Paling Sering Dicari

1 Hukum al ankabut 2 Surah+yang+menjelaskan+tentang+tugas+rasul+ 3 Ar rad ayat 11 4 Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. 5 Sabar 6 Surat+al+al isra+ayat+36 7 an+nisa+ayat+21 8 Hukum+al+ankabut 9 yunus 10 surat an nisa ayat 135 11 Tafsir ayat 22 12 al imran 13 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 14 Ali imran 104 15 ar rahman 16 Riba 17 Dalil+tentang+kreatif 18 zakat 19 Surat an naml ayat 59 beserta artinya 20 waris 21 luqman+ayat+14 22 Ayat 1 23 Tajwid+surat+al+anbiya 24 Ayat yang menjelaskan tentang iman kepada hari akhir 25 hadits shalat 26 Tauhid 27 Ibrahim 7 28 ali imran 97 29 shaad 30 AL MAIDAH AYAT 3 31 ali imran 185 32 ali imran 33 wanita 34 Surat albakoroh 20_28 35 Takwa 36 shalat 37 Surat Lukman ayat 32 38 ikhlas 39 petunjuk 40 Surat nuh 41 Al+hujurat+ayat+56 42 al baqarah ayat 163 43 Luqman 44 tajwid+al+a-raf+ayat+34 45 musibah 46 Al insyirah ayat 5 47 Al-Hajj+ayat+41 48 al+maidah+ayat+122 49 yunus 107 50 unta 51 Al ahzab ayat 21 52 Jihad 53 al hujurat ayat 12 54 Surat al isra 55 Surat+al+al+isra+ayat+36 56 muhammad 35 57 al maidah ayat 2 58 surga 59 Haji 60 al+maidah+ayat+3 61 Ali imran 103 62 manusia yang mengkagumkan kamu dalam urusan dunia 63 an nisa ayat 58 64 Hadis hutang piutang 65 al+anbiya+ayat+90 66 Muslim 67 al-baqarah ayat 275 68 al-quran 69 ayat Quran tentang sejarah 70 al+anbiya+ayat 90 71 katak 72 Unsur surat Ibrahim ayat 18 73 al hajj ayat 78 74 SUROH AL A'LA AYAT 14-15 75 Pendusta 76 ular 77 Al hijr 94 78 Surah Al hujurat ayat 6 79 Hukum+tajwid+Qs+al+anfal+58 80 Al mulk ayat 2 81 waktu 82 ibadah 83 an nisa ayat 59 84 ali+imran+146 85 Surat Al baqarah ayat 284 86 surat muhammad ayat 15 87 Ali Imran 134 88 al ikhlas 89 Tafsir dari ayat 11 surat an-nahl dari kitab Quraish Shihab 90 Kisah kaum sodo 91 ali imran 190 92 AL MAIDAH AYAT 76 93 Al luqman ayat 14 94 maidah ayat 1 95 Hadith ibnu majah 1173 96 al imran ayat 191 97 Berita gembira 98 Kisah+kaum+ soddo 99 Al-Qashas ayat 88 100 al furqan ayat 70

Hasil pencarian tentang Khalifah

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar r.a. ia datang membawa zakatnya kepada Khalifah Abu Bakar,...akan tetapi Khalifah Abu Bakar tidak mau menerimanya....Pada masa pemerintahan Khalifah Umar r.a. ia pun datang membawa zakatnya, akan tetapi Khalifah Umar juga...Pada masa pemerintahan Khalifah Usman ia pun datang lagi membawa zakatnya, akan tetapi ternyata Khalifah...Ia mati pada masa pemerintahan Khalifah Usman r.a.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mudah-mudahan pula, dia menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah-Nya di muka bumi sebagaimana yang...Allah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan setelah penobatan kalian sebagai khalifah-khalifah-Nya:
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 39
Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 30
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah...Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan
(Dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi) lafal Khalaa-if adalah bentuk jamak dari
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 129
Musa menjawab: "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi(Nya), maka
berbantah-bantahan) tentang perihal Nabi Adam, ketika Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 62
apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah
Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi-Nya, maka
Kemudian Kami menjadikan kalian, wahai umat Muhammad, sebagai khalifah di bumi yang membangunnya setelah
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 26
Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan
memberikan wahyu kepadanya dengan berfirman, "Hai Dâwûd, sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah
Siapakah yang mengangkat kalian sebagai khalifah di muka bumi sebagai pengganti orang-orang terdahulu
daripada kamu di antara makhluk-makhluk yang Kuciptakan atau bahwa kamulah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah
(Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi) jamak dari kata khalifah; yakni sebagian
pertama) yaitu sewaktu mereka diusir ke negeri Syam, dan terakhir mereka diusir ke tanah Khaibar oleh Khalifah...Umar semasa ia menjabat sebagai khalifah.
(Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi) yaitu sebagai penguasa yang
menghilangkan kesusahan) dari dirinya dan dari diri orang selainnya (dan yang menjadikan kalian sebagai khalifah
(Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah...hal' atau menunjukkan keadaan dan maksudnya adalah, 'padahal kami lebih layak untuk diangkat sebagai khalifah
Allah menjadikan mereka sebagai khalifah untuk membangun bumi."
manusia yang dibekali akal pikiran, diberi keutamaan dibanding makhluk lainnya dan ditunjuk sebagai khalifah
itulah orang-orang yang fasik) dan orang-orang yang mula-mula kafir sesudah itu adalah para pembunuh Khalifah
Mahasuci Allah yang telah menciptakan manusia sebagai khalifah-khalifah-Nya di bumi.