Paling Sering Dicari

1 hukum 2 memberikan 3 al maidah ayat 2 4 Al Isra ayat 36 5 jaringan tumbuhan 6 Fenomena bulan 7 al isra ayat 55 8 Musa 9 an nisa ayat 29 10 ibrahim+ayat+3 11 injil 12 malu 13 shad ayat 29 14 ali imran 159 15 ali+imran+31 16 Al Imran 130 17 Luqman 18 Surat+Ibrahim+ayat+24 19 Surat almulk 21 -30 20 kitab+zabur 21 Sabar 22 SURAT AL BAQARAH AYAT 185 23 surat al jumu'ah 24 Bentuk molekul 25 Surat al baqarah ayat 214 26 Hadits Malik Nomor 1501 27 yunus 28 al baqarah ayat 219 29 al maidah ayat 1 30 Zina 31 Memuliakan 32 berpikir 33 Ahmad 34 zabur 35 Hewan 36 AL BAQARAH AYAT 185 37 al baqarah ayat 43 38 Kautamaan mengamalkan dan tidak mengamalkan kasih sayang 39 kitab injil 40 an nisa ayat 1 41 riba 42 al hujurat ayat 12 43 Surat+shad+ayat+24+dan+asbabun+nuzul 44 akhlak 45 al furqan ayat 1 46 ali imran 102 47 Orang gila 48 katak 49 Hadis+at+taubah+ayat+105 50 Al Baqarah ayat 30 51 Zakat 52 Surat sad ayat 24 53 wanita 54 an+nisa+ayat+6 55 Surat Al-An'am Ayat 19 56 ali+imran+103 57 ibrahim ayat 7 58 jihad 59 Hadits abu Daud 1116 60 surat an nur ayat 54 61 kitab Taurat 62 al isra ayat 9 63 Kepatuhan syariah 64 ayat kursi 65 al hasyr ayat 7 66 hadits ibnu majah 225 67 musim dingin 68 ali+imran+159 69 surat an-naba' 70 keadilan 71 luth 72 al-Maidah ayat 3 73 Al ikhlas 74 Keberagaman tumbuhan 75 annisa ayat 9 76 lapang dada 77 ali imran 104 78 al+qaff+ayat+30 79 Jalut 80 aL aNKABUT AYAT 20 81 maryam 82 berbuat sukarela 83 ar-rum ayat 41 84 Saba 18 85 Al-an'am ayat 82 86 Lebah 87 ali imran 200 88 yunus 24 89 HUJAN 90 tulang 91 harta 92 an nisa ayat 9 93 ibrahim 94 al maidah ayat 8 95 kebebasan 96 albaqoroh ayat 2 97 al anam ayat 12 98 ar rad ayat 11 99 taurat 100 at taubah ayat 103

Hasil pencarian tentang As+al+jinn+6

(Q.S. 6 Al An'am, 23) (Dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian) juga
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 129
kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al...Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka.
(Janganlah kalian lemah) merasa lemah (dan minta damai) dapat dibaca As-Salmi atau As-Silmi, artinya...orang-orang kafir bila kalian bertemu dengan mereka dalam perang (padahal kalianlah yang di atas) lafal Al-A'launa...asalnya adalah Al-A'lawuuna, kemudian Wawu Lam Fi'ilnya dibuang sehingga jadilah Al-A'launa, artinya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 269
Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang
mereka dengan upah yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan) lafal Aswa-a dan Ahsana bermakna As-Sayyi...dan Al-Hasan.
(Dan Dialah Yang menciptakan) yang menjadikan (bagi kamu sekalian pendengaran) lafal As Sam'u maknanya...Al Asmaa', dalam bentuk jamak (penglihatan dan kalbu) hati.
Lafal As-Salaasilu ini diathafkan kepada lafal Al-Aghlaalu....Dengan demikian maka artinya ialah, Dan rantai-rantai pun dipasang pada kaki mereka Atau Khabar lafal As-Salaasilu
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 29
Rabb kami perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami (yaitu) sebagian dari jinn
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 25
belakang mereka dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jinn
Di dalam ungkapan ini lafal Al-Lail atau malam hari dimudhafkan kepada As-Samaa', karena malam hari merupakan
Al-A`raf 18, Hud 119, As-Sajdah 32, Shad 85), atau hukuman Allah itu disebabkan (karena mereka tidak
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 231
Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al...Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah).
Al-Qur'ân itu diturunkan lewat perantaraan al-Rûh al-Amîn, Jibril a. s.
(Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk) lafal as-suu-a...adalah bentuk muannats dari lafal al-aswa' artinya yang paling buruk, berkedudukan sebagai khabar dari
Sehubungan dengan makna lafal As-Saahah ini Imam Al-Farra mengatakan, bahwa orang-orang Arab bila menyebutkan
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
Demikian pula Kami telah menghancurkan 'Ad, Tsamûd dan penduduk al-Rass(1) tatkala mereka mendustakan...Mereka mendapat balasan sebagaimana orang-orang yang zalim. (1) Al-Rass, seperti disebutkan dalam Al-Mufradât...karya al-Râghib al-Ashfahânî, berarti 'lembah'....Al-Ashfahânî berdalil dengan sepnggal bait syair: wa hunna al-wâdî al-rass ka al-yad li al-fam....Penduduk al-Rass yang disebutkan pada ayat di atas adalah kaum yang selalu menyembah patung.
Lafal Al Makru diberi sifat As Sayyi-u adalah bentuk asal tetapi di-mudhaf-kan-nya lafal Al Makru kepada...lafal As Sayyi-u, menurut suatu pendapat merupakan cara pemakaian yang lain tetapi dengan memperkirakan
[[6 ~ AL-AN'AM (HEWAN TERNAK) Pendahuluan: Makkiyyah, 165 ayat ~ Surat al-An'âm yang berisikan 165 ayat...Al-An'âm diturunkan setelah surat al-Hijr, dan secara ringkas mengandung hal-hal sebagai berikut: a.
kepada Iblîs, sebagai balasan atas kesombongan menghadapi perintah-Nya, "Keluarlah kamu dari kelompok al-Mala...' al-A'lâ. (1) Kamu terusir dari kasih sayang-Ku." (1) Al-mala' al-A'lâ berarti 'alam malaikat', 'alam
Al-Qur'ân yang berada di al-Lawh al-Mahfûzh ini mempunyai kedudukan sangat tinggi, dengan redaksi dan
Sungguh buruk perbuatan mereka yang berupa meninggalkan amar makruf nahi munkar (al-amr bi al-ma'rûf...wa al-nahy 'an al-munkar).
Dengan maksud menghujat al-Qur'ân, orang-orang kafir berkata, " Kenapa al-Qur'ân tidak diturunkan sekaligus...Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'ân demikian, secara berangsur-angsur, agar hatimu menjadi teguh karena...Kami membacakan al-Qur'ân melalui Jibril sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
Al-Qur'ân menafikan ucapan orang kafir Mekah bahwa Muhammad telah dirasuki jin yang membisikkan al-Qur'ân...Maka difirmankan, "Setan-setan itu tak dapat menurunkan dan membisikkan al-Qur'ân!
terjemahan ayat Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
Aku bersumpah, bahwa ini adalah benar-benar al-Qur'ân yang banyak manfaatnya dan terpelihara di al-Lawh...al-Mahfûzh hingga tidak dapat diketahui kecuali oleh para malaikat yang dekat.
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
Lafal al-maftuun ini wazannya sama dengan lafal al-ma`quul, berasal dari mashdar al-futuun, artinya gila