Paling Sering Dicari

1 Qur'an+surat+al-luqman+ayat+13-18 2 al maidah ayat 2 3 al mulk ayat 2 4 Islam 5 Allah 6 Al Baqarah ayat 30 7 Ayat nabi nuh 8 yunus 9 surga 10 Sabar 11 ar rahman 12 tolong menolong 13 YUNUS 5 14 al imran 104 15 al baqarah ayat 275 16 surat+An-Najm+ayat+38 17 riba 18 Munafik 19 al baqarah ayat 233 20 al hijr ayat 9 21 Nabi saw 22 Al Hujurat Ayat 13 23 Al-Baqarah ayat 152 24 surah+al+baqoh+ayat+222 25 dimana Allah 26 ali imran ayat 159 27 al-Hujurat ayat 13 28 pendidikan 29 Yusuf 87 30 Jika engkau membunuh mereka maka aku akan mengampuni dosa mu 31 ali imran 133 32 ayat 145 33 QS. Al-Baqarah ayat 124 34 Pecahan 35 Surah Ali-Imran ayat 114 36 al hijr 37 ibrahim 1 38 Tapsir+said+kutub+ql+imran+ayat+112 39 puasa 40 Surat Ar-rahman ayat 19 41 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal 42 Surat+albaqaroh+1-13 43 gunung 44 waktu 45 annur ayat 3 46 Ali imron ayat 102 47 balasan perbauatan buruk 48 khalifah 49 AT TAHRIM AYAT 6 50 QS. al-Luqman ayat 10 51 Surah an nisaa ayat 101 52 IMAN 53 Ali imran 139 54 Menjaga kesehatan 55 luqman 56 AN NISA AYAT 29 57 ashshof ayat 61 58 an nahl ayat 97 59 Nabi Isa adalah anak Allah 60 Surat an Nisa ayat 142 61 ali imran 8 62 anak Allah 63 az zukhruf ayat 11 64 Tafsir tentang teknologi 65 bekerja 66 rezeki 67 Tuhan tiga 68 Kandungan+surat+Al+anfal 69 Surat+Al-'Ankabut+Ayat+47 70 Al baqarah ayat 31 71 luqman 13 72 Belajar 73 Maryam ayat 54 - 65 74 An naml ayat 19 75 Q.S. Fathir ayat 2 76 Ayat 42 77 Bertaubat kami hapus 78 Allah Tuhan 79 bersyukur atas rezeki 80 ali imran 103 81 katakan 82 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+31 83 yunus 57 84 adil 85 Telah diceritakan kepada kami muhammad bin shabh dan zuhair bij harb dan utsman bin abu syaib mereka berkata 86 tafsiran surat yunus ayat 57 87 timur 88 langit tujuh 89 ali+imran+19 90 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 91 Beriman 92 Istri 93 anjing 94 As-Saff ayat 4 95 yusuf 24 96 laba 97 Al-Furqon+ayat+63 98 kandungan+ayat+208-209+al+baqarah 99 Surat Al An’am; 141 100 besi

Hasil pencarian tentang Diganti+di+akhirat

orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal saleh) dari kalangan mereka (maka kejahatan mereka itu diganti...Allah) maksudnya dosa-dosa yang telah disebutkan tadi diganti oleh Allah (dengan kebaikan) di akhirat
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Dan di waktu itu mereka berkata, "Kami beriman kepada-Nya) yakni kepada Nabi Muhammad, atau kepada Alquran...(bagaimanakah mereka dapat mencapai) meraih keimanan; dapat dibaca Tanaawusy atau huruf Wau diganti...mencapai keimanan (dari tempat yang jauh itu") dari tempatnya yang sekarang, karena mereka sekarang berada di...alam akhirat dan tempat keimanan itu ada di dunia.
menyuruh ahlinya) yakni kaumnya (untuk salat dan menunaikan zakat dan ia adalah seorang yang diridai di...sisi Rabbnya) lafal Mardhiyyan asalnya Mardhuwwun, kedua huruf Wawunya diganti menjadi Ya....Selanjutnya harakat Dhammah Dhadhnya diganti menjadi Kasrah, akhirnya jadi Mardhiyyun, oleh karena kedudukannya
terjemahan ayat Surat Ibrahim Ayat 48
(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan meraka...semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa.
(Apakah) lafal Bal di sini bermakna Hal, yakni apakah (sampai ke sana) lafal Iddaraka pada asalnya adalah...Tadaraka, kemudian huruf Ta diganti menjadi Dal kemudian di-idgam-kan kepada Dal, lalu ditariklah Hamzali...menurut wazan Akrama, sehingga artinya menjadi, Apakah telah sampai ke sana (pengetahuan mereka tentang akhirat...yakni mengenai hari akhirat, sehingga mereka menanyakan tentang kedatangannya....Pada kenyataannya tidaklah demikian (sebenarnya mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, bahkan mereka buta
jalan Allah lalu kalian merasa berat) lafal itstsaaqaltum pada asalnya tatsaaqaltum kemudian huruf ta diganti...Artinya kalian malas dan enggan untuk melakukan jihad (dan ingin tinggal di tempat kalian saja?)...akhirat?)...sebagai ganti kenikmatan ukhrawi (padahal kenikmatan hidup di dunia ini di) dibandingkan dengan kenikmatan...(akhirat hanyalah sedikit") sangat kecil dan tidak ada artinya.
(Dan jika kamu sekalian menghendaki keridaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat)...yakni surga (maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kalian) yang...menghendaki pahala di akhirat (pahala yang besar.") yaitu surga....Maka mereka memilih pahala di akhirat daripada pahala di dunia.
terjemahan ayat Surat Al-Furqan Ayat 70
kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 16
Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa...yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
terjemahan ayat Surat An-Nazi’at Ayat 25
Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.
Asal lafal Muddakir adalah Mudztakir, lalu huruf Ta diganti menjadi Dal, demikian pula huruf Dzal diganti
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 20
Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barang...siapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan...tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat.
(Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kalian semua di dunia dan di akhirat, niscaya..., karena pembicaraan kalian) hai golongan yang menuduh (tentang berita bohong itu, azab yang besar) di...akhirat kelak.
Wahai Muhammad, ceritakan juga kepada mereka kisah Ismâ'îl yang ada di dalam al-Qur'ân....Lalu ia diganti, dengan seekor kambing, dan dimuliakan dengan membawa misi kerasulan dan kenabian.
(Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan) kepadanya di akhirat.
Di dunia ini, para wali Allah akan mendapatkan kabar gembira berupa janji kemenangan dan kemuliaan dari...Allah di dunia, dan terlaksananya janji itu di akhirat....Sesuatu yang dijanjikan di dunia, kemudian mereka peroleh di akhirat ini adalah suatu keberuntungan yang
dunia, sehingga mengingkari hari kebangkitan dan, dengan nada mengolok-olok, berkata, "Sesungguhnya di...banggakan di sana."...Ia mengira bahwa akhirat itu seperti dunia....Ia lupa bahwa akhirat merupakan tempat pembalasan bagi kebaikan dan kejahatan....Sesungguhnya kemuliaan di akhirat hanya dapat diperoleh dengan amal saleh.
Yang kalian dapatkan di akhirat itu tidak lain adalah balasan atas perbuatan kalian di dunia.
Asalnya lafal Dassaahaa ialah Dassasahaa, kemudian huruf Sin yang kedua diganti menjadi Alif demi untuk
(Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah) dileburlah (apa yang...telah mereka usahakan) itu (di akhirat nanti) sehingga mereka tidak mempunyai pahala lagi (dan sia-sialah
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 22
Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi.
terjemahan ayat Surat An-Nahl Ayat 109
Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi.
(Kepada Rabbnyalah mereka melihat) mereka akan melihat Allah swt. di akhirat.
Sungguh, di akhirat kelak mereka adalah sekelompok manusia yang paling merugi!
kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main) sedangkan amal-amal takarrub termasuk perkara akhirat...karena buahnya akan dipetik di akhirat nanti....(Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan) lafal al-hayawan artinya kehidupan (kalau...mengetahui) hal tersebut, niscaya mereka tidak akan memilih perkara duniawi dan meninggalkan perkara akhirat
(Barang siapa yang menghendaki) dengan amalnya (keuntungan akhirat) pahala akhirat (Kami tambahkan keuntungan...dibalas dengan sepuluh kebaikan dan bahkan lebih dari itu (dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di...kepadanya sebagian dari keuntungan dunia) tanpa dilipatgandakan (dan tidak ada baginya suatu bagian pun di...akhirat.)
(Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia) artinya, Kami memelihara kalian di dalamnya...(dan di akhirat) maksudnya, Kami akan selalu bersama kalian di akhirat hingga kalian masuk surga (di...dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian
(Pasti) sungguh (mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi).
terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 59
melainkan hanya kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di akhirat ini
(Allah akan memberi petunjuk kepada mereka) di dunia dan di akhirat kepada yang bermanfaat buat diri...mereka (dan memperbaiki keadaan mereka) di dunia dan di akhirat....Perbaikan di dunia adalah bagi mereka yang tidak gugur, yang termasuk ke dalam pengertian ungkapan Qutiluu...dengan cara Taghlib, artinya lebih memprioritaskan mereka yang gugur di jalan Allah swt.