Paling Sering Dicari

1 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 2 riba 3 Ilmu 4 al maidah ayat 1 5 Ali Imran 6 pemimpin 7 Al Baqarah ayat 4 8 al Baqarah ayat 285 9 jihad 10 menuntut ilmu 11 sabar 12 Ayat+ke-58+dari+Surah+Maryam 13 Al maidah ayat 48 14 al maidah ayat 2 15 Salam 16 AT TAUBAH AYAT 60 17 ali imran 31 18 al ikhlas 19 al ankabut ayat 51 20 Ali Imran 104 21 Ali Imran 190 22 Hadis tentang Musa dan khidir 23 An nisa ayat 29 24 luqman 25 Surat+Maryam+Ayat+94 26 ali imran ayat 110 27 Ayat+47 28 ali imran 159 29 Surat Al maidah ayat 1 30 Luqman ayat 18 31 pinjaman 32 al hijr 9 33 iman 34 zakat 35 surat+al hijr+AYAT+36 36 Al-Imran 182 37 maryam 38 yusuf ayat 87 39 an nisa ayat 58 40 al-maidah ayat 2 41 Tentang kesehatan jiwa 42 ali imran 19 43 al quran 44 Surat+Maryam+Ayat+76 45 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 46 tentang murabahah 47 Cahaya 48 al anfal ayat 2 49 al baqarah ayat 256 50 makan 51 al+maarij+ayat+35 52 muhammad 53 ali+imran+191 54 yunus 99 55 niat 56 ar rum ayat 21 57 khalifah 58 bumi 59 Hadits+at+huru 60 SEDEKAH 61 nikah 62 islam 63 daud 64 al ahzab ayat 21 65 Al Baqarah ayat 275 66 Maksiat 67 gunung 68 2154 hadist muslim 69 Timbangan 70 al isra ayat 32 71 an-nisa ayat 58 72 Pendidikan 73 annisa ayat 51 74 sungai 75 Akhlak 76 al-qiyamah ayat 2 77 an nisa ayat 3 78 Itulah perumpamaan 79 Al+alaq+ayat+96 80 Albaqarah ayat 2017 81 Kezaliman 82 Surat Al-Baqarah ayat 285 83 Al hajj ayat 18 84 Bimbingan dan Konseling dalam Tradisi Nabi 85 surah+hud+ayat+66+dan+terjemahan 86 al+hujurat+ayat+11 87 surat an nisa ayat 51 88 AL baqarah ayat 2 89 Surat+Maryam+Ayat+80 90 al furqon ayat 67 91 Hadist tentang zakat 92 ali imran ayat 7 93 QS Al Lukman ayat 14 94 Al A'raf ayat 32 95 al-ahzab ayat 33 96 DATAR 97 al quraisy 98 AN NAHL AYAT 90 99 penyakit 100 Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah

Hasil pencarian tentang Istri+yang+ber+iman

terjemahan ayat Surat As-Saffat Ayat 1
Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya],
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
mereka untuk mengetahui kebenaran iman mereka....Berikanlah kepada para suami yang kafir itu mahar yang mereka telah bayar kepada istri-istri mereka yang...Mintalah mahar yang telah kalian bayar untuk wanita-wanita yang menyusul berbuat kufur kepada orang-orang...Dan hendaknya mereka juga meminta mahar yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang berhijrah...Ketentuan itu adalah hukum Allah yang diberlakukan untuk kalian.
(Sebenarnya Kami melontarkan) yakni melemparkan (yang hak) iman (kepada yang batil) yakni kekafiran (...lalu yang hak itu menghancurkannya) yakni melenyapkan yang batil (maka dengan serta merta yang batil...Asal makna lafal Damaghahu adalah menimpakan pukulan pada otak, yaitu tempat yang mematikan....(Dan bagi kalian) hai orang-orang kafir Mekah (kecelakaan) azab yang keras (disebabkan apa yang kalian...sifatkan itu) bahwa Allah mempunyai istri atau anak.
