Paling Sering Dicari

1 thursina 2 al baqarah ayat 30 3 abasa+ayat+10 4 Al-Ahzab ayat 1 5 an nisa ayat 125 6 ali imran 67 7 ali imran 8 ali imran ayat 67 9 attahrim ayat 6 10 ayat ayat konsumsi 11 al ankabut ayat 3 12 Sedih 13 riba 14 ikan 15 surah+al+baqarah+ayat+188 16 al baqarah ayat 151 17 an+nisa+ayat+59 18 maryam 19 Tuliskan terjemah QS. An-Nisaa’/4: 58-59 20 al anfal ayat 27 21 Al baqarah ayat 111 22 Surat dan hruf gedrik ya 23 Al-Insyiqaq ayat 11 24 hewan 25 al ahqaf ayat 13 26 taubah ayat 31 27 adil 28 an+nisa+ayat+58 29 an nisa ayat 29 30 Yunus 31 al imran 32 al isra ayat 15 33 al ikhlas 34 Tuliskan ayat dan terjemah Q.S. Al-Baqarah/2: 111! 35 yunus+40 36 Al-Baqarah ayat 30 37 Muslim 4969 38 QS.+Ali+Imran+(3):+67! 39 Niat 40 al+maidah +ayat+8 41 Sabar 42 al hujurat ayat 12 43 Saba 13 44 an nisa ayat 146 45 Ar Rum ayat 41 46 al baqarah ayat 153 47 Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya. Referensi : https://tafs 48 Q.S AL-BAQARAH AYAT 111 49 muhammad 50 penciptaan 51 ibrahim ayat 7 52 Al an'am ayat 165 53 dengki 54 Surat asyuaro ayat 214 55 qs+annisa+ayat+24 56 al-mu'minun ayat 18 57 al+baqarah+ayat+234 58 kiamat 59 Tafsir Ibnu katsir 60 al ahzab ayat 70 61 ali imran 200 62 laki laki dan perempuan 63 surat+al isra+ayat+32 64 an nur ayat 2 65 Tafsir ayat talaq 66 doa dimudahkan semua urusan 67 janji 68 Al hujurat ayat 13 69 al baqarah ayat 42 70 Al-Baqarah ayat 243 71 al+adiyat+ayat+7+8 72 al maidah ayat 1 73 an nahl ayat 97 74 At-tin+ayat+1 75 turunnya+hud+ayat+118 76 Tumbuhan 77 An-nisa+ayat+59 78 rasul 79 al-maidah ayat 2 80 quran 81 an nisa ayat 1 82 takwa 83 al baqarah ayat 275 84 Nabi 85 Zakat 86 Langit bumi 87 Orang tua 88 Ali imran 159 89 akhlak 90 keterangan 91 Jujur 92 hadits tentang etika lingkungan 93 QS. Ali Imran (3): 67! 94 ibrahim ayat 4 95 hadits akhlak 96 Ali imran 133 97 al maidah ayat 3 98 Ibrahim 40 99 surat an nisa ayat 58 100 al hajj ayat 54

Hasil pencarian tentang Lalai+dalam+sholatnya

Apakah yang Anda maksud Lalai dalam shalatnya?
karena hidup di zaman fatrah atau zaman kekosongan nabi dan rasul (karena itu mereka) yakni kaum itu (dalam...keadaan lalai) lalai dari iman dan petunjuk.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
(Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia) ke dalam kalbu manusia di kala mereka lalai mengingat
(Yaitu orang-orang yang terbenam di dalam kebodohannya) di dalam kebodohan yang menutupi akal mereka...(lagi lalai) akan perkara akhirat.
Kami tidak akan pernah lalai dengan urusan semua makhluk....Semua urusan mereka diatur dengan penuh hikmah(1). (1) Kata sab'a tharâ'iq dalam ayat ini adalah kiasan...Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia tidak akan pernah lalai dalam mengatur semua makhluk yang ada
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 11
(yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai,
"tafsir-deskripsi"> Ayat ini merupakan ta'ajjub (keanehan) terhadap keadaan manusia yang tetap saja lalai...Mereka lalai terhadap sesuatu yang karenanya mereka diciptakan (ibadah), dan berpaling dari peringatan...Subhaanahu wa Ta'aala senantiasa memperingatkan dan menasehati agar mereka kembali sebagaimana disebutkan dalam...ayat selanjutnya, tetapi mereka senantiasa dalam kelalaian lagi berpaling....Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

