Paling Sering Dicari

1 puasa 2 alquran surat alinsan ayat 8 dan 9 3 Amanat 4 al ikhlas 5 an nisa ayat 29 6 surah al-imran ayat 140 7 Berpuasa 8 al+baqarah+ayat+93 9 riba 10 iman 11 Ali Imran 104 12 PENDAHULUAN+SURAH+AL+AN++AM+AYAT+26+DAN+28 13 Ismail 14 Ramadhan 15 luqman+14 16 ali imran 110 17 sijjin 18 Al-Hujurat Ayat 13 19 Ali imran 20 menutup 21 Asy+syams+ayat+7 22 Penciptaan 23 akhlak 24 doa ziara kubur 25 ali imran 134 26 Al Baqarah ayat 2 27 An-Nisa' Ayat 29 28 orang orang lemah 29 Al-Baqarah Ayat 188 30 Asbabun+nuzul+surah+al+mu'minum+ayat+78 31 hari raya 32 al maidah ayat 5 33 at-taubah+ayat+105 34 Perhitungan Allah sangat akurat 35 orang tua 36 berfikir 37 al baqarah ayat 185 38 annisa ayat 59 39 Al-Baqarah Ayat 30 40 Al jumuah ayat 9 41 pemimpin 42 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 43 Tiap berjiwa pasti mati 44 Al-A’raf Ayat 56 45 ADAM 46 al mumtahanah ayat 10 47 yunus 32 48 Sabar 49 yusuf 50 ali+imran+190 51 Asy+syams+ayat+6 52 setan tidak berkuasa atas manusia kecuali pengikutnya 53 Luqman 18 54 maryam 26 55 ibrahim 56 hukum+tajwid+luqman+ayat+34 57 akal 58 doa awal ramadhan 59 al baqarah ayat 30 60 Makhluk-makhluk 61 Yunus 99 62 tanggung jawab 63 an+nisa+ayat+14 64 Belajar 65 Al-Baqarah Ayat 195 66 ingkar 67 Wajah 68 Al-Isra' Ayat 26 69 Munafik 70 surat+as+syam+ayat+5= 71 Allah Meliputi 72 Al imran 73 AL BAQARAH AYAT 184 74 Al-Hadid Ayat 57 75 hewan 76 Al-Hadid Ayat 20 77 orang orang yang hona dina yang lekas percaya 78 nikah 79 Ibu Alam semester 80 surah ad duha ayat 1-3 81 al hijr ayat 9 82 surah al anfal ayat 1 83 waris 84 ibu+bapak+ nafkahkan 85 keinginan 86 surah Al maidah ayat 32 87 mengunci 88 Albaqarah ayat 183 89 ganti 90 luqman 14 91 Keesaan Allah 92 yahudi+nasrani+sabiin+tidak+berduka 93 aturan 94 An-naml ayat 22 95 manusia 96 ghafir+ayat+7 97 Surat Al anfal ayat 27 98 kembalikanlah 99 At-Taubah ayat 65 100 ali imran ayat 134

Hasil pencarian tentang Anisa+ayat+34

ilmu tentang kegaiban itu ada lima macam; mengenai penjelasannya telah dikemukakan dalam surah Luqman ayat...34, yaitu firman-Nya, "Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat...... sampai akhir ayat."
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat...Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
(Itulah) maksudnya ayat-ayat tadi (ayat-ayat Allah.
amat jeleklah (perumpamaan suatu kaum) yaitu perumpamaan kaum itu (yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat...Kami dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat lalim) dengan mendustakan ayat-ayat itu.
Apabila ayat-ayat Kami yang nyata telah dibacakan kepada orang-orang musyrik, maka--akibat sikap ingkar...dan sombong mereka terhadap ayat-ayat itu--mereka berkata tanpa berpikir, "Ini adalah sihir yang nyata
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 28
dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 15
Sesungguhnya orang yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan...dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka
kepada mereka: Kami tenggelamkan mereka di laut karena pengingkaran yang selalu mereka lakukan terhadap ayat-ayat...Kami dan karena keengganan mereka untuk mengimani dan mematuhi ayat-ayat Kami itu.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 103
Kemudian Kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat Kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka...kaumnya, lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu.
(Yaitu orang-orang yang beriman) lafal ayat ini menjadi Na'at atau sifat bagi lafal 'Ibaadi' pada ayat...di atas (kepada ayat-ayat Kami) yakni Alquran (dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 58
Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka,
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 87
Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari (menyampaikan) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat
(Dan matahari berjalan) ayat ini dan seterusnya merupakan bagian daripada ayat Wa-aayatul Lahum, atau...merupakan ayat yang menyendiri, yakni tidak terikat oleh ayat sebelumnya demikian pula ayat Wal Qamara..., pada ayat selanjutnya (di tempat peredarannya) tidak akan menyimpang dari garis edarnya.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 1
Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmah.