Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 burung 4 An nisa ayat 136 5 Al isra ayat 23 6 al mujadalah ayat 11 7 tentang kurban 8 ali imran 103 9 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 10 angin 11 Al+hujurat+ayat+13 12 surah al baqarah ayat 2 13 zakat 14 Al Baqarah ayat 285 15 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 16 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 17 al qalam ayat 4 18 Al hujurat ayat 9 19 luqman ayat 12 20 al hajj ayat 7 21 Ibrahim Ayat 7 22 at tahrim ayat 6 23 ali imran 24 al baqarah ayat 177 25 Sedekah 26 saba 15 27 talak 28 an nisa ayat 59 29 ali imran 190 30 ali imran 159 31 surat+38+ayat+72 32 al baqarah ayat 285 33 Muslim itu bersaudara 34 surat+at+tagabun+ayat+1 35 ilmu 36 maryam 37 at taubah ayat 60 38 Alat pembelajaran 39 Melaksanakan haji 40 Al baqarah ayat 229 41 Rumah 42 miskin 43 riba 44 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 45 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 46 al ikhlas 47 surat al araf ayat 54 48 yunus ayat 3 49 kafir 50 Yusuf 87 51 Al baqarah ayat 30 52 hawa 53 al maidah ayat 8 54 al anfal ayat 60 55 Cahaya Allah 56 ali imran 104 57 Al hujurat ayat 13 58 Terbit 59 Pendidikan islam sebelum menikah 60 ar rad ayat 11 61 Al ahzab ayat 21 62 Surah Al Maidah ayat 15-16 63 an nisa ayat 29 64 al-hujurat ayat 9 dan 10 65 al-a'raaf+7 66 upah 67 beriman kepada allah 68 Al Bayyinah ayat 5 69 al-alaq+ayat+5 70 al jumuah ayat 10 71 memuliakan orang tua dan mertua 72 albaqarah ayat 228 73 kurban 74 solat jemaah dua puluh tujuh darjat 75 Tentang fenomena alam 76 ali imran 77 77 istri 78 keutamaan sholat 79 yunus 40-41 80 Surah Al Baqarah Ayat 180 81 Kandungan Hadits Ibnu Majah no 91 82 Matahari di bawah arsy 83 al hijr 19 84 pendidikan 85 yusuf 86 Surah+Al+Baqarah+Ayat+180 87 Melupakan jasa orang 88 Surah Hud ayat 114 89 asulullah berkata, “Maha Benar Allah, bahwa harta dan anak-anak itu adalah fitnah, kalau sudah melihat kedua cucuku ini aku tidak bisa sabar.” Lalu Rasulullah kembali melanjutkan khutbahnya. 90 ar rahman 91 al ahqaf ayat 29 92 an nisa ayat 93 93 surat as saffat ayat 113 94 Pengertian+haqqah+dan+jamaah 95 surat al baqarah 30 96 alhadid ayat 7 97 Al-Hasyr Ayat 18 98 al maidah ayat 1 99 IMAN 100 al-maidah ayat 88

Hasil pencarian tentang Apakah+nabi+nabi+dari+arab+diakui+oleh+yahudi+dan+nasrani

(Dan orang-orang Yahudi berkata, "Orang-orang Nasrani tidak mempunyai sesuatu pegangan") yakni sesuatu...(Sebaliknya orang-orang Nasrani mengatakan, "Orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan,") yang dapat...dipercaya dan mereka kafir pula kepada Nabi Musa (padahal mereka) kedua golongan tersebut (sama-sama...Di dalam kitab suci orang Yahudi terdapat pengukuhan terhadap Nabi Isa dan dalam kitab suci orang Kristen...) yakni orang-orang musyrik dari golongan Arab dan lainnya (seperti ucapan mereka itu) penjelasan bagi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 140
ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub dan...anak cucunya, adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani?"...Katakanlah: "Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah, dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang...yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya?"...Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan.
(Hai Ahli Kitab, kenapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim) dan kamu akui bahwa ia pemeluk agamamu...(Padahal Taurat dan Injil hanya diturunkan sesudahnya) bahkan dalam jarak waktu yang panjang dan setelah...kedua Kitab itu diturunkan, Yahudi dan Nasrani membuat-buat hal tersebut, yakni mengenai Nabi Ibrahim...(Apakah kamu tidak berpikir?) akan kesalahan pengakuanmu itu.
Muhammad (orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi...dan orang-orang musyrik) dari kalangan penduduk Mekah oleh sebab menebalnya kekafiran mereka, kebodohan...karena (di antara mereka/orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta) ulama-ulama agama Nasrani (dan...) untuk mengikuti barang yang hak tidak sebagaimana orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin penduduk Mekah...Kemudian Nabi saw. membacakan surah Yasin kepada mereka setelah itu mereka menangis dan masuk Islam semuanya
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya, kaum Yahudi yang merupakan pengikut Nabi Mûsâ..., penyembah bintang dan malaikat, kaum Nasrani yang merupakan pengikut Nabi 'Isâ, kaum Majusi yang menyembah...api, dan kaum musyrik penyembah berhala, permasalahan mereka akan benar- benar diputuskan oleh Allah...dengan memperlihatkan siapa saja yang benar dan siapa saja yang salah....Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, mengetahui perbuatan hamba-Nya dan akan membalas mereka sesuai
(Sesungguhnya orang-orang yang beriman) kepada para nabi di masa lalu (dan orang-orang Yahudi) (orang-orang...Kristen dan orang-orang Shabiin) yakni segolongan dari orang-orang Yahudi atau Nasrani (siapa saja yang...beriman) di antara mereka (kepada Allah dan hari akhir) di masa nabi kita (serta mengerjakan amal saleh...) yaitu syariatnya (mereka akan memperoleh pahala) sebagai ganjaran dari amal perbuatan mereka itu (di...sisi Tuhan mereka, tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita).
para pemeluk agama Yahudi dan agama Nasrani (Janganlah kamu berlebih-lebihan) janganlah kamu melampaui...batas (dalam agamamu) secara berlebih-lebihan (dengan cara tidak benar) yaitu dengan cara merendahkan Nabi...Isa atau kamu mengangkatnya secara berlebihan dari apa yang seharusnya (dan janganlah kamu mengikuti...yang pernah dilakukan oleh para pendahulu mereka (dan mereka telah menyesatkan kebanyakan) manusia (...dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.") jalan yang hak; lafal as-sawaa` asalnya bermakna pertengahan
(Dan mereka bersumpah) yakni orang-orang kafir Mekah (dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah) sumpah...salah satu umat-umat yang lain) yaitu umat Yahudi, Nasrani dan umat-umat beragama lainnya....Karena orang-orang Yahudi mengatakan, "Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan."...Demikian pula orang-orang Nasrani mengatakan, "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan."...(Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan) yaitu Nabi Muhammad saw.
Orang-orang Yahudi berkata kepadamu, "Jadilah kamu penganut agama Yahudi agar kalian mendapat petunjuk...Sementara itu, orang-orang Nasrani berkata, "Jadilah penganut agama Nasrani agar kalian mencapai kebenaran...Sanggahlah pernyataan mereka dan katakan, "Kami tidak akan menjadi pengikut agama Yahudi atau Nasrani..., sebab kedua agama itu telah diubah, dan diselewengkan dari pokok-pokok ajaran yang sesungguhnya dan...dicemari oleh kesyirikan sehingga amat jauh dari agama Ibrâhîm.
