Paling Sering Dicari

1 AN NISA AYAT 3 2 ibrahim 3 Hud ayat 1 4 kiamat 5 niat 6 An Naml ayat 6 7 wasiat 8 ali imran ayat 19 9 riba 10 al+Ali-Imran: 190 11 An nisa ayat 29 12 al hujurat ayat 6 13 surat at tahrim ayat 6 14 Ali imran 110 15 Ayat Alquran tentang filsafat 16 Al-Maidah ayat 2 17 an nisa ayat 4 18 Ali imran 130 19 Berangsur 20 al maidah ayat 1 21 surah fatir ayat 34 22 Dalam kubur berputus asa 23 Sedekah 24 nikah 25 ibrahim ayat 7 26 an nur ayat 32 27 Takwa 28 ibadah 29 al baqarah ayat 30 30 ali imran 159 31 al imran 32 “Hari Raya Qurban adalah hari untuk makan, minum dan dzikir kepada Allah” [HR. Muslim] 33 Tidak membeda-bedakan 34 Al-Mu'minun Ayat 19 35 ali imran 103 36 Munafik 37 AL MAIDAH AYAT 5 38 At tahrim ayat 6 39 Membela diri sesudah teraniaya 40 SURAT AL KAFIRUN 41 Al anfal ayat 9 42 Az Zukhruf ayat 4 43 luqman 13 44 ali+imran+134 45 Al+Maidah+ayat+101 46 an-nahl ayat 90 47 banjir 48 gunung meletus 49 Al-Mutaffifin+ayat+2 50 al+baqarah+ayat+261 51 An nisa ayat 1 52 Zaitun 53 surat al kahfi ayat 110 54 Makna surat al baqarah ayat 234 55 luqman ayat 13 56 An Nuur ayat 35 57 zakat 58 Babi 59 Al Baqarah ayat 275 60 al baqarah ayat 20 61 Jiwa 62 Sajian+nenek moyang 63 berat 64 An-Nisa Ayat 9 65 Annisa ayat 1 66 waris 67 sungai 68 Ibrahim 35 69 as syura ayat 38 70 an nisa ayat 7 71 al maidah ayat 8 72 dari 73 az zumar ayat 3 74 tulisan assalamualaikum arab 75 Haji 76 ali imran ayat 77 77 tenggelam+bumi 78 yasin+ayat+30-38 79 an nahl ayat 90 80 Fathir ayat 31 81 At Taubah ayat 105 82 at tauriq ayat 3 83 Al-Baqarah ayat 233 84 Sabar 85 Hidangan 86 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 87 al an'am ayat 165 88 al imran 192 89 Sapi 90 Annajm ayat 39 91 surat ar rum ayat 21 92 Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang dia tidak ketahui 93 ilmu 94 Kedengkian 95 Ibnu katsir 96 Sajian 97 zina 98 Ibrahim ayat 24 99 anak berkebutuhan khusus 100 jual beli

Hasil pencarian tentang Dan+kamu+tidak+dapat+menghendaki

terjemahan ayat Surat At-Takwir Ayat 29
Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 17
Katakanlah: "Siapakah yang dapat melindungi kamu dari (takdir) Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu...atau menghendaki rahmat untuk dirimu?"...Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah.
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 33
Nuh menjawab: "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu...sekali-kali tidak dapat melepaskan diri.
terjemahan ayat Surat Al-Anfal Ayat 67
Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi....Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu)....Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
kamu masih berharap agar mereka beriman (maka jika kamu dapat membuat lubang) membuat terowongan (di...bumi atau tangga) alat untuk naik (ke langit lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka) sesuai...Artinya sesungguhnya kamu tidak akan kuat untuk melakukan hal itu oleh karena itu bersabarlah hingga...(Dan kalau Allah menghendaki) memberikan hidayah kepada mereka (tentu saja Allah menjadikan mereka semua...dalam petunjuk) akan tetapi Ia tidak menghendaki demikian oleh karenanya mereka tidak mau beriman (janganlah
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 148
Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan: "Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak...kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun"....Katakanlah: "Adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada Kami...Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 107
Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak memperkutukan(Nya)....Dan Kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka; dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi
"Siapakah yang dapat melindungi kalian) yang dapat menyelamatkan kalian (dari takdir Allah jika Dia menghendaki...bencana atas kalian) kebinasaan dan kekalahan (atau) siapakah yang dapat menimpakan keburukan kepada...kalian jika (telah menghendaki) Allah (atas diri kalian rahmat) yakni kebaikan....(Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka selain Allah) (pelindung) yang bermanfaat bagi...diri mereka (dan tidak pula penolong.") yang dapat menolak marabahaya dari diri mereka.
terjemahan ayat Surat Al-Fath Ayat 11
Orang-orang Badwi yang tertinggal (tidak turut ke Hudaibiyah) akan mengatakan: "Harta dan keluarga kami...merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami"; mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak...Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki...kemudharatan bagimu atau jika Dia menghendaki manfaat bagimu....Sebenarnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 80
Dan dia dibantah oleh kaumnya....Dia berkata: "Apakah kamu hendak membantah tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk...Dan aku tidak takut kepada (malapetaka dari) sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali...di kala Tuhanku menghendaki sesuatu (dari malapetaka) itu....Maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya)?"
dapat dimajukan atau diundurkan....Lalu kenapa kamu menderita kekalahan, padahal kekalahan itu tidak dapat menolak kematian dan ketabahan...takkan dapat mengakhiri kehidupan....(Barang siapa yang menghendaki) dengan amalannya (pahala dunia) artinya balasannya (Kami berikan itu...(Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat Kami berikan pula kepadanya) artinya pahalanya (dan Kami
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 107
Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali...Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya....Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dialah Yang
(Dan kalian tidak menghendaki) dapat dibaca Tasyaa-uuna dan Yasyaa-uuna, kalau dibaca Yasyaa-uuna artinya..., dan mereka tidak menghendaki untuk mengambil jalan kepada Rabbnya dengan mengerjakan ketaatan (kecuali
(Dan kalian tidak dapat menghendaki) menempuh jalan yang hak itu (kecuali apabila dikehendaki Allah,...Rabb semesta alam) barulah kalian dapat menempuh jalan itu.
terjemahan ayat Surat Al-Insan Ayat 9
Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki...balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.
Kalaulah Allah menghendaki seluruh penduduk bumi ini beriman, niscaya semuanya akan beriman....Maka janganlah kamu merasa sedih melihat kekufuran orang-orang musyrik....Sebab, tidak ada keimanan kecuali atas dasar kesukarelaan hati....Karenanya, kamu tak bakal mampu memaksa mereka untuk patuh dan menerima kebenaran....Dari itu janganlah memaksa mereka untuk beriman, karena--sekuat apa pun usahamu--kamu tidak akan dapat
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 41
(Tidak), tetapi hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa...kepada-Nya, jika Dia menghendaki, dan kamu tinggalkan sembahan-sembahan yang kamu sekutukan (dengan
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 57
Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 35
Dan jika perpalingan mereka (darimu) terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lobang di...bumi atau tangga ke langit lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka (maka buatlah)....Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk sebab itu janganlah...sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang jahil
terjemahan ayat Surat Ya Sin Ayat 23
Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan...terhadapku, niscaya syafa'at mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula...) dapat menyelamatkanku?
Kalau Kami menghendaki, niscaya Kami menunjukkan mereka kepadamu, Muhammad, agar kamu dapat mengenal...Dan Aku bersumpah bahwa kamu benar-benar akan mengetahui mereka dari gaya bicara mereka.
terjemahan ayat Surat Yunus Ayat 16
Katakanlah: "Jikalau Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak (pula...Maka apakah kamu tidak memikirkannya?
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 16
Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan...kamu).
(Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami ubah mereka) diubah menjadi kera, babi atau batu (di tempat...Makanatihim dibaca dalam bentuk jamak, yaitu Makaanaatihim, yaitu di tempat-tempat mereka (maka mereka tidak...sanggup berjalan dan tidak pula sanggup kembali) yakni mereka tidak dapat pergi dan tidak dapat pulang
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 86
Dan sesungguhnya jika Kami menghendaki, niscaya Kami lenyapkan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu,...dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembelapun terhadap Kami,
terjemahan ayat Surat Al-Isra' Ayat 54
Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu....Dia akan memberi rahmat kepadamu jika Dia menghendaki dan Dia akan mengazabmu, jika Dia menghendaki....Dan, Kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga bagi mereka.
terjemahan ayat Surat Al-An'am Ayat 52
Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari, sedang mereka...menghendaki keridhaan-Nya....Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka dan merekapun tidak memikul tanggung...jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu (berhak) mengusir mereka, (sehingga kamu
(Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan) hal-hal yang dapat dijadikan hiburan seperti istri...dan anak (tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami) para bidadari dan para Malaikat....(Jika Kami menghendaki berbuat) demikian, tetapi Kami tidak akan memperbuatnya dan tidak menghendakinya
(Jika Allah menimpakan kepadamu) mengenakan kepadamu (sesuatu kemudaratan) seperti kemiskinan dan sakit...(maka tidak ada yang dapat menghilangkan) yang melenyapkan (hal itu kecuali Dia....Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak) menahan (karunia-Nya)...(Dia memberikan hal itu) kebaikan itu (kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan
("Aku sampaikan kepadamu) dengan dibaca takhfif dan tasydid (amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat...) maksudnya, aku menghendaki kebaikan (kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui