Paling Sering Dicari

1 asmaul husna 2 niat 3 puasa 4 Hud ayat 1 5 iman 6 An Naml ayat 6 7 ibrahim 8 ali+imran+ayat+16 9 Al-Maidah ayat 2 10 an nisa ayat 29 11 Annisa ayat 1 12 surat at tahrim ayat 6 13 At tahrim ayat 6 14 at taubah ayat 105 15 al hujurat ayat 6 16 haji 17 Al baqarah ayat 275 18 zina 19 an nisa ayat 4 20 ibadah 21 ali+imran+ayat+17 22 surat alzalzalqh 23 AN NISA AYAT 3 24 nikah 25 Tulislah 26 Takwa 27 an-nahl ayat 90 28 Al+maidah+ayat+90 29 Ayat Alquran tentang filsafat 30 al maidah ayat 8 31 Berangsur 32 ali imran 159 33 ibrahim 7 34 marah 35 ali+Imran+ayat+102 36 an-nahl ayat 125 37 at tauriq ayat 3 38 anak berkebutuhan khusus 39 Fathir ayat 31 40 ali imran ayat 77 41 imran 61 42 Babi 43 al an'am ayat 165 44 al ikhlas 45 Surah aRum+ayat+21 46 Zaitun 47 al maidah ayat 1 48 ALI IMRAN 49 Surat 17 ayat 23 50 Bukanlah seorang muslim bila dia kenyang, sementarabtetangganya lapar 51 Budak 52 ali imran ayat 15 53 surah yusuf 54 Al+Maidah+ayat+101 55 banjir 56 Makna surat al baqarah ayat 234 57 Ali imran 110 58 an nahl ayat 90 59 berat 60 surat+thaha+ayat+125 61 anak 62 an Nisa ayat 36 63 Ibrahim ayat 24 64 Al anfal ayat 9 65 Dalam kubur berputus asa 66 ilmu 67 Hutang 68 surat al-fatihah 69 Az Zukhruf ayat 4 70 yasin+ayat+30-38 71 Al-Mutaffifin+ayat+2 72 al imran 192 73 Kamu semua adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. 74 Kedengkian 75 Ikan 76 Al hijr 9 77 An Nuur ayat 35 78 al anfal ayat 75 79 Puasa tiga hari 80 asy syura ayat 20 81 SURAT AL KAFIRUN 82 Tidak membeda-bedakan 83 jual beli 84 al maidah ayat 5 85 ali imran 103 86 MUHAMMAD 87 gunung meletus 88 zakat 89 ali imran 104 90 Membela diri sesudah teraniaya 91 Sedekah 92 Taubat 93 Al-Mu'minun Ayat 19 94 surat an nahl ayat 10 95 QS. al ahzab ayat 21 96 Al luqman 10 97 Jiran+baik 98 surat alkhafi 99 Arah yang tidak disangka-sangka 100 an nisa ayat 7

Hasil pencarian tentang Khalifah

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar r.a. ia datang membawa zakatnya kepada Khalifah Abu Bakar,...akan tetapi Khalifah Abu Bakar tidak mau menerimanya....Pada masa pemerintahan Khalifah Umar r.a. ia pun datang membawa zakatnya, akan tetapi Khalifah Umar juga...Pada masa pemerintahan Khalifah Usman ia pun datang lagi membawa zakatnya, akan tetapi ternyata Khalifah...Ia mati pada masa pemerintahan Khalifah Usman r.a.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Mudah-mudahan pula, dia menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah-Nya di muka bumi sebagaimana yang...Allah Maha Mengetahui apa yang kalian lakukan setelah penobatan kalian sebagai khalifah-khalifah-Nya:
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 39
Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 30
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah...Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan
(Dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi) lafal Khalaa-if adalah bentuk jamak dari
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 129
Musa menjawab: "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi(Nya), maka
berbantah-bantahan) tentang perihal Nabi Adam, ketika Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah
terjemahan ayat Surat An-Naml Ayat 62
apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah
Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi-Nya, maka
Kemudian Kami menjadikan kalian, wahai umat Muhammad, sebagai khalifah di bumi yang membangunnya setelah
terjemahan ayat Surat Sad Ayat 26
Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan
memberikan wahyu kepadanya dengan berfirman, "Hai Dâwûd, sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu sebagai khalifah
Siapakah yang mengangkat kalian sebagai khalifah di muka bumi sebagai pengganti orang-orang terdahulu
daripada kamu di antara makhluk-makhluk yang Kuciptakan atau bahwa kamulah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah
(Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi) jamak dari kata khalifah; yakni sebagian
pertama) yaitu sewaktu mereka diusir ke negeri Syam, dan terakhir mereka diusir ke tanah Khaibar oleh Khalifah...Umar semasa ia menjabat sebagai khalifah.
(Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi) yaitu sebagai penguasa yang
menghilangkan kesusahan) dari dirinya dan dari diri orang selainnya (dan yang menjadikan kalian sebagai khalifah
(Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah...hal' atau menunjukkan keadaan dan maksudnya adalah, 'padahal kami lebih layak untuk diangkat sebagai khalifah
Allah menjadikan mereka sebagai khalifah untuk membangun bumi."
manusia yang dibekali akal pikiran, diberi keutamaan dibanding makhluk lainnya dan ditunjuk sebagai khalifah
itulah orang-orang yang fasik) dan orang-orang yang mula-mula kafir sesudah itu adalah para pembunuh Khalifah
Mahasuci Allah yang telah menciptakan manusia sebagai khalifah-khalifah-Nya di bumi.