(Bagi orang-orang yang melakukan ila` terhadap istri-istri mereka), artinya bersumpah tidak akan mencampuri...istri-istri mereka, (diberi tangguh) atau menunggu (selama empat bulan....mencampuri, baik waktu itu atau sesudahnya, (maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun) kepada mereka yang...telah membuat istri-istrinya menderita disebabkan sumpahnya, (lagi Maha Penyayang) terhadap mereka.
Mereka beserta istri-istri mereka berada dalam keteduhan yang menyenangkan sambil bertelekan di atas...dipan-dipan yang penuh hiasan.
Bagaimana kalian sampai hati mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan, padahal kalian telah...saling bergaul sebagai suami istri, dan istri-istri kalian telah berjanji dengan teguh dan secara sah...untuk menjadi pasangan suami yang baik.
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 16
yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).
(Dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabb kalian untuk kalian) yakni farji-farji mereka...(bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas").
(Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki) yakni budak-budak perempuan
Wahai para istri Nabi, jika ia menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan mengawinkannya, sebagai pengganti...kalian, dengan istri-istri yang taat kepada Allah, beriman dengan tulus, khusyuk kepada Allah, bertobat...kepada-Nya, tunduk mengerjakan ibadah, selalu bepergian dalam rangka taat kepada-Nya, yang janda maupun...yang perawan.
Di dalam surga, mereka akan memiliki istri-istri yang pandangannya hanya tertuju kepada suaminya saja
"Dan mengapa," lanjut Lûth, "kalian meninggalkan istri-istri yang halal yang diciptakan Allah untuk kesenangan...Bahkan kalian, dengan melakukan semua kemaksiatan, adalah kaum yang kezalimannya telah melampaui batas
yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal yang ia lakukan itu, dan kerja keras yang ia lakukan untuk...Oleh karena itu, yang disebut sebagai istri yang salehah adalah istri yang taat kepada Allah dan suami...Karena, memang, Allah telah memerintahkan dan menunjukkan istri untuk melakukan hal itu....Kepada istri yang menampakkan tanda-tanda ketidakpatuhan, berilah nasihat dengan perkataan yang menyentuh...lebih kejam dengan maksud menyakiti dan menganiaya istri.
Bersikap adil terhadap istri dengan selalu mencintainya dan selalu saling memberi, adalah sesuatu yang...Begitu juga bersikap adil kepada istri-istri, kalau suami memiliki lebih dari satu istri, tidak selamanya...Tetapi, apabila kalian tetap ingin memiliki lebih dari satu istri, maka jangan menyakiti salah seorang...istri dengan lebih cenderung kepada yang lain.
istri Nabi Nûh dan istri Nabi Lûth....Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba pilihan Kami yang saleh....Kedua hamba yang saleh itu tidak mampu menolak sedikit pun azab Allah yang dijatuhkan kepada istri mereka...Saat kehancuran, dikatakan kepada kedua istri tersebut, "Masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama...yang lain."
(Hendaklah memberikan nafkah) kepada istri-istri yang telah ditalak, dan kepada istri-istri yang sedang...menyusukan (orang yang mampu menurut kemampuannya....Dan orang yang dibatasi) disempitkan (rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya...) yaitu dari rezeki yang telah diberikan kepadanya (oleh Allah) sesuai dengan kemampuannya....(Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.
masih tidak tunduk) masih tidak mau merendahkan diri (kepada Rabb mereka, dan juga mereka tidak mau ber-tadharru
(Kecuali terhadap istri-istri mereka) (atau terhadap budak yang mereka miliki) yakni hamba sahaya wanita...yang mereka tawan dari peperangan (maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela) bila mereka
Tetapi iman yang mereka ucapkan pada saat melihat kejamnya azab itu tidak berguna lagi....Sebab ketentuan Allah telah berlaku pada hamba-Nya, bahwa Dia tidak menerima pernyataan iman yang diucapkan
(Jika keduanya berpisah) maksudnya laki-istri itu dengan perceraian (maka Allah akan memberi kecukupan...masing-masing mereka dari limpahan karunia-Nya) misalnya dengan menjodohkan pihak laki-laki dengan istri...yang lain, dan pihak istri dengan suami yang lain....Allah Maha Luas) karunia-Nya terhadap makhluk-Nya (lagi Maha Bijaksana) mengenai peraturan-peraturan yang
(Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri) hendaklah (berwasiat...) menurut satu qiraat dengan baris di depan dan berarti wajib berwasiat (untuk istri-istri mereka) agar...istri-istri yang ditinggal mati suami (tanpa mengeluarkan mereka), artinya tanpa menyuruh mereka pindah...sepuluh hari yang lalu, tetapi turunnya terkemudian....Mengenai tempat kediaman, menurut Syafii tetap dipertahankan bagi istri-istri itu, artinya tidak dinasakh
Dialah, Allah, yang menciptakan kalian dari satu nafs (jiwa)....Lalu dijadikanlah istri dari jenis nafs tadi sehingga lahirlah kemudian keturunan-keturunannya....Kalian pun kemudian menjadi suami istri....Dengan bercampurnya kalian, sang istri mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 'alaqah...kami anak yang sehat dan tidak cacat, kami akan menjadi orang yang mensyukuri nikmat- nikmat-Mu." (1
yang semestinya mereka terima (dan tahulah mereka bahwa Allahlah Yang Benar lagi Yang menjelaskan) karena...yang mendapat pembalasan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul....Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya adalah istri-istri Nabi saw....Adapun mengenai wanita-wanita yang disebutkan Qadzafnya dalam awal surah At-Taubah, yang dimaksud adalah...wanita-wanita selain istri-istri Nabi.
Keempat, orang-orang yang menjaga kemaluannya sehingga tidak dikalahkan oleh nafsu syahwat mereka....Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang...yang melampaui batas halal menuju yang haram.
Keempat, orang-orang yang menjaga kemaluannya sehingga tidak dikalahkan oleh nafsu syahwat mereka....Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang...yang melampaui batas halal menuju yang haram.
Keempat, orang-orang yang menjaga kemaluannya sehingga tidak dikalahkan oleh nafsu syahwat mereka....Tetapi terhadap istri-istri dan budak-budak yang mereka miliki mereka tidak menjaganya....Maka, barangsiapa mencari kesenangan kepada selain istri dan budak, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang...yang melampaui batas halal menuju yang haram.
Suami mendapatkan separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri, jika si istri tidak mempunyai anak...Jika sang istri mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah...Istri--satu atau lebih--memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan suami, jika suami tidak mempunyai...anak dari istri yang ditinggalkan atau dari istri yang lain....Jika si suami mempunyai anak dari istri itu atau dari istri yang lain, maka si istri menerima seperdelapan
(Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan...cara tetap memegang istri yang diziharnya....perbuatan ini jelas bertentangan dengan maksud tujuan daripada perkataan zihar, yaitu menggambarkan istri...memerdekakan seorang budak (sebelum kedua suami istri itu bercampur) bersetubuh....(Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan).
(Dan Allah menciptakan langit dan) menciptakan (bumi dengan tujuan yang benar) lafal Bil haqqi ber-ta'alluq...dimaksud untuk menunjukkan kekuasaan dan keesaan-Nya (dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang...dikerjakannya) yaitu kemaksiatan dan ketaatan yang dilakukannya, maka tidaklah sama balasan yang diterima
dibaca Tahillu atau Yahillu (bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu) sesudah sembilan orang istri..., kemudian salah satu huruf Ta dibuang sehingga jadilah Tabaddala, (mereka dengan istri-istri yang lain...yang lain (meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki...) yakni wanita sahaya yang kamu miliki, ia halal bagimu....Dan Nabi saw. sesudah sembilan orang istri itu memiliki Siti Mariah, yang daripadanya lahir Ibrahim,