Paling Sering Dicari

1 sholat 2 Pemimpin 3 Catatan amal 4 dikumpulkan 5 Zakat 6 maaf 7 mekkah madinah 8 Shalat 9 Ayat tentang doa ilmu pengetahuan 10 Ali Imran Ayat 103 11 Rezeki 12 Surat+Maryam+Ayat+35 13 ar rum ayat 30 14 Al hijr 91 15 alloh memberikan kekayaan keoada siapa yang dikehendaki 16 hadits muslim 17 al-hujarat ayat 90 18 ayat+mengenai+rasul+dizalimi 19 sesungguhnya Allah maha pemberi balasan komentar 20 HADIST TENANG MENJAGA JIWA 21 Haji 22 Al Ankabut ayat 45 23 Jujur 24 Bertasbih 25 Surat+al+hasyr+ayat+20 26 Ayat mutsha bihat 27 al hijr 28 ali imran ayat 190 29 Yang di pisahkan siapa dgn siapa, yang di barengkan siapa dgn siapa, siapa yang memisahkan siapa yang menyatukan, jika bisa menerima semua ini, ini siapa? 30 al-maidah ayat 117 31 ar rahman 32 Makanan halal 33 at+taha+ayat+44 34 Ali imran 35 Ar-Ra’d ayat 11 36 Oramg orang sabar 37 Ali 'Imran Ayat 159 38 Memecah belah agama 39 Ibrahim luth ke negeri yang diberkahi 40 Puasa 41 al+mukmin+3 42 Muzammil ayat 4 43 ANNISA AYAT 1 44 orang yang memakmurkan mesjid 45 berserah diri 46 ali imran 104 47 kasih sayang 48 at+thalaq+ayat+3 49 Kami lebihkan atas bangsa 50 Tafsir al Misbah qs surat ali Imran ayat 80 51 Tafsir ibnu majah 761 52 mencari 53 Sabar 54 menyesal 55 tambah 56 Al ikhlas 57 Muhammad 58 Yusuf 23 59 Al AHujurat Ayat 10 60 Yunus 90 61 Surat+Maryam+Ayat+33 62 Ali IMran ayat 133-135 63 Yunus 10 64 menjadi muslim 65 Hadits menyayangi anak anak 66 Lalai dalam sholatnya 67 Berjalanlah dibumi allah 68 luqman 69 Sapi merah 70 Kematian sesaat 71 tafsir annisa ayat 56 72 ayat+mengenai+rasul+dimusuhi 73 yunus+39 74 Seribu 75 al-mu'minun+ayat+1-5 76 Al+maidah+ayat+185 77 Al-Baqarah ayat 143 78 Adam hawa 79 Hadist hijrah 80 surah al baqarah ayat 4 81 Khusyu' 82 Al-Muminun+ayat+12 83 imran ayat 79 84 Janji 85 surat al baqarah ayat 183-185 86 sesungguhnya nafsu 87 Ali Imran 37 88 Keislaman 89 Maksiat ketika sendiri 90 al+ahqaf ayat 15 91 Yunus 57 92 Sesungguhnya tugas rasul hanyalah menyampaikan 93 qs an nisa ayat 29 94 Saudara muslim 95 menyentuh disucikan 96 Suami 97 penyesalan 98 ANGKA TUJUH DALAM ALQURAN 99 albaqarah ayat 263 100 Hadits cinta

Hasil pencarian tentang Hadis+ikhlas+beramal

(Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan menyempurnakan) dengan memakai ya...Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia akan turun nanti dekat hari kiamat dan akan melaksanakan...Menurut hadis Muslim lamanya kembali itu ialah tujuh tahun sedangkan menurut hadis Abu Daud Ath-Thayalisi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta beramal saleh tidaklah berdosa karena memakan...membenarkan hukum-hukum yang disyariatkan, tetap dalam ketakutan kepada Allah di setiap masa, tulus ikhlas...Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang ikhlas dalam perbuatannya sesuai dengan tingkat keikhlasan
Pertama, orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan ikhlas.
seorang pun (yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya) artinya ia tunduk dan ikhlas...dalam beramal (karena Allah, sedangkan dia berbuat kebaikan) bertauhid (serta mengikuti agama Ibrahim
Ada yang mengerjakan amal ikhlas karena-Nya sehingga usahanya tidak sia-sia dan bermanfaat bagi pelakunya...Oleh karena itulah, Allah Subhaanahu wa Ta'aala merincikan orang yang beramal dan sifat amal mereka pada
Dalam ayat ini terdapat peringatan agar berbuat ikhlas, dan bahwa orang yang beramal hendaknya menjadikan...dan tujuannya adalah sampai kepada Allah dan kepada kampung akhirat sehingga dengan begitu amalnya ikhlas
ini kita memohon kepada Allah agar ketika memasuki suatu ibadah dan selesai darinya dengan niat yang ikhlas...pada setiap keadaan berada di atas dalil yang nyata; yakni mencakup ilmu yang bermanfaat dan dapat beramal
-deskripsi"> Setelah Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan mereka untuk beramal,...Kelembutan dan pengetahuan-Nya menghendaki untuk mendorong mereka berbuat ikhlas dan menyembunyikan amal
wa Ta'aala karena keagungan dan kesempurnaan-Nya menyebutkan sesuatu yang menghendaki untuk berbuat ikhlas...ada amal yang dapat dipersembahkan kepada-Nya kecuali amal yang bersih, suci lagi menyucikan, yaitu ikhlas...ketika itu penghuni langit bertemu dengan penghuni bumi, yang menyembah bertemu yang disembah, yang beramal
memakan makanan yang baik-baik, yakni rezeki yang baik lagi halal, dan bersyukur kepada Allah dengan beramal...telah disepakati oleh para nabi dan semua syariat, seperti perintah mengesakan Allah, beribadah dengan ikhlas
Rasa takut dari seorang hamba membuatnya beramal agar tidak disiksa karena menyia-nyiakan yang diperintahkan...melakukan kemunafikan dan akhlak tercela lainnya, serta menghiasi dirinya dengan akhlak mulia seperti ikhlas
Dalam sebuah hadis disebutkan, "Barang siapa yang istirja`/mengucapkan 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi...Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya.
tafsir-deskripsi"> Oleh karena ayat tersebut membuat seseorang sadar, dan kesadaran mengharuskan seseorang berbuat ikhlas...kepada Allah, maka Allah Subhaanahu wa Ta'aala lanjutkan dengan perintah berbuat ikhlas....

-deskripsi"> Yakni dengan berbuat ikhlas dalam beribadah dan dalam taqarrub (pendekatan...Ikhlas artinya membersihkan niat karena Allah Subhaanahu wa Ta'aala dalam semua ibadah baik yang wajib...hanya karena ada celaan orang yang mencela, karena memang orang-orang kafir tidak suka sekali dengan ikhlas
digiring untuk dikumpulkan di suatu tanah yang putih bersih sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis...Sehubungan dengan hal ini Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Nabi saw. ditanya mengenai
yang beriman dapat menjawabnya dengan benar; demikianlah menurut keterangan yang disebutkan di dalam hadis...Bahkan mereka hanya mengatakan, "Kami tidak tahu," demikian menurut keterangan dalam hadis (dan memperbuat
Demikianlah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis sahih (kemudian hendaklah ia pikirkan, apakah
baru dibangun pula Masjidilaksa dan jarak di antara keduanya 40 tahun sebagai tersebut dalam kedua hadis...Pada sebuah hadis lain disebutkan pula bahwa Kakbahlah yang mula-mula muncul di permukaan air ketika
-deskripsi"> Yakni beramal saleh atau beribadah bertepatan dengan malam itu lebih baik...Allah Tabaaraka wa Ta'aala melimpahkan nikmat kepada umat yang lemah kekuatannya dengan malam yang beramal...pada malam itu mengimbangi dan melebihi (beramal) selama seribu bulan; (seukuran) umur seseorang yang
beberapa ayat dari Tuhanmu) terbitnya matahari dari ufuk barat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis...ketaatan; artinya tobatnya tidak lagi bermanfaat bagi dirinya seperti apa yang telah dijelaskan oleh hadis
(Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan) yang tidak ada malam lailatulkadarnya; beramal...saleh pada malam itu pahalanya jauh lebih besar dan lebih baik daripada beramal saleh yang dilakukan
(Sesungguhnya usaha kalian) atau kerja kalian (memang berbeda-beda) beraneka macam; ada orang yang beramal...atau bekerja untuk mendapatkan surga, dengan cara menempuh jalan ketaatan; dan ada pula orang yang beramal
tidak ada Tuhan melainkan Dia, Dia mempunyai Asmaulhusna) jumlahnya sebanyak yang disebutkan di dalam hadis
mereka menjalankan keadilan) mereka adalah umat Muhammad saw. sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis
Nabi saw. memberikan peringatan kepada mereka secara terang-terangan; demikianlah menurut keterangan hadis
Di dalam sebuah hadis disebutkan, "Setiap hamba laki-laki dan perempuan menyaksikan (pada hari itu) semua
) Dia menghisab semua makhluk hanya dalam waktu setengah hari dunia, demikianlah menurut keterangan hadis
Akan tetapi tatkala ayat sebelumnya turun Nabi saw. bersabda, "Aku berlindung kepada Zat-Mu," hadis ini...Dan sehubungan dengan hadis pertama, Imam Muslim mengatakan bahwa kejadiannya pasti akan ada hanya saja
Sikap ikhlas berserah diri kepada Allah berarti ikhlas kepada Pencipta dan Pemilik alam semesta.
-deskripsi"> Yakni tidak membersihkan dirinya dengan tauhid dan ikhlas kepada Allah,...Mereka tidak berbuat ikhlas kepada Allah dengan tauhid dan shalat, serta tidak memberi manfaat kepada
sangat bengis lagi kejam, untuk membinasakannya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam salah satu hadis