Paling Sering Dicari

1 asmaul husna 2 niat 3 puasa 4 Hud ayat 1 5 ibrahim 6 An Naml ayat 6 7 ali+imran+ayat+16 8 iman 9 an nisa ayat 4 10 At tahrim ayat 6 11 surat at tahrim ayat 6 12 at taubah ayat 105 13 haji 14 Al-Maidah ayat 2 15 zina 16 Al+maidah+ayat+90 17 al hujurat ayat 6 18 an-nahl ayat 90 19 ibadah 20 al maidah ayat 8 21 nikah 22 Takwa 23 AN NISA AYAT 3 24 Al baqarah ayat 275 25 ali+imran+ayat+17 26 surat alzalzalqh 27 Ayat Alquran tentang filsafat 28 an nisa ayat 29 29 ali imran 159 30 Tulislah 31 ibrahim 7 32 Berangsur 33 al anfal ayat 75 34 Surat 17 ayat 23 35 Surah aRum+ayat+21 36 Sedekah 37 jual beli 38 al maidah ayat 1 39 at tauriq ayat 3 40 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 41 Membela diri sesudah teraniaya 42 Al-Mu'minun Ayat 19 43 anak berkebutuhan khusus 44 asy syura ayat 20 45 Fathir ayat 31 46 ali imran ayat 77 47 Babi 48 Zaitun 49 surat+thaha+ayat+125 50 Taubat 51 Makna surat al baqarah ayat 234 52 al an'am ayat 165 53 Ali imran 110 54 Annisa ayat 1 55 Al+Maidah+ayat+101 56 an Nisa ayat 36 57 banjir 58 an nahl ayat 90 59 surat al-fatihah 60 ALI IMRAN 61 Hutang 62 An-Nisa Ayat 9 63 ali imran ayat 15 64 Ali+imran+191 65 berat 66 Budak 67 ali imran 103 68 Ibrahim ayat 24 69 Ikan 70 Al hijr 9 71 al maidah ayat 5 72 an-nahl ayat 125 73 Puasa tiga hari 74 yasin+ayat+30-38 75 Al anfal ayat 9 76 Dalam kubur berputus asa 77 MUHAMMAD 78 zakat 79 Az Zukhruf ayat 4 80 Kedengkian 81 marah 82 ali imran 104 83 ali+Imran+ayat+102 84 al ikhlas 85 Al-Mutaffifin+ayat+2 86 al imran 192 87 Tidak membeda-bedakan 88 ilmu 89 imran 61 90 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 91 SURAT AL KAFIRUN 92 gunung meletus 93 An Nuur ayat 35 94 al baqarah ayat 43 95 73 golongan 96 surat+al-najm+ayat+48 97 Tafsir qs 10 ayat 64 98 surah+at-taubah+ayat 6 99 Ali imran 185 100 Al-A'laa+ayat+18

Hasil pencarian tentang Barangsiapa+yang+puasa+Ramadhan+karena+iman+dan+harapan+pahala+akan+diampuni+dosanya

Barangsiapa melakukan perbuatan baik, akan memperoleh pahala sepuluh kali lipat, sebagai karunia dan...Barangsiapa melakukan perbuatan tidak baik hanya akan disiksa seberat dosanya, atas dasar keadilan Allah...Kelak tidak akan ada kecurangan dengan mengurangi pahala atau menambah hukuman.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Akan tetapi barangsiapa bertobat atas dosa-dosa tersebut, beriman dengan benar dan menyertainya dengan...ketaatan dan amal saleh, maka dia akan diampuni....Kejahatan mereka yang telah lalu akan diganti dengan kebaikan yang akan dibalas dengan pahala yang sangat
Barangsiapa berbuat baik, akan menikmati sendiri pahalanya....Dan, sebaliknya, barangsiapa berbuat jahat, akan merasakan sendiri juga akibat dosanya....Tuhanmu sama sekali tidak curang terhadap hamba- hamba-Nya hingga menghukum seseorang karena dosa orang
Seandainya saja berkehendak, maka Dia akan menambah jumlah hari-hari itu, akan tetapi Allah tidak akan...Maka barangsiapa yang sedang sakit dan puasa akan membahayakan dirinya atau sedang dalam perjalanan,...Adapun mereka yang tidak mampu berpuasa kecuali dengan susah payah--bukan karena alasan sakit atau bepergian...Barangsiapa melakukan puasa sunnah sebagai tambahan atas puasa yang wajib, itu baik bagi dirinya karena...puasa itu selamanya baik bagi yang memahami hakikat ibadah.
Barangsiapa yang beramal saleh, maka ia sendiri yang akan memperoleh ganjaran dan pahalanya....Begitu pula, barangsiapa yang berbuat buruk, maka dirinyalah yang akan menanggung dosanya....Setelah itu, kepada Sang Penciptalah kalian akan dikembalikan untuk menerima balasan.
Tetapi, orang-orang yang menghentikan perbuatan dosanya lalu bergabung ke dalam golongan orang-orang...saleh dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang mereka perbuat, akan diampuni Allah dengan sifat kasih-Nya...Sebab, pemberian ampun (maghfirah) dan sifat kasih (rahmah) adalah dua dari sifat-sifat luhur Allah.
Pahala tidak mungkin diperoleh dengan impian dan angan-angan manusia tanpa melakukan perbuatan baik....Pahala juga tidak akan kalian peroleh, wahai umat Islam, hanya dengan angan-angan kosong....Pahala dan keselamatan dari siksa hanya dapat diperoleh melalui iman dan amal saleh....Maka, barangsiapa melakukan kejahatan, niscaya akan mendapat balasannya dan ia tidak akan mendapat pelindung...dan penolong selain Allah.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 134
Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia...dan akhirat....Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Janganlah kalian lemah dalam menghadapi musuh, dan jangan mengajak mereka berdamai karena alasan takut...kepada mereka, padahal kalian lebih tinggi dan akan menang dengan kekuatan iman....Allah selalu membela kalian dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal perbuatan kalian.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 46
Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan...perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya
(Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh) amal-amal ketaatan (dan ia dalam keadaan beriman, maka...ia tidak khawatir akan diperlakukan tidak adil) dengan diberatkan dosanya (dan tidak pula akan pengurangan...haknya) dikurangi pahala kebaikannya.
Waktu yang ditetapkan Allah sebagai hari wajib puasa itu adalah bulan Ramadan yang sangat tinggi kedudukannya...Maka barangsiapa yang hadir menyaksikan bulan ini dalam keadaan sehat dan tidak sedang dalam perjalanan...Tapi barangsiapa yang sakit, dan puasa akan membahayakan dirinya, atau sedang dalam perjalanan, ia diperbolehkan...tidak berpuasa tapi tetap diwajibkan mengganti puasa yang ditinggalkan itu pada hari yang lain....puasa dan membesarkan nama Allah atas petunjuk dan taufik-Nya.
Demikianlah ketentuan Kami yang berlaku, yaitu barangsiapa bertobat atas dosanya dan dibuktikan dengan...taat dan menjauhi maksiat, maka Allah akan menerima tobatnya.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 85
Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya...Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya.
Terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah) yakni seruan iman yang dilakukan oleh Nabi Muhammad...(dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Dia akan mengampuni) Allah pasti akan mengampuni (dosa-dosa kalian...) sebagian dari dosa-dosa kalian, diartikan demikian karena di antara dosa-dosa itu terdapat jenis dosa...yang tidak dapat diampuni melainkan setelah mendapat kerelaan dari orang yang dianiaya oleh orang yang...bersangkutan (dan melindungi kalian dari azab yang pedih) atau azab yang menyakitkan.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 81
(Bukan demikian), yang benar: barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah
Tempat kembali yang menyakitkan itu diperuntukkan bagi orang-orang seperti itu, karena mereka telah memusuhi...Setiap dosa dapat diampuni kecuali dosa syirik, menyembah selain Allah dan menentang Rasulullah saw....Dia akan mengampuni dosa selain syirik....Barangsiapa yang menyekutukan Allah dalam beribadah dan perwalian, berarti telah sesat dan jauh dari...kebenaran, karena merusak akal dan jiwanya.
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 5
Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya...Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 18
Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain....Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan...Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun...Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri...Dan kepada Allahlah kembali(mu).
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 74
Karena itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan...Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami...berikan kepadanya pahala yang besar.
Barangsiapa yang, dengan amal perbuatannya, menginginkan pahala akhirat, Kami akan memberikan pahala...Sedangkan orang yang, dalam amal perbuatannya, menginginkan kesenangan dunia saja, akan Kami berikan...Dan di akhirat kelak, ia tidak akan memperoleh apa-apa.
Barangsiapa melakukan kejahatan atau menganiaya diri sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian memohon...ampun kepada Allah, Allah pasti akan menerima pertobatan itu dan akan mengampuni dosanya....Sebab, pengampunan dan kasih sayang merupakan sifat- sifat Allah.
Yang benar adalah bahwa kalian membuat kebohongan terhadap Allah, karena hukum Allah secara umum diterapkan...Tidak ada beda antara orang Yahudi dan selain Yahudi....Karena, barangsiapa yang berbuat dosa dan telah diliputi oleh dosa-dosanya hingga tidak lagi ada jalan
Barangsiapa mengerjakan amal saleh sesuai dengan kemampuannya dan beriman kepada Allah dan rasul-Nya,...maka mereka akan masuk surga dan tidak akan dikurangi derajatnya walau sedikit pun....Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena perempuan juga dibebankan tugas-tugas keagamaan...(mukallafah), yang berhak mendapat pahala kebaikan dan siksa kejahatan.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 185
(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan...(antara yang hak dan yang bathil)....Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah...ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah...Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 181
Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah...bagi orang-orang yang mengubahnya.
terjemahan ayat Surat Al-Hujurat Ayat 14
Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke...dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 10
Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah...Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar...janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan...memberinya pahala yang besar.
Barangsiapa yang beriman kepada kebangkitan dan mengharapkan pahala Allah serta takut dari hukuman-Nya...Maka bergegaslah mengerjakan amal saleh, karena hari yang telah dijanjikan pasti akan datang....Allah Maha Mendengar perkataan-perkataan hamba-Nya dan Maha Mengetahui perbuatan-perbuatan mereka, dan...Dia akan membalas mereka masing-masing sesuai dengan apa yang dilakukannya.
Saat Allah mengumpulkan kalian, pada hari dikumpulkannya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang...kemudian, Dia akan membalas segala perbuatan kalian....Itulah hari penampakan segala kesalahan: kesalahan orang-orang kafir karena mereka tidak beriman dan...Barangsiapa beriman kepada Allah dan melakukan kebaikan, maka segala dosa-dosanya akan dihapus dan ia...akan dimasukkan ke dalam surga yang dialiri sungai-sungai untuk tinggal di situ selama-lamanya.