan godaan ke lisan Beliau, “Itulah gharaniq yang utama dan perantaraannya...Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya....Adh Dhahhak berkata, “Jibril dengan perintah Allah menghapuskan godaan setan dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya.â
[[82 ~ AL-INFITHAR (TERBELAHNYA LANGIT) Pendahuluan: Makkiyyah, 19 ayat ~ Surat al-Infithâr memaparkan...Ayat-ayat yang lain berisi peringatan pada manusia yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan--yang telah...Ayat-ayat selanjutnya memberikan penjelasan bahwa Allah Swt. mempunyai malaikat yang bertugas sebagai
Dengan demikian maksud ayat 19-20 ialah bahwa ada dua laut yang keduanya terpisah karena dibatasi oleh
[[87 ~ AL-A'LA (YANG MAHATINGGI) Pendahuluan: Makkiyyah 19 ayat ~ Surat al-A'lâ ini dibuka dengan pernyataan...Ayat-ayat yang lain memuat pernyataan bahwa kemenangan yang sesungguhnya akan diperoleh golongan manusia...Surat ke-87 dalam urutan al-Qur'ân ini ditutup dengan sebuah ayat yang berisi pemberitahuan bahwa ajaran
berbantah-bantahan dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang masalah qadar, maka turunlah ayat...Al Qamar: 48-19)

-deskripsi"> Wajah adalah anggota badan yang paling mulia dan jika
-deskripsi"> Yakni sebagaimana Kami telah menerangkan secara rinci Al Qur’an....

-deskripsi"> Meskipun ayat-ayat Al Qur'an begitu jelas dan terang, namun hidayah...Barang siapa yang ingin diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan mengambil petunjuk dari Al Qur’an...Sebaliknya, barang siapa yang tidak diinginkan Allah mendapatkan hidayah, maka meskipun semua ayat datang...kepadanya, ia tetap tidak akan beriman dan Al Qur’an tidak akan bermanfaat baginya, bahkan sebagai
Aisyah radhiyallahu 'anha, “Kaana khuluquhul Qur’aan,” (artinya: Akhlak Beliau adalah Al Qur’an...Beliau melakukan apa yang disebutkan dalam Al Qur’an seperti pada ayat-ayat berikut:

-deskripsi"> Maksudnya, di dalam Al Qur’an terdapat kebaikan dan ilmu yang banyak,...

-deskripsi"> Ini di antara hikmah diturunkan-Nya Al Qur’an, yaitu agar manusia...menghayati ayat-ayat-Nya, sehingga mereka dapat menggali ilmunya serta mengkaji rahasia dan hikmah-Nya...Dalam ayat ini terdapat dorongan untuk mentadabburi Al Qur’an, dan bahwa ia termasuk amalan yang paling...

-deskripsi"> Dengan Al Qur’an, maka orang-orang yang berakal sehat dapat mengingat
(Dan orang-orang) lafal ayat ini diathafkan kepada lafal alladziina ahsanuu yang ada pada ayat sebelumnya...Tidak ada bagi mereka, dari azab Allah) huruf min pada ayat ini adalah huruf zaidah atau tambahan (seorang...mencegahnya (seakan-akan tertutupi) diselimuti (muka mereka oleh kepingan-kepingan) dapat dibaca qitha`an...dan dapat pula dibaca qith`an (malam yang gelap-gulita.
Al Qur’an penuh dengan kebenaran dan kejelasan....hadits, pengajar dan penasehat mengikuti Tuhannya dalam menyesuaikan ayat-ayat-Nya dengan keadaan rasul-Nya..., oleh karenanya ia membawakan ayat-ayat, hadits-hadits dan nasehat yang sesuai yang sesuai dengan kondisi...Dalam ayat ini juga terdapat bantahan terhadap kaum Jahmiyyah dan yang semisal mereka yang memandang...bahwa nash-nash Al Qur’an harus dibawa kepada selain zhahirnya, dan bahwa ia memiliki makna selain
(Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kalian ayat-ayat yang memberi penerangan) dapat dibaca...An-Nur, 12)....An-Nur, 16)....An-Nur, 17)....Dalam ayat ini orang-orang yang bertakwa disebutkan secara khusus mengingat hanya merekalah yang dapat
-deskripsi"> Ayat ini merupakan bukti kebenaran Al Qur’an, di mana Allah menantang...manusia dan jin untuk mendatangkan yang serupa dengan Al Qur’an, dan Dia memberitahukan, bahwa mereka...

-deskripsi"> Ayat ini turun untuk membantah perkataan orang-orang kafir, “Jika
Dalam ayat lain Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman, “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang...berselisih itu telah diberitahukan pula kepada kita oleh Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam lanjutan ayat...di surah Al Hajj: 19-23.
-deskripsi"> Al Qur’an disebut Adz Dzikr, Karena di sana disebutkan semua yang dibutuhkan...Ayat ini menunjukkan bahwa di antara fungsi As Sunnah adalah menerangkan Al Qur’an, dan bahwa Al Qurâ...€™an butuh kepada Sunah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam....Ayat ini juga sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi shallallahu 'alaihi
Subhaanahu wa Ta'aala memberitahukan suatu berita yang di dalamnya mengandung perintah mengagungkan Al Qur’an...Hal itu, karena Al Qur’an turun dari Allah Tuhan yang berhak disembah karena sifat sempurna pada-Nya...Selanjutnya, Dia menguatkan hal itu dengan menyebutkan ayat-ayat-Nya yang ada di ufuk (cakrawala) dan...Ini semua merupakan ayat yang jelas dan dalil yang terang yang menunjukkan kebenaran Al Qur’an dan
Jika Al Qur’an merupakan kitab yang terbaik, maka dapat diketahui bahwa lafaz-lafaznya adalah lafaz...tercengang orang-orang yang memperhatikannya, dan dapat membuat seseorang memastikan bahwa Al Qur’an...

-deskripsi"> Oleh karena keadaan Al Qur’an begitu agung dan mulia, maka ia berpengaruh...

-deskripsi"> Kata dzaalika (itu) di ayat ini bisa kembalinya kepada Al Qur’an yang...telah disebutkan sifatnya, dan bisa juga kembali kepada pengaruh yang dihasilkan oleh Al Qur’an.