Paling Sering Dicari

1 hadits bukhari sebagai pedoman hidup 2 Tafsir surat al baqarah 3 Maryam 4 sedekah 5 utang 6 Menghalangi masjid 7 hari raya 8 hutang 9 riba 10 Aisyah 11 Al isra ayat 23 12 makanan 13 Zakat 14 Surat Al An'aam ayat 141 15 pengusiran 16 ALI IMRAN 102 17 Mendatangi neraka 18 penyakit 19 al+baqarah+ayat+21 20 Kiamat 21 sabar 22 kesedihan 23 Al ikhlas 24 puasa 25 nikah 26 ikhlas 27 Menyesatkan 28 Sholat 29 Iblis 30 yusuf+105 31 ali imran 159 32 kawin 33 annisa ayat 22 34 Al Baqarah ayat 275 35 hadits Muslim Nomor 1688 36 al ankabut ayat 2 37 neraka 38 Penerus nabi Muhammad Saw 39 Sholat iedul fitri 40 Puasa syawal 41 ali imran 104 42 Ibrahim 43 Bahasa 44 ALLAH 45 Injil 46 Al Baqarah ayat 245 47 Surat Al kafirun 48 waris 49 Karun 50 al-hujurat ayat 13 51 Ibrahim :7 52 Teladan hidup adalah nabi Muhammad Saw 53 alam nasyroh 54 “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah mereka, apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya 55 Ayat+194+Albaqarah+ 56 At+thalaq+ayat+4 57 Al hadid ayat 11 58 Baqarah+ayat+163 59 Surat+hud+Ayat+32 60 cahaya 61 akhlak 62 Surat Al-Fatihah Ayat 5 63 malaikat menangis 64 Lupa alquran 65 8 orang yang berhak menerima zakat disebut 66 al hijr 28 67 Taurat 68 al+hujurat+ayat+13 69 Surat Al-A’raaf ayat 180 70 At taubah ayat 34-35 71 maaf 72 ali imran 73 Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka 74 Makan 75 Al+Anfal+ayat+1 76 perempuan 77 pinjaman 78 arra'du ayat 11 79 Ramadhan 80 Ali imran 191 81 yunus 57 82 zabur 83 Sembilan puluh sembilan nama 84 tafsir+surat+'abasa+ayat+42 85 ar+rum+ayat+21 86 al imran 104 87 dzikir allah...allah 88 al+hikmah 89 memaafkan 90 Takwa 91 Ali imran 10 92 manfaat 93 al+baqarah+ayat+168-169 94 surat At-Taubah:34 95 Al-Baqarah Ayat 43 96 Apa yg di maksut dengan alamat email 97 Surat Al bayinah ayat 4-5 98 Al+baqoroh+ayat+32 99 hud+ayat+117 100 al hujurat ayat 11

