Paling Sering Dicari

1 Tafsir+Jalalain+al+baqarah+ayat+247 2 hadits muslim tentang nazar 3 Ilmu 4 Pendidikan 5 Zina 6 zakat 7 Mimpi 8 Menghargai pendapat orang lain 9 al ikhlas 10 riba 11 Jual beli 12 Hadits tentang dosa yang tidak dicatat 13 surah al maidah ayat 89 14 bekerja 15 al hujurat ayat 13 16 hadis+tentang+kekuasaan+Allah 17 yunus 18 gunung 19 hadits+surat+an+nahl 20 Menerima harta dengan nafsu serakah 21 syari'ah 22 Al Maidah ayat 1 23 akhlak 24 penciptaan manusia 25 Menuntut ilmu 26 yunus+ayat+85-86 27 jujur 28 ali imran ayat 130 29 al baqarah ayat 30 30 ibrahim 7 31 AL MUJADALAH AYAT 11 32 al+ikhlas 33 Al Qur'an sebagai pedoman hidup 34 An nisa ayat 58 35 ibrahim 52 36 yusuf 3 37 al A'raf ayat 54 38 neraka 39 An nahl ayat 90 40 al maidah ayat 87-88 41 al imran 186 42 ibrahim ayat 28 43 yusuf 47 44 Surat+Ali+Imran+ayat+190 45 sakit 46 ALMAIDAH AYAT 2 47 az zariyat ayat 56 48 mencatat dengan jujur 49 ALI IMRAN 102 50 Sesungguhnya seorang Lelaki telah meninggalkan kalian kemarin 51 al an'am ayat 38 52 hujan 53 Ali imran 45 54 Pemimpin 55 niat 56 Penyakit 57 surat al wakiah 58 DariDari Ubádah bin Shámit, ia berkata: Telah bersabda Rasú lullah saw.: (Boleh jual) emas dengan emas, dan perak dengan pe rak, dan bur ¹) dengan bur, dan sya'ir 2) dengan sya'ir, dan tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, mitsil dengan mitsil, sa m 59 Babi 60 Sedekah 61 obat 62 Mengutamakan kepentingan bersama 63 al-baqarah ayat 286 64 al maidah ayat 6 65 Ali Imran 159 66 laut 67 Hud ayat 7 68 At-taubah+ayat+103 69 SURAH ALBAQARAH AYAT 30 70 ibadah 71 Ahmad 4355 72 Al-Maidah ayat 3 73 ad duhkan ayat 15 74 Hud+ayat+7 75 Musnad Ahmad, Hadis Nomor 25465 76 Sama+sama+merasakan+nikmat+Allah 77 IBLIS 78 takdir 79 mendidik anak dengan kasih sayang 80 Surat+al+furqan+ayat+26-27 81 Sepertiga malam 82 al baqarah ayat 31 83 Iman 84 Al isra ayat 34 85 Hadits ahmad 86 at tahrim ayat 6 87 qaf ayat 16 88 akal 89 takwa 90 Al maidah ayat 8 91 al mu'minun ayat 99-100 92 al Quran 93 Berbicara 94 keutamaan islam 95 Urutan surat an nasr dalam alqur'an terletak pada urutan 96 surat+alkahfi+150 97 Jelas 98 CAHAYA 99 . Dampak dari Sikap Jujur dan Dusta. HR. Muslim dari Abdullah r.a 100 daud

Hasil pencarian tentang Ayat+yang+berhubungan+dengan+kesejahteraan+sosial

(Malam itu penuh dengan kesejahteraan) lafal ayat ini sebagai Khabar Muqaddam atau Khabar yang didahulukan...Malam itu dinamakan sebagai malam yang penuh dengan kesejahteraan, karena para malaikat banyak mengucapkan
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
perbendaharaan langit dan bumi) yakni berupa air hujan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya (Dan orang-orang yang...kafir terhadap ayat-ayat Allah) yaitu Alquran (mereka itulah orang-orang yang merugi) ayat ini berhubungan...langsung dengan firman-Nya, "Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa..."...Az-Zumar, 61) dan ayat yang ada di antara keduanya merupakan jumlah I'tiradh atau kalimat sisipan.
Mereka juga adalah orang-orang yang selalu menjaga diri agar tidak berhubungan dengan wanita(1). (1)...Ayat 5--7 surat al-Mu'minûn ini berkaitan erat dengan beberapa ayat di awal surat al-Nûr....Ayat-ayat itu semua mengisyaratkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perzinaan....Dari segi sosial, zina dapat berakibat tidak diketahuinya asal keturunan anak secara pasti....Bayi yang lahir dari orang yang menderita sipilis akan mudah mati atau cacat.
(Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari golonganmu) berhubungan dengan lafal 'utimma...(yang membacakan kepadamu ayat-ayat Kami) Alquran, (menyucikan kamu) membersihkan kamu dari kesyirikan..., (mengajari kamu Alkitab) Alquran (dan hikmah) yakni hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, (serta...mengajari kamu apa-apa yang belum kamu ketahui).
terjemahan ayat Surat Al-Jumu’ah Ayat 3
dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka....Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Maka, orang yang berhubungan dengan wanita di luar dua cara yang dibolehkan ini, berarti telah melanggar...batas yang telah ditentukan oleh agama.
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 109
(yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 130
(yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas?"
Salam kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrâhîm.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 59
Katakanlah: "Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya....Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?"
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 181
Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.
("Kesejahteraan) dari Kami (dilimpahkan atas Ibrahim.")
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 79
"Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam".
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 120
(yaitu): "Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun".
terjemahan ayat Surat Al-Qadr Ayat 5
Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.
(Kesejahteraan) dari Kami dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam.)
(Yaitu "Kesejahteraan) dari Kami (dilimpahkan atas Musa dan Harun".')
(Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul) yang menyampaikan ajaran tauhid dan syariat-syariat dari
Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang mengerjakan salat berikut rukun-rukunnya...secara sempurna dengan penuh rasa khusyuk dan ketertundukan diri agar mereka selalu dalam keterkaitan...dengan Tuhan, menginfakkan sejumlah harta yang diberikan Allah Swt. kepada mereka untuk kepentingan...jihad, kebaikan-kebaikan sosial dan bagi kepentingan kaum lemah.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 55
Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka...berkata: "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin...bergaul dengan orang-orang jahil".
(Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali) artinya dengan alasan apa (padahal sebagian kamu telah bergaul...dengan yang lain) atau telah berhubungan sebagai suami istri dengan bercampur yang telah mensahkan maskawin...(dan mereka telah mengambil daripadamu perjanjian) atau pengakuan (yang erat) atau berat, yakni berupa
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 15
Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan
(Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah) kepada...mereka ("Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu telah menetapkan) telah memastikan (...Tuhanmu atas diri-Nya kasih sayang, yaitu bahwasanya) yakni perihalnya; di dalam suatu qiraat dibaca dengan...fathah yaitu annahu sebagai badal atau kata ganti dari Lafal ar-rahmah (siapa yang berbuat kejahatan...Menurut qiraat lainnya dibaca dengan fatah; artinya maka Dialah yang memberi ampunan dan kasih sayang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 33
Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan
Kemudian, Kami menciptakan 'Isâ putra Maryam yang dikandung oleh bundanya tanpa proses berhubungan dengan...Kelahiran 'Isâ tanpa ayah itu merupakan bukti yang jelas mengenai kemahakuasaan Kami....Maryam pun Kami tempatkan di tebing tinggi terhampar yang baik untuk tempat tinggal....Di sana terdapat persediaan air yang cukup sebagai sarana utama penunjang kehidupan yang mudah.
(Yaitu "Kesejahteraan) dari Kami (dilimpahkan atas Ilyasin) yang dimaksud adalah Nabi Ilyas yang tadi..., ia dinamakan demikian secara Taghlib, perihalnya sama dengan ucapan orang-orang Arab jika menamakan...Dan menurut qiraat yang membacakannya menjadi Aali Yasiina dengan dipanjangkan harakat Hamzahnya, berarti...keluarga Nabi Ilyas, dan makna yang dimaksud adalah Nabi Ilyas pula.
Inilah keputusan yang adil dalam memberi hukuman....Sebab Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah dikaruniakan pada suatu kaum berupa perdamaian, kesejahteraan...hidup dan kesehatan selama mereka tidak mengubah nikmat itu sendiri dengan melakukan perbuatan yang
Adapun mereka yang pada mulanya menjatuhkan sumpah zihar tetapi kemudian menengok kembali ucapannya itu...hubungan suami istri tetap berlanjut, mereka harus memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum kembali berhubungan...dengan istri....Memerdekakan hamba sahaya yang telah diwajibkan Allah itu merupakan pelajaran bagi kalian agar tidak...Allah mengetahui semua yang kalian perbuat.
(Kepada mereka dikatakan, "Salaam") kedudukan kalimat ini menjadi Mubtada (sebagai ucapan selamat) yang...menjadi Khabarnya ialah (dari Rabb Yang Maha Penyayang) kepada mereka, yakni Dia mengucapkan kepada...mereka, "Kesejahteraan atas kalian."
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 9
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak...yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka....Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang