Paling Sering Dicari

1 Ayat+tentang+wadi'ah 2 Ilmu 3 sedekah 4 ali imran 159 5 al jaatsiyah ayat 13 6 ali imran 7 Etika murid kepada guru 8 Jihad 9 At taubah ayat 36 10 al maidah ayat 2 11 Shalat 12 iblis 13 kejadian manusia 14 Al baqarah ayat 2 15 al hujurat ayat 13 16 nikah 17 jual beli 18 Waktu 19 Zakat 20 Riba 21 an nahl ayat 125 22 jujur 23 Ali Imran ayat 159 24 akal 25 AL HUJURAT AYAT 10 26 al imran 27 Iman 28 Sabar 29 ali imran 104 30 sholat 31 akhlak 32 an-nisa ayat 19 33 an nisa ayat 29 34 ali imran 97 35 Puasa 36 al ahzab ayat 21 37 AL ISRA AYAT 23 38 ali Imran 64 39 hadis+ibnu+malah+kitabunnikah 40 luqman 13 41 Ibrahim 7 42 an-Nahl ayat 125 43 Pasar modal 44 luqman 45 al maidah ayat 3 46 Menuntut ilmu 47 Masjid 48 taubat 49 Ibrahim 42 50 q.s An- nisaa ayat 59 51 ikan 52 Hud ayat 61 53 yunus 10 54 Memaafkan 55 Rukun Maqam 56 an nisa ayat 9 57 Ziarah kubur 58 Agama 59 al-ikhlas 60 QS. Ali Imran (3): 67 61 maha lembut 62 yusuf 63 surat quraisy 64 al maidah ayat 1 65 Al-an'am ayat 165 66 Takdir 67 luqman 34 68 Ibrahim+ayat+34 69 al mujadilah ayat 11 70 al hijr 41 71 nafas 72 Tentang bersi 73 surah hud ayat 61 74 surat ali imran ayat 159 75 Al baqarah ayat 275 76 anggota badan tanggu 77 al ikhlas ayat 1 78 Manusia masih di uji meski ia berkata ia telah beriman 79 muhammad 10 80 surat Yunus ayat 57 81 muslim, bab pakaian (2125) 82 Surah al baqarah ayat 30 83 Lingkungan pendidikan Islam 84 sesungguhnya+allah+tidak+melihat 85 saba 19 86 Pohon 87 jual beli dan riba 88 ali+imran+105 89 al ankabut ayat 45 90 an nisa ayat 58 91 al- Baqarah ayat 195 92 Al-A’raf+ayat+129 93 tafsir ibnu katsir 94 Al-furqan ayat 67 95 3 ciri orang munafik 96 Khalifah 97 Ali+imran+97 98 maryam 99 Ibrahim+ayat+32 100 Al Hijr ayat 9

Hasil pencarian tentang Hadist+tentang+zakat

(Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu) mencacimu (tentang) pembagian (zakat; jika mereka diberi
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 58
Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
Zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat...Karena begitu banyaknya zakat yang terkumpul, sampai-sampai amil zakat mengeluh tidak menemukan orang...yang akan diberi zakat....Azîz karena dia tidak menemukan seorang fakir yang akan diberi zakat....Amil zakat itu pun kemudian melaksanakan perintah itu, tetapi kemudian mengeluh lagi.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 60
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus...zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk
(Dan orang-orang yang terhadap zakat mereka menunaikannya) membayarnya.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan
Ungkapan ini merupakan berita tentang kedudukan yang telah dipastikan baginya (dan Dia memerintahkan...kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat) Allah memerintahkan kepadaku untuk melakukan kedua hal
(Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu) yakni zakat.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 43
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 56
Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.
terjemahan ayat Surat Fussilat Ayat 7
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 4
(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 3
(yaitu) orang-orang yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 55
Dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai
(Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kalian diberi rahmat) mudah-mudahan
(Yang sangat menghalangi kebaikan) seperti perkara zakat (melanggar batas) yakni suka berbuat zalim (
Ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Mereka juga selalu mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima....memadukan antara ibadah fisik dan ibadah harta, antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaan(1). (1) Zakat...Dampak positif zakat tampak pada sikap si miskin yang tidak lagi merasa iri atau dengki terhadap si kaya...Di samping itu semua, zakat juga merupakan sarana yang efektif untuk memerdekakan budak dan menghapus...Islam membolehkan pemberian zakat kepada orang kafir jika hal itu memang diperlukan untuk menarik hati
menjanjikan kemiskinan bagimu), artinya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan sekiranya kamu mengeluarkan zakat..., maka hendaklah waspada (dan menyuruh kamu berbuat kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 104
Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 55
kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat
Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat dengan sempurna dan memberikan zakat kepada orang yang
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 31
diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat
Dia memerintahkanku untuk melakukan salat dan menunaikan zakat selama hidupku.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 11
Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu
orang-orang Mukmin, hanyalah Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang melaksanakan salat, mengeluarkan zakat
(Jika Dia memintanya dari kalian lalu mendesak kalian) mendesak meminta zakat tersebut (niscaya kalian
(Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kepada kehidupan akhirat benar-benar mereka
(Sesungguhnya zakat-zakat) zakat-zakat yang diberikan (hanyalah untuk orang-orang fakir) yaitu mereka...mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka (pengurus-pengurus zakat...) yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulisnya, dan yang mengumpulkannya...pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka bilamana golongan tersebut memang ada....Huruf lam yang terdapat pada lafal lilfuqaraa` memberikan pengertian wajib meratakan pembagian zakat