Paling Sering Dicari

1 Dan hukum tajwid 2 Tafsir aksud+asy+syuara+ayat+117 3 ali imran 159 4 ali imran 190 5 sabar 6 Saba 13 7 luqman 13 8 Hadis+Al+hakim+8473 9 bintang 10 al maidah ayat 2 11 Ali imran 104 12 al baqarah ayat 233 13 niat 14 surah+al+fath+ayat+29 15 Yunus 57 16 hujan 17 Ali imran 18 Bumi 19 surat+al+hujurat+12 20 belajar 21 Ayat 158 22 taubat 23 an nur ayat 2 24 al isra ayat 32 25 AL MULK AYAT 19 26 yusuf 27 Surah Al a'raf ayat 54 28 ali imran ayat 103 29 Ali imran 110 30 masjid 31 al+Mujadalah ayat+11 32 Bunuhlah 33 an+nur+ayat+31 34 Al hujurat ayat 13 35 Ibrahim 36 Tajwid+surat+an+nisa+ayat+34 37 Dunia 38 surat+al+hujurat+13 39 Tafsir Ali+Imran+109 40 Al imran 104 41 Utusan 42 al anbiya ayat 30 43 hujurat ayat 13 44 Iman 45 berfikir 46 Doa mohon kemenangan 47 ali imran 14 48 Al ikhlas 49 muhammad 7 50 an nisa ayat 4 51 al Hijr 94 52 Al Mujadalah ayat 11 53 Ad+dahr+ayat+4 54 An-Nahl ayat 78 55 surat ke 16 ayat 6 56 surat al maidah ayat 3 57 nuh+ayat+12 58 wabah penyakit 59 minyak bumi 60 yusuf 109 61 batu 62 asbabun+nuzul surah al hadad ayat 18 63 Keluh kesah 64 surat 49: ayat 15 65 asy syuara ayat 13 66 al hijr 67 Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, 68 kembali kepada Allah 69 Nuh+ayat+13 70 pendidikan 71 luqman+14 72 Shalat 73 dan hanya kedapanyalah kamu kembali 74 ALI IMRAN AYAT 132 75 Ibadah 76 berjuang 77 An-Nahl ayat 91: 78 Yunus 25 79 ibrahim ayat 7 80 Surat Sad Ayat 78 81 Gurun pasir 82 kerja sama 83 ali+imran+191 84 yunus+ayat+73 85 Ibrahim 7 86 tafsir dan sebab turun surat al baqoroh ayat 83 87 surat huud ayat 117-119 88 almuzammil ayat 20 89 perumpamaan 90 Maryam ayat 1-2 91 memperbaiki diri 92 ali imran 31 93 Al imran ayat 130 94 kekerasan seksual 95 surah al-isra ayat 32 96 surat+an+nisa+ayat+37 97 ali imran ayat 104 98 Sabar dan shalat 99 perhitungan 100 Perkataan

Hasil pencarian tentang LAUT

terjemahan ayat Surat Al-Kahf Ayat 61
Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat...mengambil jalannya ke laut itu.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ketika Mûsâ dan pembantunya tiba pada pertemuan dua laut, mereka lupa akan ikan yang mereka bawa atas...Ikan itu jatuh ke laut dan pergi.
(Dan apabila laut-laut dijadikan meluap) maksudnya sebagian bertemu dengan sebagian lainnya sehingga
(Dan demi laut yang penuh) penuh airnya.
terjemahan ayat Surat At-Tur Ayat 6
dan laut yang di dalam tanahnya ada api,
tentaranya mengejar mereka) Firaun pun ikut bersama dengan bala tentaranya (lalu mereka ditutup oleh laut...) yakni laut itu melanda mereka (yang menenggelamkan mereka) akhirnya Firaun bersama dengan balatentaranya
terjemahan ayat Surat Luqman Ayat 27
Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh...laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah.
terjemahan ayat Surat Fatir Ayat 12
Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit....Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan...yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut
(Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut) laut yang airnya asin (disebabkan
Ingatlah pula salah satu nikmat Allah kepada kalian, ketika Kami membelah laut untuk kalian....Air laut itu Kami pisahkan agar kalian bisa menyeberanginya, sehingga kalian dapat menghindar dari kejaran...Kami tenggelamkan mereka--di depan mata kalian--sehingga kalian dapat melihat mereka tenggelam, dan laut
terjemahan ayat Surat Ad-Dukhan Ayat 24
dan biarkanlah laut itu tetap terbelah.
(Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut) lafal al-bahru diathafkan kepada isimnya anna...(ditambahkan kepadanya tujuh laut sesudahnya) sebagai tambahannya sesudah keringnya laut (niscaya tidak...pengetahuan-pengetahuan-Nya dengan menuliskannya dengan memakai pena-pena itu dan berikut tambahan tujuh laut
umat manusia sewaktu kamu berada dalam keadaan halal/tidak ihram atau sedang ihram (binatang buruan laut...Binatang buruan laut ialah binatang yang hidupnya hanya di laut/di air, seperti ikan....Berbeda dengan binatang yang terkadang hidup di laut dan terkadang hidup di darat seperti kepiting (dan...makanan yang berasal dari laut) binatang laut yang terdampar dalam keadaan mati (sebagai makanan yang
(Dan tiada sama -antara- dua laut; yang ini tawar, segar) sangat tawar (sedap diminum) sedap rasanya...(Dan dari masing-masing) kedua laut itu (kalian dapat memakan daging yang segar) yaitu ikan (dan kalian...dapat mengeluarkan) dari laut yang asin, menurut pendapat yang lain dari laut yang tawar juga (perhiasan...dapat mencari) berupaya mencari (karunia-Nya) karunia Allah swt. melalui berniaga dengan memakai jalan laut
terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 96
Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 78
Maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan
terjemahan ayat Surat Az-Zukhruf Ayat 55
tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka lalu kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut
tatkala mereka membuat Kami murka) (Kami menghukum mereka lalu Kami tenggelamkan mereka semuanya di laut
Dan Kami tundukkan pula untuknya setan-setan yang ahli bangunan dan ahli menyelam di kedalaman laut.
(Dia membiarkan) atau melepaskan (dua laut) yang airnya tawar dan yang asin (saling bertemu) menurut
sampai ke tempat terbenamnya matahari) tempat matahari terbenam (dia melihat matahari terbenam di dalam laut...yang berlumpur hitam) pengertian terbenamnya matahari di dalam laut hanyalah berdasarkan pandangan mata...karena sesungguhnya matahari jauh lebih besar daripada dunia atau bumi (dan dia mendapati di situ) di laut
terjemahan ayat Surat Asy-Syura Ayat 32
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal di tengah (yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 40
Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan
dan kelembutannya (mutiara yang tersimpan) artinya mereka itu bagaikan mutiara yang disimpan di dalam laut...; karena sesungguhnya mutiara yang tersimpan di dalam laut itu jauh lebih indah daripada mutiara-mutiara
mengejar di belakang mereka hingga akhirnya berhasil melihat Mûsâ dan kaumnya telah berada di tengah laut...Terjadilah kemudian satu mukjizat yang lain lagi: laut yang terbelah itu menyatu kembali sehingga menenggelamkan
(Dan Kami selamatkan Musa dan semua orang-orang yang besertanya) dengan mengeluarkan mereka dari laut
Biarkan laut itu tetap terbelah setelah kamu pukul dengan tongkat, agar orang-orang yang ingkar itu melaluinya
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 50
Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu, lalu Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan (Fir'aun
terjemahan ayat Surat Al-Qasas Ayat 40
Maka Kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut.
Mereka Kami campakkan ke laut dalam keadaan kafir dan sombong yang tercela.