Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 159 4 ali imran 190 5 sabar 6 Saba 13 7 al baqarah ayat 233 8 luqman 13 9 bintang 10 al maidah ayat 2 11 Hadis+Al+hakim+8473 12 Ali imran 104 13 Ali imran 14 al isra ayat 32 15 Yunus 57 16 niat 17 belajar 18 surah+al+fath+ayat+29 19 Bumi 20 hujan 21 Ayat 158 22 taubat 23 an nur ayat 2 24 surat+al+hujurat+12 25 ali imran ayat 103 26 Ad+dahr+ayat+4 27 Al Mujadalah ayat 11 28 Surah Al a'raf ayat 54 29 hujurat ayat 13 30 AL MULK AYAT 19 31 Bunuhlah 32 ali imran 14 33 al+Mujadalah ayat+11 34 masjid 35 Al hujurat ayat 13 36 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 37 Ibrahim 38 yusuf 39 an+nur+ayat+31 40 Dunia 41 Utusan 42 surat+al+hujurat+13 43 Tafsir Ali+Imran+109 44 Al imran 104 45 al anbiya ayat 30 46 Iman 47 Ali imran 110 48 berfikir 49 muhammad 7 50 Doa mohon kemenangan 51 al Hijr 94 52 Al ikhlas 53 an nisa ayat 4 54 Surah nisa ayat 23 55 al maidah ayat 38 56 surat yunus ayat 40-41 tafsir ibnu katsir 57 dan hanya kepadanyalah kamu kembali 58 al isra ayat 23 59 surat+al+maidah+3 60 kembali kepada Allah 61 Hadits Ibnu Majah Nomor 3661 62 Fussilat ayat 46 63 Keluh kesah 64 surat+yunus+ayat+40-41+tafsir+ibnu+katsir 65 hud ayat 2 66 Manusia 67 alhadid ayat 25 68 ALLOH MENCIPTAKAN ADAM 69 asbabun+nuzul surah al hadad ayat 18 70 surat ke 16 ayat 6 71 memperbaiki diri 72 surat al maidah ayat 3 73 ibrahim ayat 7 74 Fushshilat ayat 13 75 Al-Baqarah ayat 8 76 yunus 40 77 IBNU KATSIR 78 Kisah dakwah nabi hud 79 surat al-baqarah ayat 137 80 peringatan 81 Penciptaan bumi dan adam 82 ali+imran+104 83 fussilat ayat 10 84 surga 85 surat 49: ayat 15 86 yusuf 109 87 Perkataan 88 Gurun pasir 89 An-Nahl ayat 91: 90 surah ibrahim ayat 32 91 al isra ayat 33 92 luqman+14 93 surah al fath ayat 29 94 An-Nahl ayat 78 95 dan hanya kedapanyalah kamu kembali 96 al maidah ayat 53 97 nuh+ayat+10 98 as-sajdah ayat 32:4 99 menuntut ilmu 100 surah al-isra ayat 32

Hasil pencarian tentang Hewan+Melahirkan

Sungguh, pada hewan-hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing, benar-benar terdapat bukti kekuasaan...Kalian Kami beri minum susu murni, lezat dan mudah diminum, yang keluar dari dalam perut hewan-hewan...Selain susu, hewan-hewan itu mengandung daging, kulit dan bulu yang juga sangat berguna....Dari hewan-hewan itu kalian dapat hidup memperoleh rezeki.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Kalian mendapatkan kesenangan ketika melihat hewan-hewan ternak itu kembali dari tempat penggembalaan...kenyang dan penuh dengan susu, dan ketika kalian pergi ke kebun dan tempat penggembalaan, dengan cepat hewan-hewan
Dari hewan-hewan itu, kalian akan mendapatkan manfaat-manfaat duniawi hingga kalian dapat mengendarai...Kalian pun akan mendapat manfaat ukhrawi pada saat menyembelih hewan-hewan tersebut di Tanah Haram untuk
mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu) mengagungkan syiar-syiar Allah, yaitu menyembelih hewan...kurban untuk tanah suci, seumpamanya hewan kurban itu dipilih yang baik dan digemukkan terlebih dahulu...Hewan-hewan kurban itu dinamakan Sya'aair disebabkan kesyiarannya yakni kesemarakannya, disebabkan hewan-hewan
Hewan-hewan itu Kami tundukkan untuk kepentingan mereka.
(Maka sewaktu datang kepadanya) ketika ia mengalami (rasa sakit akan melahirkan) yaitu rasa mulas karena...akan melahirkan (-terpaksa ia bersandar- pada pangkal pohon kurma) yakni menyandarkan diri padanya,...lalu ia melahirkan....Perlu diketahui bahwa sejak peniupan malaikat Jibril hingga melahirkan hanya memakan waktu sesaat saja
terjemahan ayat Surat Al-Ahzab Ayat 54
Jika kamu melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala
maka janganlah kalian menoleh kepada kesesatan orang-orang musyrik dalam mengharamkan beberapa jenis hewan...Makanlah hewan-hewan itu, karena Allah telah mengaruniakannya kepada kalian dan menjadikannya halal,...Sebutlah nama Allah, dengan membaca basmalah, ketika menyembelih hewan tersebut, selama kalian beriman
Di sana juga terdapat biji-bijian yang berkulit sebagai rezeki untuk kalian dan hewan-hewan ternak kalian
(Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan) maksudnya makhluk hidup (dari air) yakni air mani (maka...sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya) seperti ulat dan binatang melata lainnya...kaki) seperti manusia dan burung (sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki) seperti hewan...liar dan hewan ternak.
Dengan meminta maaf setelah melahirkan bayinya, ia berkata, "Aku melahirkan bayi permpuan."
Di antara hewan melata yang hidup di bumi bersama kalian banyak yang, karena lemahnya, tidak mampu membawa...Allah menyediakan sarana rezeki dan kehidupan hewan-hewan seperti itu, juga menyediakan sarana rezeki
Apakah orang-orang kafir itu buta sehingga tidak melihat hasil ciptaan kemahakuasaan Kami berupa hewan-hewan
Dari hewan-hewan itu pula mereka dapat menikmati beberapa kegunaan lain--seperti wol, bulu, kulit, maupun
Kalau hewan-hewan itu halal kalian makan dengan cara menyembelihnya terlebih dahulu, maka janganlah kalian...memakan hewan-hewan yang disembelih dengan tidak membaca basmalah, kalau meninggalkan basmalah itu dilakukan
Di atas hewan-hewan itu, dan di atas bahtera, kalian bepergian dan membawa muatan yang berat.
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 43
Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karena
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 149
Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain
Dari masing-masing hewan itu diciptakan sepasang: jantan dan betina....musyrik dengan mengingkari pengharaman yang mereka lakukan, "Apa alasan pengharaman pasangan-pasangan hewan...Atau karena hewan-hewan itu dikandung di dalam rahim?
terjemahan ayat Surat Nuh Ayat 27
Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan
terjemahan ayat Surat An-Nur Ayat 45
Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan
(Jika kalian melahirkan sesuatu atau menyembunyikannya) keinginan untuk menikahi mereka sesudah Nabi
tercengang dan heran seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul, bagaimana mungkin dapat melahirkan
dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan) seperti hewan-hewan...ternak dan hewan-hewan liar (dengan kelebihan yang sempurna.)
Tidak ada bukti dan alasan yang dapat melarang kalian memakan hewan yang kalian sembelih dengan menyebut...pengetahuan atau bukti apa pun, seperti orang-orang Arab yang mengharamkan diri dari sejumlah jenis hewan...Kalian tidak melanggar batas dalam memakan hewan yang beranak itu, bahkan mereka yang melampaui batas
terjemahan ayat Surat Maryam Ayat 23
Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: "Aduhai
terjemahan ayat Surat Hud Ayat 72
Isterinya berkata: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang
Hewan pengganti yang setara itu harus diketahui oleh dua orang yang adil untuk memutuskannya....Daging hewan-hewan tersebut dibagikan kepada fakir miskin yang tinggal di sekitar Ka'bah....Bisa juga dengan membayar kepada mereka seharga hewan pengganti....memberi makan kepada fakir miskin--masing-masing memperoleh bagian yang cukup untuk sehari--sebesar harga hewan
bagi kalian (apa yang Dia ciptakan) makhluk yang telah Dia ciptakan (untuk kalian di bumi ini) berupa hewan-hewan
(Bagi kalian pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat) seperti menjadikannya sebagai hewan...tidak membuatnya bahaya atau cacat (sampai pada waktu yang ditentukan) yaitu waktu disembelih sebagai hewan