Paling Sering Dicari

1 surat al qiyamah ayat 1-2 2 al quraisy ayat 4 3 anak 4 al ankabut ayat 3 5 surah+al+baqarah+ayat+188 6 ali imran 67 7 darah 8 ali imran 9 ali imran 159 10 tuliskan ayat terjemahan QS Ali Imra 3 67 11 cinta 12 ibrahim 13 al imran ayat 104 14 al jumuah ayat 10 15 Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi No. 1952 yaitu 16 Hadits Ibnu Majah Nomor 1071 17 sabar 18 Pakaian 19 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 20 Muhammad 21 an+nisa+ayat+59 22 Sedih 23 an nisa ayat 5 24 QS. Ali Imran (3): 67 25 al maidah ayat 8 26 AL IKHLAS 27 yunus 28 AL-BAQARAH AYAT 148 29 ali imran 134 30 al baqarah ayat 111 31 Muslim 4969 32 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 33 yusuf 34 لْحَمْدُ لِلهِ وَاسِعِ الْفَضْلِ وَالْاِحْسَانِ، وَمُضَاعِفِ الْحَسَنَاتِ لِذَوِي الْاِيْمَانِ وَالْاِحْسَانِ، اَلْغَنِيِّ الَّذِيْ لَمِ تَزَلْ سَحَائِبُ جُوْدِهِ تَسِحُّ الْخَيْرَاتِ كُلَّ وَقْتٍ وَأَوَانٍ، العَلِيْمِ الَّذِيْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ خَوَاطِ 35 pikun dan beruban 36 an nisa ayat 58-59 37 al baqarah ayat 151 38 al maidah ayat 2 39 AN NISA AYAT 58 40 Ar rahman 41 Ali Imran ayat 185 42 surat ar rum 21 43 al imron ayat 198 44 Al hujurat ayat 13 45 al+imran+ayat+38 46 al+baqarah+ayat+69 47 Hadits cinta 48 an nisa ayat 59 49 al+baqarah+ayat+70 50 Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu 51 riba 52 Al Maidah ayat 1 53 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsiir 54 Al Hajj ayat 54 55 menuntut ilmu 56 Asy-syu'ara+ayat+8 57 al araf ayat 185 58 Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan d 59 al baqarah ayat 195 60 al alaq ayat 2 61 hewan 62 al ankabut ayat 45 63 Putus asa 64 albaqarah ayat 2 65 Surat asyuaro ayat 214 66 ibrahim ayat 7 67 al imran 68 al+kahfi+ayat++4 69 ali imran ayat 67 70 al baqarah ayat 198 71 ali imran 14 72 al baqarah ayat 10 73 al+insyirah+ayat+5 74 al+insyirah+ayat+6 75 Al maidah ayat 18 76 an nisa ayat 29 77 maryam 78 surat al-a'la 79 Kisah nabi 80 surah al baqarah ayat 151 81 al mujadilah ayat 11 82 Saba ayat 16 83 1. Jangan mudah mengobral sumpah 84 Surat Ar-Ra’d 85 an nahl ayat 97 86 Peristiwa dimasa lalu 87 al insyirah ayat 5 88 mimpi 89 Talak 90 an nur ayat 9 91 Darah manusia 92 al ahzab ayat 59 93 al baqarah ayat 43 94 luqman 95 quran 96 +surat+at+taubah+ayat+24 97 akhlak 98 surah fatir ayat 29 99 bekerja 100 Ali Imran ayat 26.

Hasil pencarian tentang Bekas+jiwa

-deskripsi"> Maksudnya, bekas-bekas runtuhan kota Sodom, negeri kaum Luth....di surah Ash Shaaffat: 137-138, “Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar melalui (bekas-bekas
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Maka apakah kamu melihat bekas-bekas mereka?)...Atau lafal baaqiyah ini huruf ta-nya untuk menunjukkan makna mubalaghah, yakni bekas-bekasnya?

-deskripsi"> Maksudnya, bekas-bekas runtuhan kota Sodom, negeri kaum Luth....di surah Ash Shaaffat: 137-138, “Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar melalui (bekas-bekas
mereka tidak mengambil pelajaran dari bangsa-bangsa yang dihancurkan itu, padahal mereka berjalan di bekas...rumah dan tempat tinggal bangsa-bangsa itu, dan menyaksikan bekas-bekas siksaan yang menimpa mereka?
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 137
Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi
(Dan sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata) yang jelas, yaitu berupa bekas-bekas
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 25
segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas
(Dan sesungguhnya kalian hai penduduk Mekah benar-benar akan melalui mereka) melalui bekas-bekas dan
Dan bekas-bekas peninggalan mereka terlihat jelas di jalan, hingga memungkinkan orang yang beriman untuk
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 12
Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas
terjemahan ayat Surat Ar-Rum Ayat 50
Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 128
musyrikin) berapa banyaknya Kami membinasakan umat-umat sebelum mereka, padahal mereka berjalan (di bekas-bekas
Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka
Maka perhatikanlah--dengan merenung dan berpikir--bekas-bekas turunnya hujan.
Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka di muka
(Maka apakah mereka tidak menyaksikan bekas-bekasnya) di dalam perjalanan mereka menuju ke negeri Syam...kata tanya pada ayat ini mengandung makna Taqrir, maksudnya, hendaklah mereka mengambil pelajaran dari bekas-bekas
Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan -lebih banyak- bekas-bekas mereka
Bekas-bekas rumah mereka yang tertinggal masih terlihat jelas.
Dan lihatlah bekas orang-orang sebelum kalian yang ada di sana, setelah mereka mati dan rumah-rumah mereka...Sesungguhnya bekas-bekas penciptaan pertama terlihat di antara lapisan-lapisan bumi dan permukaannya.
(Maka perhatikanlah bekas-bekas) menurut suatu qiraat dibaca dalam bentuk mufrad yakni atsari (rahmat
Yaitu dengan tampaknya bekas-bekas perbuatan mereka pada anggota-anggota tubuh tadi; atau Allah, Zat
ceritakan kepadamu) hai Muhammad (di antaranya) di antara negeri-negeri itu (ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya...) artinya penduduknya telah binasa tetapi bekas-bekasnya masih ada (dan) di antaranya ada pula (yang
qiraat lafal Minhum dibaca Minkum, artinya lebih hebat daripada kalian (kekuatannya dan lebih banyak bekas-bekas
kerjakan) selama hidup di dunia berupa kebaikan dan keburukan, lalu Kami membalasnya kepada mereka (dan bekas-bekas
Mengapa mereka tidak melakukan perlawatan di muka bumi guna menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bekas-bekas
beserta orang-orang yang beriman kepadanya (maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 106
maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali,
Dengan demikian, setelah gunung-gunung itu dihancurkan, bekas tempatnya menjadi rata dengan tanah.
Makna yang dimaksud ialah berjalanlah kalian di muka bumi ini dan lihatlah bekas-bekas peninggalan mereka
-deskripsi"> Jiwa di sini bisa tertuju kepada jiwa semua makhluk hidup sebagaimana diperkuat...oleh keumumannya, dan bisa juga maksudnya jiwa manusia yang sudah mukallaf (baligh dan berakal) berdasarkan...Bagaimana pun juga, jiwa merupakan ayat Allah yang besar yang sangat tepat jika bersumpah dengannya,...Jiwa adalah sesuatu yang jika badan kosong darinya, maka badan itu ibarat patung....Penyempurnaan kepada jiwa tersebut juga termasuk salah satu ayat Allah yang besar.