Hasil pencarian tentang Berkati+kepada+orang+tua

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 70
Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 135
kecuali seorang perempuan tua (isterinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.
Mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah perempuan tua dan suamiku kalian lihat juga sudah...tua, sehingga tidak akan mungkin punya anak?...Sebab bagaimana mungkin dua orang yang sudah tua seperti aku dan suamiku dapat menghasilkan anak?"
(Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang berada bersama-sama orang yang ditinggal) orang-orang yang
Di sini mereka berkata kepada Mûsâ dengan ragu atas perintah penyembelihan sapi ini, "Mohonkan Tuhanmu...agar menerangkan ciri-ciri sapi itu kepada kami."...Mûsâ berkata, "Allah berfirman kepadaku bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda: pertengahan...antara tua dan muda....Sekarang lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kalian."
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 69
Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya"...menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning, yang kuning tua...warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya".
(Kecuali seorang perempuan tua) yakni istri Nabi Luth sendiri (yang termasuk dalam golongan yang tinggal...) orang-orang yang dibinasakan.
(Mereka bertanya, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia menjelaskan kepada kami, sapi betina yang manakah...maksudnya tentang usianya, apakah yang tua atau yang muda?...(Jawab Musa, "Allah berfirman bahwa sapi itu ialah sapi betina yang tidak tua) berusia lanjut (dan tidak...pula muda) atau terlalu kecil, tetapi (pertengahan) (di antara demikian), yakni di antara tua dan muda
Tetapi mereka tetap ragu-ragu, kemudian berkata, "Mintalah kepada Tuhanmu agar menerangkan kepada kami...Kemudian Mûsâ menjawab dengan menyitir firman Allah, "Sapi itu berwarna kuning tua, jernih dan menyenangkan...orang yang memandangnya karena kejelasan dan kejernihan warnanya itu."
terjemahan ayat Surat Ar-Rahman Ayat 64
Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.
Orang-orang Mukmin bertanya kepadamu mengenai masalah infak....Katakan, "Infak itu dikeluarkan dari harta yang baik, untuk diberikan kepada orang tua, kerabat dekat..., anak yatim, orang miskin, dan orang yang terputus dari keluarga dan hartanya.
(Kata mereka, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskan-Nya kepada kami apa warnanya!"...Jawab Musa, "Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang kuning, yakni yang kuning tua...warnanya, maksudnya yang kuning pekat (yang menyenangkan orang-orang yang memandang.") artinya menarik
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 72
berkata: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua..., dan ini suamikupun dalam keadaan yang sudah tua pula?.
terjemahan ayat Surat Asy-Syu'ara' Ayat 171
kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
Ampunilah aku, ibu bapakku) kedua orang tua Nabi Nuh termasuk orang-orang yang beriman (orang yang masuk...ke dalam rumahku) atau mesjidku (dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan...) hingga hari kiamat nanti (dan janganlah Engkau tambahkan kepada orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan
(Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu) atau terburu-buru mengikutinya
(Kedua surga itu hijau tua warnanya) kelihatan hijau pekat karena sangat hijaunya.
Apabila langit terbelah, ia akan berwarna merah tua seperti minyak yang terbakar.
dalam hati kalian) apa yang terpendam di dalamnya berupa perasaan berbakti dan menyakiti (jika kalian orang-orang...yang baik) taat kepada Allah (maka sesungguhnya Dia kepada orang-orang yang bertobat) orang-orang yang...kembali kepada Allah dengan berbuat taat kepada-Nya (Maha Pengampun) terhadap apa yang telah mereka...lakukan sehubungan dengan hak-hak kedua orang tua, yaitu berupa perbuatan yang menyakitkan lalu dengan...segera mereka bertobat dan tidak akan berbuat yang menyakitkan lagi kepada keduanya.
Kedua surga itu berwarna hijau tua sehingga, karena begitu hijaunya, tampak kehitam-hitaman.
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 173
atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak...Maka apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?"
Bagaimana kalian sampai hati untuk tidak berperang di jalan Allah, sedangkan orang tua laki-laki, wanita...dan anak-anak yang lemah selalu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, "Wahai Tuhan kami,...keluarkanlah kami dari kekuasaan orang-orang yang zalim....Tempatkanlah kami berada di dalam kekuasaan orang-orang yang beriman dengan kekuasaan dan rahmat-Mu.
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 29
isterinya datang memekik lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 68
Mereka menjawab: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami; sapi betina...Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua
Ia, misalnya, dapat berkata bijak dan dipahami sejak masih bayi hingga usia tua, tanpa ada perbedaan...Ia juga termasuk orang yang diberi kesalehan.
(Atau agar kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak...mengikut mereka (Maka apakah Engkau akan membinasakan kami) Engkau akan mengazab kami (karena perbuatan orang-orang...dari kalangan orang-orang tua kami yang pertama kali melakukan kemusyrikan.
Wahai Nabi, beritakanlah kepada kaummu--agar mereka mendapat peringatan--akan datangnya hari ketika seseorang...Seseorang tidak lagi mengindahkan anak dan orang tua. Itulah hari kiamat....Allah akan memberi balasan setiap orang atas perbuatan yang ia lakukan, yang baik atau yang buruk.
merupakan pergantian dari huruf alif (apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua...) aku berumur sembilan puluh sembilan tahun (dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula) Nabi...(Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang aneh") kedua pasangan yang sama-sama telah tua dapat mempunyai
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 39
Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ishaq.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 39
, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua