Paling Sering Dicari

1 Arrahman ayat 33 2 an nisa ayat 59 3 ali imran 104 4 Surat Fathir ayat 28 5 ali imran 190 6 as saf ayat 3 7 Sabar 8 sedekah 9 AL IKHLAS 10 al maidah ayat 6 11 harta 12 ali imran 19 13 ar rum ayat 21 14 ali imran 191 15 al maidah ayat 3 16 Al Baqarah ayat 185 17 Al-Baqarah+ayat+156 18 yusuf 19 ali imran 20 ali imran 31 21 al-a'raf ayat 49 22 Al-Baqarah ayat 152 23 Surat ayat29 dan tafsirannya 24 Al hijr 9 25 وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِ lanjutan ayat tersebut adalah * 26 Ciptan allah di sebut 27 Al Baqarah ayat 2 28 penyakit 29 Surat al ikhlas 30 Q.S An-nahl ayat 18 31 ar rum ayat 30 32 ar rahman 33 az Zariyat ayat 58 34 ali imran 130 35 Surah 31 ayat 13 36 annisa ayat 29 37 Kandungan+surat+Al+Baqarah+ayat+254 38 akidah islam akidah yang praktikal 39 Yasin+ayat+38 40 Az zukhruf ayat 47 41 Ali imran 14 42 niat 43 ali imran 18 44 taurat 45 Harta benda 46 Dampak positif dari surah Q.s An-Nisa (4):51 47 jujur 48 Sholat 49 Kerajaan+allah 50 Surat an nur ayat 31 51 al bayyinah ayat 5 52 surat+al+falaq+ ayat 1 arti 53 Al hujurat ayat 6 54 Annisa ayat 59 55 Al imran 159 56 al-Isr’a ayat 26-27 57 Ali imran 159 58 bersyukur 59 saba 28 60 al jumuah ayat 9 61 Al baqarah ayat 30 62 surat ibrahim ayat 7 63 Al quran 64 luqman 20 65 al maidah ayat 48 66 Dan keluarkanlah zakatnya pada hari di petik hasilnya. 67 yusuf 87 68 al+baqarah+ayat+30 69 al hujurat ayat 12 70 Tuliskan ayat beserya artinya Q.s al_hijr/15: 9 71 AL IMRAN 85 72 Al-Baqarah ayat 2 73 Terjemahkan ayat kedua dari surah Al-Ashr 74 surat fathir ayat 29 75 Ada dua sifat manusia, yang apabila kedua sifat tersebut terdapat dalam dirinya, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang sabar dan bersyukur. Yakni, (1) Orang yang memandang orang lain lebih pintar dalam masalah agama, kemudian dia mengikutiya. Dan (2) 76 al hijr ayat 9 77 al imran 78 ali imran 164 79 Al-Baqarah Ayat 144 80 Perintah bersiwak 81 Ali Imran ayat 200 82 Zabur 83 Isi kandungan 84 wanita 85 an nisa ayat 3 86 hadits larangan berbuat keji 87 ali imran 110 88 hujan 89 Ar-rahman 90 qs huud 118 91 ali imran ayat 37 92 At taubah ayat 105 93 shalat 94 hud ayat 6 95 Luqman 96 al baqarah ayat 19 97 maryam 98 Hikmah+surah+an+Najm+ayat+39-42 99 Qaaf+ayat+21 100 al+hujurat+ayat+11

Hasil pencarian tentang Ayat+ayat+tentang+peristiwa+hari+kiamat

(Apakah hari kiamat itu?)...ungkapan ini menggambarkan tentang kengeriannya; ayat yang pertama dan ayat yang kedua merupakan Mubtada
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Apabila janji Allah akan datangnya hari kiamat itu semakin dekat, dan orang-orang kafir itu hampir ditimpa...Inilah dahsyatnya hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi sesudah itu. "(1). (1) Demikianlah...Dengan begitu, ayat itu berarti demikian: "Ketika hari kiamat telah hampir tiba, bumi ini akan dipenuhi...Lalu terjadilah peristiwa kiamat yang didustakan oleh orang-orang kafir itu"....Peristiwa dan kenyataan itulah, bukan sekadar ungkapan, yang dimaksud dengan kata "qawl" dalam ayat ini
Di dunia, mereka Kami usir dari rahmat Kami, dan di hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang binasa...(Apa yang telah diceritakan dalam dua ayat ini tentang keadaan mereka adalah bukti kemurkaan Allah).
Pada hari kiamat, Allah berkata kepada mereka, "Wahai sekumpulan jin dan manusia, rasul-rasul telah datang...kepada kalian memberi peringatan dengan berbagai bukti dan keterangan, membacakan ayat-ayat dan mengingatkan...kalian tentang hari pertemuan dengan Allah ini.
[[56 ~ AL-WAQI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 96 ayat ~ Surat ini diawali dengan penjelasan...tentang terjadinya hari kiamat dan peristiwa- peristiwa yang terjadi pada hari itu yang dilanjutkan...Apabila hari kiamat terjadi, tidak seorang pun dapat mendustakan kejadiannya....Kiamat itu merendahkan orang-orang yang sengsara dan meninggikan orang-orang yang bahagia. (1) Ayat ini...menjelaskan betapa dahsatnya bencana yang menimpa alam ini pada hari kiamat.
[[56 ~ AL-WAQI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 96 ayat ~ Surat ini diawali dengan penjelasan...tentang terjadinya hari kiamat dan peristiwa- peristiwa yang terjadi pada hari itu yang dilanjutkan...Apabila hari kiamat terjadi, tidak seorang pun dapat mendustakan kejadiannya....Kiamat itu merendahkan orang-orang yang sengsara dan meninggikan orang-orang yang bahagia. (1) Ayat ini...menjelaskan betapa dahsatnya bencana yang menimpa alam ini pada hari kiamat.
[[56 ~ AL-WAQI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 96 ayat ~ Surat ini diawali dengan penjelasan...tentang terjadinya hari kiamat dan peristiwa- peristiwa yang terjadi pada hari itu yang dilanjutkan...Apabila hari kiamat terjadi, tidak seorang pun dapat mendustakan kejadiannya....Kiamat itu merendahkan orang-orang yang sengsara dan meninggikan orang-orang yang bahagia. (1) Ayat ini...menjelaskan betapa dahsatnya bencana yang menimpa alam ini pada hari kiamat.
[[56 ~ AL-WAQI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 96 ayat ~ Surat ini diawali dengan penjelasan...tentang terjadinya hari kiamat dan peristiwa- peristiwa yang terjadi pada hari itu yang dilanjutkan...Apabila hari kiamat terjadi, tidak seorang pun dapat mendustakan kejadiannya....Kiamat itu merendahkan orang-orang yang sengsara dan meninggikan orang-orang yang bahagia. (1) Ayat ini...menjelaskan betapa dahsatnya bencana yang menimpa alam ini pada hari kiamat.
[[56 ~ AL-WAQI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 96 ayat ~ Surat ini diawali dengan penjelasan...tentang terjadinya hari kiamat dan peristiwa- peristiwa yang terjadi pada hari itu yang dilanjutkan...Apabila hari kiamat terjadi, tidak seorang pun dapat mendustakan kejadiannya....Kiamat itu merendahkan orang-orang yang sengsara dan meninggikan orang-orang yang bahagia. (1) Ayat ini...menjelaskan betapa dahsatnya bencana yang menimpa alam ini pada hari kiamat.
[[56 ~ AL-WAQI'AH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 96 ayat ~ Surat ini diawali dengan penjelasan...tentang terjadinya hari kiamat dan peristiwa- peristiwa yang terjadi pada hari itu yang dilanjutkan...Apabila hari kiamat terjadi, tidak seorang pun dapat mendustakan kejadiannya....Kiamat itu merendahkan orang-orang yang sengsara dan meninggikan orang-orang yang bahagia. (1) Ayat ini...menjelaskan betapa dahsatnya bencana yang menimpa alam ini pada hari kiamat.
(Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?)...ayat ini menggambarkan tentang kengerian yang terdapat di dalam hari tersebut.
(Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?)...ayat ini mengungkapkan tentang kedudukan hari pembalasan yang agung itu.
[[54 ~ AL-QAMAR (BULAN) Pendahuluan: Makkiyyah, 55 ayat ~ Ayat pertama surat ini mengetuk pendengaran...sembari mengingatkan kita akan dekatnya hari kiamat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari...Ayat berikutnya menjelaskan sikap orang-orang kafir yang terus-menerus ingkar terhadap mukjizat....Ayat-ayat berikutnya mengulas kadaan umat-umat terdahulu dengan rasul-rasul mereka dan azab yang menimpa...Hari kiamat telah dekat, dan bulan pasti akan terbelah.
Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, saat melihat siksaan di hari kiamat, banyak berangan- angan
(isrâ'), risalah Mûsâ dan berbagai peristiwa yang terjadi pada Banû Isrâ'îl...., dan ganjaran manusia pada hari kiamat atas perbuatan-perbuatannya di dunia....Kemudian dijelaskan pula tentang kemuliaan manusia, penjelasan Allah tentang siksaan-Nya di hari akhirat...Dalam ayat selanjutnya, Allah mengisyaratkan tentang kedudukan al-Qur'ân, kemudian membicarakan tentang...ayat-ayat lainnya, tentang kedudukan al-Qur'ân yang mencakup kebenaran dan tentang keadaan orang-orang
mereka dengan suatu azab sebelum ia diutus) sebelum Rasulullah diutus (tentulah mereka berkata) di hari...kiamat nanti, ("Ya Rabb kami!...Mengapa tidak) (Engkau utus seorang Rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau) yang dibawa...olehnya (sebelum kami menjadi hina) di hari kiamat (dan rendah?")
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 51
Maka pada hari (kiamat) ini, Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan...hari ini, dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 105
Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan...hapuslah amalan-amalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari...kiamat.
Dan orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat yang Kami turunkan melalui rasul-rasul, serta mendustakan...pertemuan di hari kiamat dan mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, amal perbuatan mereka akan
terjemahan ayat Surat Al-Jasiyah Ayat 9
Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok
Sesungguhnya Kami telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari..., dan Kami tidak ditimpa keletihan sedikit pun. "(1) (1) Untuk penjelasan tentang "hari" pada ayat ini..., lihat catatan kaki ayat 9-12 dari surat Fushshilat.
[[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari...kiamat dan menyebutkan kehancuran dan siksaan keras yang dialami umat-umat terdahulu karena mendustakan...Surat ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit...Surat ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya...Hari kiamat yang akan terjadi itu benar. Apakah hari kiamat yang benar-benar akan terjadi itu?
[[69 ~ AL-HAQQAH (HARI KIAMAT) Pendahuluan: Makkiyyah, 52 ayat ~ Surat ini memaparkan keadaan pada hari...kiamat dan menyebutkan kehancuran dan siksaan keras yang dialami umat-umat terdahulu karena mendustakan...Surat ini juga berbicara tentang tiupan sangkakala, perubahan dan kehancuran bumi, gunung dan langit...Surat ini di tutup dengan pembicaraan tentang kebenaran Rasulullah saw. dalam semua yang disampaikannya...Hari kiamat yang akan terjadi itu benar. Apakah hari kiamat yang benar-benar akan terjadi itu?
Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah akan mendapatkan hukuman yang lain di hari kiamat berupa
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 27
dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata: "Kiranya kami dikembalikan (ke dunia) dan tidak mendustakan ayat-ayat...Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman", (tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan
Sebenarnya mereka itu mengingkari semua ayat....Sebab mereka telah mendustakan kebangkitan dan hari kiamat....Bagi orang yang mendustakan hari kiamat, Kami telah menyiapkan neraka yang menyala-nyala.
(Apakah kalian) hai orang-orang yang ingkar terhadap adanya hari berbangkit; lafal ayat ini dapat dibaca...(Allah telah membinanya) lafal ayat ini menjelaskan tentang cara penciptaan langit.
(Manusia bertanya kepadamu) yakni penduduk Mekah (tentang hari kiamat) kapankah akan terjadi...."Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah"....Dan tahukah kamu) maksudnya kamu tiada mengetahui kapan ia akan terjadi (boleh jadi hari kiamat itu waktunya
(Tahukah kamu) atau apakah kamu tahu (apakah hari kiamat itu?)...ungkapan ayat ini menambah kengerian yang terdapat di hari kiamat.
(Dan apabila dia mengetahui tentang ayat-ayat Kami) yakni Alquran (barang sedikit, maka ayat-ayat itu...(Merekalah) orang-orang yang banyak mendustakan ayat-ayat Kami itu (yang memperoleh azab yang menghinakan