Orang Yahudi berkata, "Sesungguhnya orang-orang Nasrani sama sekali tidak berada dalam kebenaran."...Orang-orang Nasrani pun mengatakan hal yang sama....Keduanya mengambil dalil dari kitab suci masing-masing....Dan orang-orang musyrik dari kaum Arab yang sama sekali tidak mengetahui apa pun tentang kitab suci orang...Yahudi dan Nasrani, juga mengatakan seperti yang dikatakan mereka satu sama lain, lalu mereka mempercayainya
Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan) Allah swt. mengulangi ayat ini untuk...menyanggah anggapan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mengakui bahwa Nabi Ibrahim adalah
Jika kamu mendapatkan pendustaan dari kaummu, wahai Nabi, janganlah bersedih....Ambillah pelajaran dari sejarah perjalanan para rasul sebelummu....Dari situ, kamu akan mendapatkan bahwa dirimu bukanlah rasul pertama yang didustakan dan disakiti oleh...Nabi Nûh didustakan oleh kaumnya, bangsa 'Ad mendustakan Nabi Hûd dan bangsa Tsamûd mendustakan Nabi
(Yaitu "Kesejahteraan) dari Kami (dilimpahkan atas Ilyasin) yang dimaksud adalah Nabi Ilyas yang tadi..., ia dinamakan demikian secara Taghlib, perihalnya sama dengan ucapan orang-orang Arab jika menamakan...Muhallab dan kaumnya, mereka menamakannya Al-Muhallabuun....Dan menurut qiraat yang membacakannya menjadi Aali Yasiina dengan dipanjangkan harakat Hamzahnya, berarti...keluarga Nabi Ilyas, dan makna yang dimaksud adalah Nabi Ilyas pula.
(Orang-orang Yahudi berkata, "Uzair itu putra Allah," dan orang-orang Nasrani berkata, "Almasih itu)...yakni Nabi Isa (adalah putra Allah."...bahkan (mereka meniru-niru) perkataan mereka itu meniru (perkataan orang-orang kafir yang terdahulu) dari...(Semoga mereka dilaknat) dikutuk (oleh Allah, bagaimana) mengapa (mereka sampai berpaling) maksudnya...bagaimana mereka sampai berani berpaling dari kebenaran, padahal dalilnya sudah jelas dan gamblang.
(Dan sesungguhnya) lafal qad di sini menunjukkan makna tahqiq (Kami mengetahui bahwa mereka berkata,..."Sesungguhnya ia itu diajarkan kepadanya) yakni Alquran itu (oleh seorang manusia.") dimaksud adalah...seorang pendeta Nasrani yang Nabi saw. pernah berkunjung kepadanya; lalu Allah swt. menyanggah melalui...bahwa ia belajar daripadanya (adalah bahasa ajam sedangkan ini) yakni Alquran ini (adalah dalam bahasa Arab...yang terang) memiliki kejelasan dan kefasihan, maka mengapa bahasa ini diajarkan oleh orang asing?
(Mereka menjadikan orang-orang alimnya) dimaksud adalah ulama-ulama Yahudi (dan rahib-rahib mereka) para...pendeta Nasrani (sebagai tuhan selain Allah) karena para pengikut agama Yahudi dan Nasrani mengikuti...mereka dalam hal menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan...oleh-Nya (dan juga mereka mempertuhankan Almasih putra Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan) oleh...Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Allah) lafal subhaanahu mengandung arti menyucikan Allah (dari
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 111
Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang...beragama) Yahudi atau Nasrani".
(Dan tidak pantas ia menyuruhmu) dengan baris di depan sebagai isti`naf sedangkan fa`ilnya ialah Allah...dengan baris di atas karena diathafkan kepada yaquula yang fa`ilnya ialah manusia (menjadikan malaikat dan...nabi-nabi itu sebagai Tuhan) sebagaimana halnya orang-orang Shabiin mengambil malaikat, orang-orang...Yahudi Uzeir dan orang-orang Nasrani Isa menjadi Tuhan mereka.
Wahai orang-orang Mukmin, ketahuilah bahwa banyak di antara orang alim dari kalangan Yahudi dan rahib-rahib...Nasrani yang menghalalkan harta orang secara tidak benar, menyalahgunakan kepercayaan dan ketundukan...orang lain kepada mereka dalam setiap perkataan mereka, dan menghalang-halangi orang untuk masuk Islam...Wahai Nabi, orang-orang yang mengusai dan menyimpan harta benda berupa emas maupun perak, dan tidak menunaikan
kepada mereka (sehingga panjanglah umur mereka) oleh karenanya mereka menjadi lupa daratan....orang-orang kafir (lalu Kami kurangi luasnya dari segala penjurunya) melalui penaklukkan yang dilakukan...oleh Nabi saw....(Maka apakah mereka yang menang?)...tentu saja tidak, tetapi Nabi dan sahabat-sahabatnyalah yang menang.
(bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi dan Kristen?"...mengetahui dan Allah sendiri telah membebaskan Ibrahim dari kedua agama itu, firman-Nya, "Ibrahim itu...bukanlah seorang Yahudi atau Kristen."...Demikian pula nabi-nabi yang disebutkan bersamanya mereka itu adalah juga mengikuti agamanya....(Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan) merupakan ancaman dan peringatan terhadap
yang berarti memerangi (nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh berlaku...adil di antara manusia) mereka ini ialah orang-orang Yahudi....Diriwayatkan bahwa mereka telah membunuh 43 orang nabi kemudian mereka dicegah oleh 170 orang pengikut-pengikut...nabi tersebut namun akhirnya mereka pun dibunuh oleh mereka pada saat yang sama (maka gembirakanlah...Menyebutkan 'gembirakanlah' adalah sebagai penghinaan bagi mereka, dan khabar 'inna' dimasuki oleh fa
Wajah, pikiran dan jiwa hanya diarahkan kepada Allah semata....Ibrâhîm a. s., bapak para nabi....Agama yang dibawanya adalah agama yang berasal dari Allah, yaitu agama yang memiliki semangat pencarian...Pada diri Ibrâhîm terdapat titik temu agama antara umat Islam, Yahudi dan Nasrani....Oleh karena itu, ikutilah agamanya.
("Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar) yakni dari luar kamar istri-istrinya....Lafal Hujuraat bentuk jamak dari lafal Hujratun, yang artinya; sepetak tanah yang dikelilingi oleh tembok...Masing-masing di antara mereka memanggil Nabi saw. dari belakang kamar-kamarnya, karena mereka tidak...mengetahui di kamar manakah Nabi saw. berada....Mereka memanggilnya dengan suara yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab Badui, yaitu dengan suara
Mengapa mereka selalu ingin melebihi bangsa Arab, agar Allah mengutus nabi dari kalangan mereka, padahal...Allah telah memberikan kepada Ibrâhîm dan keluarganya, kitab, kenabian dan kerajaan yang besar....Dan Ibrâhîm adalah bapak kalian dan bapak mereka.
(Belumkah datang) maksudnya apakah belum tiba saatnya (bagi orang-orang yang beriman) ayat ini diturunkan...mengingat apa yang telah diturunkan kepada mereka) dapat dibaca Nazzala dan Nazala (berupa kebenaran...telah diturunkan Alkitab kepadanya) mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani (kemudian...berlalulah masa yang panjang atas mereka) yaitu zaman antara mereka dan nabi-nabi mereka telah berlalu...(Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik).
(Sebagaimana Kami telah menurunkan) azab (kepada orang-orang yang membagi-bagi kitab Allah) yaitu Yahudi...dan Nasrani.
(Apakah tidak kamu perhatikan) apakah tidak kamu lihat (orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan...untuk berbuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada rasul) mereka adalah orang-orang Yahudi; Nabi saw....telah melarang mereka dari pembicaraan rahasia yang dahulu sering mereka lakukan....(Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu) hai nabi (dengan memberi salam...oleh Allah disebabkan apa yang kita katakan itu?")
Orang-orang lemah akal yang dipalingkan oleh kehendak hawa nafsu dari upaya berpikir dan merenung (dari...kalangan pengikut agama Yahudi, Nasrani dan orang-orang munafik) niscaya akan mengingkari beralihnya...kiblat orang-orang beriman dari Bayt al-Maqdis--sebagai kiblat paling benar dalam anggapan mereka--ke...Oleh karena itu katakan pada mereka, wahai Nabi, "Sesungguhnya seluruh arah mata angin itu adalah milik...Syariat Muhammad yang diturunkan bertugas menggantikan risalah para nabi sebelumnya telah menetapkan
Sesungguhnya orang-orang musyrik, Yahudi dan Nasrani telah benar-benar mengatakan, "Sesungguhnya Allah