Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 sedekah 5 utang 6 Al isra ayat 23 7 makanan 8 Zakat 9 Menghalangi masjid 10 hari raya 11 Aisyah 12 hutang 13 ikhlas 14 penyakit 15 Riba 16 sabar 17 Al ikhlas 18 nikah 19 puasa 20 pengusiran 21 al+baqarah+ayat+21 22 Kiamat 23 Surat Al An'aam ayat 141 24 ALI IMRAN 102 25 Mendatangi neraka 26 kesedihan 27 Ibrahim 28 Menyesatkan 29 Al Baqarah ayat 245 30 Berkah 31 Sholat 32 al ankabut ayat 2 33 Iblis 34 yusuf+105 35 annisa ayat 22 36 ali imran 104 37 hadits Muslim Nomor 1688 38 Puasa syawal 39 Sholat iedul fitri 40 Injil 41 Penerus nabi Muhammad Saw 42 ALLAH 43 neraka 44 ali imran 159 45 zabur 46 kawin 47 HR. Bukhari: 3202 – Tentang Sampaikanlah Walau Satu Ayat 48 Bahasa 49 Al Baqarah ayat 275 50 Surat Al kafirun 51 luqman 14 52 al+hujurat+ayat+13 53 Al maidah ayat 2 54 manfaat 55 Qs albaqarah ayat 62 56 dzikir allah...allah 57 waris 58 Karun 59 At taubah ayat 34-35 60 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 61 Surat Al-A’raaf ayat 180 62 hud+ayat+117 63 Al hadid ayat 11 64 maaf 65 Surat+hud+Ayat+32 66 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 67 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 68 cahaya 69 akhlak 70 Sembilan puluh sembilan nama 71 Tafsir alfatihah ayat 5 72 malaikat menangis 73 Lupa alquran 74 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 75 pinjaman 76 memaafkan 77 Ali imran 191 78 arra'du ayat 11 79 Al+Anfal+ayat+1 80 perempuan 81 al-hujurat ayat 13 82 surat At-Taubah:34 83 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 84 Makan 85 yunus 57 86 Hadist yang berkenaan albaqoroh 286 87 Baqarah+ayat+163 88 ar+rum+ayat+21 89 Ayat+194+Albaqarah+ 90 Surat Al bayinah ayat 4-5 91 al+hikmah 92 Takwa 93 Surat Al-Fatihah Ayat 5 94 Ali imran 10 95 al imran 104 96 Surah yunus 92 97 al hijr 28 98 surat al maidah ayat 1 99 al+baqarah+ayat+168-169 100 At+thalaq+ayat+4

Hasil pencarian tentang At-Taubah+ayat+9+

meriwayatkan sebuah atsar yang bersumber dari Ubay bin Kaab, bahwasanya Ubay bin Kaab telah mengatakan, "Ayat...At-Taubah 128-129). Kedua ayat akhir surah At-Taubah itulah ayat yang paling terakhir diturunkan.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
bahwa dia adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah Al Bara'ah atau surah At...Taubah.
enam hari, dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat...ini, lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
Menurut penafsiran yang lain dikatakan bahwa arti ayat ini ialah baik dalam keadaan kuat maupun dalam...Akan tetapi ayat ini dinasakh oleh firman Allah swt. yang lain, yaitu, "Tiada dosa (lantaran tidak pergi...At-Taubah 91). (dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian di jalan Allah....Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sikap orang-orang munafik, yaitu mereka yang enggan pergi berperang
janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka) yaitu sebagaimana yang telah diungkapkan dalam ayat...At-Taubah, 72).
jelas baginya bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam surah At-Taubah
Adapun mengenai wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah
Lafal At-Taqwaa letaknya diakhirkan karena demi memelihara keserasian bunyi akhir ayat, sedangkan sebagai
Al-Muddatstsir 9-10)
Oleh karena itu, janganlah kalian perbolehkan mereka untuk memasuki al-Masjid al-Haram setelah tahun 9
[[9 ~ AT-TAWBAH (PENGAMPUNAN) Pendahuluan: Madaniyyah, 129 ayat ~ Surat yang termasuk kelompok Madaniyyah...ini berisikan 129 ayat dan diturunkan di Madinah pada tahun 9 Hijriyah....Diterangkan pula, dalam surat ini, keadaan manusia dalam menerima ayat-ayat al-Qur'ân pada saat diturunkan
Kaitan atau hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ialah bahwasanya ayat-ayat...sebelumnya itu mengandung makna berpaling dari ayat-ayat Allah....Sedangkan pada ayat ini terkandung pengertian bersegera menguasai ayat-ayat Allah dengan cara menghafalnya
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 1
Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Quran, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,
Ayat-ayat yang agung ini adalah ayat-ayat al-Qur'ân yang mengandung hikmah dan kebenaran.
(Dan demikianlah) sebagaimana Kami turunkan ayat tadi (Kami telah menurunkan dia) ayat-ayat Alquran selanjutnya...(yang merupakan ayat-ayat yang nyata) lafal Bayyinatin berkedudukan menjadi Hal, artinya ayat-ayat yang...bahwasanya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki) untuk mendapatkan petunjuk-Nya; bagian ayat
Kesepuluh, apabila dinasihati oleh seseorang dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka mendengarkannya dengan...Mereka tidak seperti orang-orang yang gelisah ketika mendengar ayat-ayat Allah dan berpaling darinya....Bagi orang-orang yang tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat tersebut tidak menembus pendengaran
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 108
Itulah ayat-ayat Allah....Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar; dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya
terjemahan ayat Surat Al-Hijr Ayat 1
(Surat) ini adalah (sebagian dari) ayat-ayat Al-Kitab (yang sempurna), yaitu (ayat-ayat) Al Quran yang
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan
Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat Kami adalah orang-orang yang, apabila diperingatkan dengan ayat-ayat...Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini.
Alquran yang sedang membacakannya sebagai (peringatan) lafal Dzikran menjadi Mashdar dari makna Fi'il At-Taaliyaat
demikian pula lafal Al-Atqaa, sekalipun menunjukkan makna Tafdhil, tetapi makna yang dimaksud adalah At-Taqiyyu
(Tha Sin) hanya Allah saja yang mengetahui maksudnya (ini) yakni ayat-ayat ini (adalah ayat-ayat Alquran...) sebagian daripada Alquran (dan ayat-ayat Kitab yang menjelaskan) yang memenangkan perkara yang hak
(Dan sesungguhnya telah Kami perlihatkan kepadanya) kepada Firaun (ayat-ayat Kami semuanya) yang berjumlah...sembilan ayat itu (maka ia mendustakan) nya dan menuduh bahwa ayat-ayat itu adalah sihir (dan ia enggan
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 136
Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat...Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.
(Inilah) yakni ayat-ayat ini (ayat-ayat Alkitab) yakni Alquran (yang mengandung hikmah) idhafah lafal
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 2
Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.
Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan siksa hari panggil-memanggil) dapat dibaca At-Tanaadi...atau At-Tanaadiy dengan memakai huruf Ya pada akhirnya.
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 49
Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu....Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.