Paling Sering Dicari

1 tumbuhan 2 An Nur ayat 58 3 An nisa ayat 136 4 burung 5 Al hujurat ayat 9 6 an nisa ayat 29 7 ali imran 103 8 Pendidikan keluarga mengatasi masalah remaja 9 zakat 10 al baqarah ayat 285 11 Al+hujurat+ayat+13 12 tentang kurban 13 Ali imran 14 saba 15 15 al qalam ayat 4 16 al baqarah ayat 177 17 al mujadalah ayat 11 18 Tafsir surat al-anbiya ayat 22 19 Hadits+tentang+surah+Al+bayinah+ayat+32+perkara+membunuh+dalam+Islam 20 pendidikan 21 ibrahim ayat 7 22 talak 23 angin 24 al hajj ayat 7 25 al baqarah ayat 30 26 at tahrim ayat 6 27 ali imran 159 28 al isra ayat 23 29 maryam 30 tolong menolong 31 al-hujurat ayat 9 dan 10 32 surat al araf ayat 54 33 luqman ayat 12 34 Waktu 35 Cahaya Allah 36 Ar rahman 37 al-a'raaf+7 38 al mujadilah ayat 11 39 ali imran 104 40 yunus ayat 3 41 at taubah ayat 60 42 makanan haram 43 Muslim itu bersaudara 44 an nisa ayat 63 45 Rumah 46 al maidah ayat 8 47 Yusuf 87 48 beriman kepada allah 49 Surah Al Maidah ayat 15-16 50 hawa 51 miskin 52 al baqarah ayat 285 53 al hujurat ayat 13 54 ali imran 190 55 Al baqarah ayat 229 56 Alat pembelajaran 57 an nisa ayat 59 58 Hukum+tajwid surah al maidah ayat 36 59 muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka 60 Pendidikan islam sebelum menikah 61 surat+38+ayat+72 62 Ibrahim 41 63 yunus 61 64 barang temuan 65 al jumuah ayat 10 66 kafir 67 yunus 40-41 68 Al Bayyinah ayat 5 69 surat al-anbiya ayat 22 70 Ghafur ayat 78 71 luqman 17 72 memuliakan orang tua dan mertua 73 yusuf 111 74 Musibah 75 yusuf 72 76 qs al isro ayat 1 77 istri 78 sampaikan walau satu ayat 79 Melupakan jasa orang 80 Surah ibrahim 81 Ali Imran 8 82 Hukum mendzolimi orang lain 83 al hijr 19 84 sedekah 85 hadits+Imam+Malik+tentang+larangan+suuzzan 86 an-nisa ayat 3 87 al baqarah ayat 282 88 menjual minuman keras 89 Isi kandungan surah al a'laa ayat 16 90 al+maidah+ayat+122 91 al ahqaf ayat 29 92 iman kepada malikat 93 IMAN 94 al isra ayat 28 95 qs al hasyr ayat 18 96 at-tahrim ayat 6 97 Pendusta 98 tilawah per ayat 99 muhammad 36 100 amanat

Hasil pencarian tentang Dalil+Nabi+Muhammad+di+al+quran

terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 41
Ceritakanlah (Hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al Kitab (Al Quran) ini....Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 51
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa di dalam Al Kitab (Al Quran) ini....Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 56
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al Quran....Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi.
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 54
Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang tersebut) di dalam Al Quran....Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi.
terjemahan ayat Surat Al-Jinn Ayat 1
Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (...akan Al Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan,
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 17
Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Quran)...dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Quran itu telah...Mereka itu beriman kepada Al Quran....Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Quraisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Quran...Sesungguhnya (Al Quran) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 103
Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka berkata: "Sesungguhnya Al Quran itu diajarkan oleh seorang...manusia kepadanya (Muhammad)"....Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya bahasa 'Ajam, sedang Al...Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang.
terjemahan ayat Surat Al-A’la Ayat 6
Kami akan membacakan (Al Quran) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa,
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 23
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Quran kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.
terjemahan ayat Surat Al-Bayyinah Ayat 2
(yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Quran
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 91
Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kepada Al Quran yang diturunkan Allah," mereka berkata...Dan mereka kafir kepada Al Quran yang diturunkan sesudahnya, sedang Al Quran itu adalah (Kitab) yang...Katakanlah: "Mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman?"
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 23
Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad)..., buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 23
Dan Sesungguhnya Kami telah berikan kepada Musa Al-Kitab (Taurat), maka janganlah kamu (Muhammad) ragu...menerima (Al-Quran itu) dan Kami jadikan Al-Kitab (Taurat) itu petunjuk bagi Bani Israil.
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 82
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran?...Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 8
mengapa Al Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita?"...Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Quran-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 83
Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan...air mata disebabkan kebenaran (Al Quran) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri)...kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al...Quran dan kenabian Muhammad s. a. w.).
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 174
(Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 99
Demikianlah kami kisahkan kepadamu (Muhammad) sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah...Kami berikan kepadamu dari sisi Kami suatu peringatan (Al Quran).
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 41
Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al Quran ketika Al Quran itu datang kepada mereka, (mereka...itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya Al Quran itu adalah kitab yang mulia.
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 69
Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya....Al Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan.
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 52
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Quran) dengan perintah Kami....Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Quran) dan tidak pula mengetahui apakah iman...itu, tetapi Kami menjadikan Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki...di antara hamba-hamba Kami.
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 52
Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka Al Kitab sebelum Al Quran, mereka beriman (pula)...dengan Al Quran itu.
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 113
Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang...kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al Quran itu menimbulkan
terjemahan ayat Surat Al-Ahqaf Ayat 8
Bahkan mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) telah mengada-adakannya (Al Quran)"....Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al Quran itu.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 37
Tidaklah mungkin Al Quran ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Quran itu) membenarkan kitab-kitab...yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya
terjemahan ayat Surat As-Sajdah Ayat 2
Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, (adalah) dari Tuhan semesta alam.
terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 1
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al-Quran) dan Dia tidak mengadakan...kebengkokan di dalamnya;
terjemahan ayat Surat Al-'Ankabut Ayat 47
Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran)....Maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al Kitab (Taurat) mereka beriman kepadanya (Al...Quran); dan di antara mereka (orang-orang kafir Mekah) ada yang beriman kepadanya.
terjemahan ayat Surat Az-Zumar Ayat 28
(Ialah) Al Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa.
terjemahan ayat Surat Al-Haqqah Ayat 50
Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).