Paling Sering Dicari

1 asmaul husna 2 puasa 3 Hud ayat 1 4 niat 5 ibrahim 6 ali+imran+ayat+16 7 An Naml ayat 6 8 iman 9 Al+maidah+ayat+90 10 Al baqarah ayat 275 11 al hujurat ayat 6 12 ali+imran+ayat+17 13 surat alzalzalqh 14 Takwa 15 an-nahl ayat 90 16 ibadah 17 al maidah ayat 8 18 nikah 19 Tulislah 20 AN NISA AYAT 3 21 an nisa ayat 29 22 Ayat Alquran tentang filsafat 23 ali imran 159 24 ibrahim 7 25 an nisa ayat 4 26 Berangsur 27 At tahrim ayat 6 28 haji 29 Al-Maidah ayat 2 30 zina 31 surat at tahrim ayat 6 32 at taubah ayat 105 33 Membela diri sesudah teraniaya 34 Al-Mu'minun Ayat 19 35 ALI IMRAN 36 Babi 37 surat+thaha+ayat+125 38 anak berkebutuhan khusus 39 Fathir ayat 31 40 ali imran ayat 15 41 ali imran ayat 77 42 Zaitun 43 Ali imran 110 44 Makna surat al baqarah ayat 234 45 Budak 46 al an'am ayat 165 47 Annisa ayat 1 48 an Nisa ayat 36 49 Al+Maidah+ayat+101 50 Hutang 51 surat al-fatihah 52 Ali+imran+191 53 banjir 54 an nahl ayat 90 55 ali+imran+134 56 ali imran 103 57 berat 58 ilmu 59 An-Nisa Ayat 9 60 Al anfal ayat 9 61 Ibrahim ayat 24 62 yasin+ayat+30-38 63 an-nahl ayat 125 64 al anfal ayat 75 65 Ikan 66 Al hijr 9 67 al maidah ayat 5 68 Puasa tiga hari 69 zakat 70 Kedengkian 71 marah 72 ali+Imran+ayat+102 73 MUHAMMAD 74 Az Zukhruf ayat 4 75 Tidak membeda-bedakan 76 ali imran 104 77 asy syura ayat 20 78 Dalam kubur berputus asa 79 al ikhlas 80 Al-Mutaffifin+ayat+2 81 al imran 192 82 gunung meletus 83 Taubat 84 imran 61 85 al maidah ayat 1 86 An Nuur ayat 35 87 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 88 Surat 17 ayat 23 89 SURAT AL KAFIRUN 90 Surah aRum+ayat+21 91 Sedekah 92 jual beli 93 at tauriq ayat 3 94 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 95 Alpakan 96 harta dalam islam 97 al maidah ayat 2 98 al araf ayat 176 99 Kalimat alquran 100 Albaqoroh+ayat+229

Hasil pencarian tentang Atau+kah+mereka+tercipta+tanpa+asal+usul,+atau+kah+mereka+yang+menciptakan+(diri+mereka+sendiri)?.+Atau+kah

(Kamukah) dapat dibaca Tahqiq dan dapat pula dibaca Tas-hil (yang menciptakannya) yakni air mani itu...kemudian menjadi manusia (atau Kami kah yang menciptakannya?)
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 63
Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di dataran dan lautan dan siapa (pula)kah yang mendatangkan...Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)?...Maha Tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan (dengan-Nya).
, "Dialah Allah Yang Maha Penyayang kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nyalah kami bertawakal....Kelak kalian akan mengetahui) bilamana mereka menyaksikan azab itu....Lafal fasata`lamuuna dapat pula dibaca fasaya`lamuuna, artinya kelak mereka akan mengetahui di saat mereka...menyaksikan azab (siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata.")...Kami-kah atau mereka?
Ataukah mereka tercipta tanpa Pencipta, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, sehingga mereka...tidak mengakui adanya Pencipta yang harus mereka sembah?
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 35
Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 93
Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"
selain dari-Nya, yang dimaksud adalah berhala-berhala....(Dapatkah mereka menolong kalian) menolak azab yang akan menimpa diri kalian (atau menolong diri mereka...sendiri?")...yaitu menyelamatkan diri mereka sendiri dari azab?, tentu saja tidak bisa.
ta'tiyahum atau ya'tiyahum (para malaikat) untuk mencabut nyawa mereka (atau datangnya perintah Rabbmu...) yakni azab atau hari kiamat yang terdapat di dalamnya azab buat mereka....mereka) daripada umat-umat terdahulu yang mendustakan rasul-rasul mereka kemudian mereka dibinasakan...(Dan sekali-kali Allah tidak menganiaya mereka) dengan membinasakan mereka tanpa dosa (akan tetapi merekalah...yang selalu menganiaya diri mereka sendiri) karena melakukan kekafiran.
(Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun) tanpa ada yang menciptakannya (ataukah mereka yang menciptakan...) diri mereka sendiri....Dan tidak masuk akal ada makhluk tanpa pencipta, dan tiada sesuatu yang Ma'dum yakni yang asalnya tiada..., dapat menciptakan yang menciptakannya, yaitu Allah yang Maha Esa....Mereka tetap tidak mau mengesakan-Nya dan tidak mau beriman kepada rasul dan kitab-Nya.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 43
Atau adakah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari (azab) Kami....Tuhan-tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak (pula) mereka dilindungi dari (azab
Katakan, "Beritahukan kepadaku, bila kalian tertimpa azab Allah dengan tiba-tiba, tanpa diperkirakan,...atau datang terang-terangan sesuai dengan peringatan sebelumnya, apakah azab itu hanya menimpa kaum...yang menganiaya diri sendiri dengan bersikeras pada kesyirikan dan kesesatan?...Azab itu tidak menimpa selain mereka."
(Atau) di dalam kalimat ini terkandung makna ingkar, maksudnya, apakah (mereka mempunyai tuhan-tuhan...yang dapat memelihara diri mereka) dari apa-apa yang mencelakakan diri mereka (selain dari Kami) maksudnya...apakah mereka mempunyai tuhan-tuhan selain Kami yang dapat mencegah diri mereka dari azab Allah?...Tentu saja tidak (mereka pasti tidak akan sanggup) yakni tuhan-tuhan itu (menolong diri mereka sendiri...Asal katanya ialah dari kalimat Shahabakallaahu artinya mudah-mudahan Allah memelihara dan melindungimu
(Maka demi Tuhanmu) la menjadi tambahan (mereka tidaklah beriman sebelum menjadikanmu sebagai hakim tentang...urusan yang menjadi pertikaian) atau sengketa (di antara mereka kemudian mereka tidak merasakan dalam...hati mereka suatu keberatan) atau keragu-raguan (tentang apa yang kamu putuskan dan mereka menerima)...atau tunduk kepada putusanmu itu (dengan sepenuhnya) tanpa bimbang atau ragu.
(Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita) maksudnya diri mereka (dengan paksa...) dibaca karhan atau kurhan; artinya tanpa kemauan dan kerelaan mereka....Jika mereka kehendaki mereka dapat mengawininya tanpa maskawin, atau mereka kawinkan lalu diambil maskawinnya...bawah, yang nyata atau yang dinyatakan, artinya zina atau nusyuz; maka ketika itu bolehlah kamu menyusahkan...mereka hingga mereka melakukan khuluk atau menebus diri mereka (dan pergaulilah mereka secara patut)
Adakah di hari ini sembahan-sembahan selain Allah yang kalian anggap sebagai juru selamat dapat menolong...Atau, bahkan, menolong diri mereka sendiri?"...Sembahan-sembahan mereka, tentu, tidak dapat melakukan semua itu....Sebab, mereka beserta sesembahan adalah bara dari api neraka itu sendiri.
(Tanyakanlah kepada mereka, "Siapakah di antara mereka terhadap hal tersebut) hukum atau keputusan yang...mereka ambil buat diri mereka sendiri, yaitu bahwasanya mereka kelak di akhirat akan diberi pahala yang...lebih utama dari orang-orang mukmin (yang bertanggung jawab?")...yang menanggungnya bagi mereka.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 150
atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan(nya)?
Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan kebaikan tanpa menyebut-nyebut pemberiannya, berbangga...diri atau menyakiti si penerima, bagi mereka pahala besar yang telah dijanjikan Tuhan....Mereka tidak akan pernah takut dan sedih dalam menghadapi segala sesuatu.
Atau apakah Kami menciptakan malaikat berbentuk perempuan dan mereka menyaksikan proses penciptaannya...sehingga terpesona dengan apa yang mereka lihat?
(Atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya") yakni mereka...menyaksikan penciptaan Kami itu, yang karenanya mereka mengatakan demikian?
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 33
Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya...Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang (kafir) sebelum mereka....Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri,
(Biarkanlah Aku) artinya, serahkanlah kepada-Ku (untuk menindak orang yang Aku ciptakan) lafal Waman...di'athafkan kepada Maf'ul atau kepada Maf'ul Ma'ah (dalam keadaan sendirian) menjadi Haal atau kata keterangan...keadaan bagi lafal Man, atau bagi Dhamirnya yang tidak disebutkan....Maksudnya, orang yang diciptakan-Nya hanya dia sendiri, tanpa keluarga, tanpa harta benda, dia adalah
terjemahan ayat Surat Ali 'Imran Ayat 135
Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat...akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain...Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.
Kalau orang-orang munafik itu pergi bersama kalian untuk berjihad, mereka tidak akan menambah kekuatan...Mereka justru akan menimbulkan kekacauan atau menyebarkan fitnah di antara kalian....Di antara kalian ada yang tidak mengetahui kebusukan niat mereka dan tertipu oleh perkataan mereka....Atau disebabkan jiwa yang lemah, mereka mau mendengar seruan orang-orang munafik yang menimbulkan fitnah...Allah Maha Mengetahui orang-orang munafik yang menzalimi diri sendiri dengan kerusakan yang mereka rencanakan
(Atau dapatkah mereka memberi manfaat ke pada kalian) jika kalian menyembahnya (atau memberi mudarat?...kepada diri kalian, jika kalian tidak menyembahnya.
("Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri) atau mereka itu tunduk dalam keadaan penuh kehinaan.
Dengan perbuatan itu mereka telah menipu orang-orang yang beriman dan mengira telah menipu Allah, karena...Padahal sesungguhnya Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan yang tampak, sehingga pada hakikatnya...mereka hanya menipu diri sendiri....Sebab, cepat atau lambat, mereka akan merasakan akibat buruk perbuatan mereka itu....--berarti ia telah menipu diri sendiri.
(Dan Kami tidak menganiaya mereka) dengan membinasakan mereka tanpa dosa (tetapi merekalah yang menganiaya...dirinya sendiri) dengan melakukan perbuatan syirik (karena itu tiadalah bermanfaat) tidak ada gunanya...(kepada diri mereka, sesembahan-sesembahan yang mereka seru) yang mereka sembah (selain Allah)....Huruf min di sini zaidah atau tidak mengandung makna (sedikit pun, di waktu perintah Rabbmu datang) yaitu...(Dan sesembahan-sesembahan itu tidaklah menambah kepada mereka) penyembahan mereka terhadapnya itu tidak
(Kami telah menciptakan kalian) dari tiada (maka mengapa tidak) kenapa tidak (kalian membenarkan) atau...mempercayai adanya hari berbangkit, karena sesungguhnya Allah yang mampu menciptakan mereka....Dia mampu pula untuk menghidupkan mereka kembali.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 31
kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera...suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau...putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki..., atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang...Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.