-deskripsi"> Bisa juga maksudnya, lalai
terjemahan ayat Surat Ta Ha Ayat 42
Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku
para pendusta yang berbicara tentang keadaan hari kiamat dengan sangkaan dan khayalan yang tenggelam dalam...kebodohan dan lalai terhadap bukti-bukti keimanan.
para pendusta yang berbicara tentang keadaan hari kiamat dengan sangkaan dan khayalan yang tenggelam dalam...kebodohan dan lalai terhadap bukti-bukti keimanan.
terjemahan ayat Surat Qaf Ayat 22
Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang
Yaitu mereka yang lalai dalam salatnya dan tidak dapat mengambil manfaat apa-apa dari salatnya.
Yaitu mereka yang lalai dalam salatnya dan tidak dapat mengambil manfaat apa-apa dari salatnya.
Apakah mereka lalai dan merasa aman dari datangnya siksa Kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan...naik pada saat mereka hanyut dalam permainan yang sama sekali tidak berguna?
terjemahan ayat Surat Al-A’raf Ayat 205
Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan...suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.
kepada manusia (dengan membawa ayat-ayat-Ku) yang berjumlah sembilan ayat (dan janganlah kamu berdua lalai...) melalaikan (dalam mengingat-Ku) yaitu dengan cara bertasbih dan cara-cara lainnya.
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 3
(lagi) hati mereka dalam keadaan lalai.
Janganlah kalian berdua lemah dalam menyampaikan risalah-Ku, dan jangan pula lalai untuk mengingat dan
siksaan Kami kepada mereka) yaitu azab Kami (di malam hari) tengah malam (di waktu mereka sedang tidur) dalam...keadaan lalai dari kedatangan azab itu.
dunia merupakan permainan dan sesuatu yang melalaikan, membuat badan bermain-main dan membuat hati lalai..., sehingga seorang hamba senantiasa lalai oleh hartanya, anaknya, perhiasannya dan kesenangannya, seperti...wanita, makanan, minuman, tempat tinggal dan lain-lain, sambil bermain-main dalam amal yang tidak ada...faedahnya, bahkan berputar antara kesia-siaan, lalai dan maksiat sampai sempurna dunianya dan tiba ajalnya...bermanfaat bagi hamba, dan inilah yang seharusnya dikejar dan diberikan perhatian serta usaha yang serius dalam
tafsir-deskripsi"> Yakni dari kitab-Nya, dimana dia tidak mengikutinya dan tidak tunduk kepadanya, bahkan lalai...terhadapnya niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang sangat berat.
Wahai Nabi, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesalahan karena lalai dalam memperhitungkan konsekuensi
("Sesungguhnya kamu) sewaktu di dunia (berada dalam keadaan lalai dari hal ini) yang sekarang menimpa
Yang menangani neraka itu dan yang menyiksa penghuninya adalah para malaikat yang kuat dan keras dalam...Para malaikat itu selalu menerima perintah Allah dan melaksankannya tanpa lalai sedikit pun.
kalian tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kalian akan mengetahuinya) Allah memperlihatkannya kepada mereka dalam...serta para Malaikat memukuli muka dan belakang mereka, dan Allah menyegerakan mereka untuk masuk ke dalam...(Dan Rabbmu tiada lalai dari apa yang kalian kerjakan.") lafal Taa'maluna dapat dibaca Ya'maluna.
-deskripsi"> Ketika itu seorang ibu lalai terhadap anaknya, demikian pula kawan, ia juga...lalai terhadap kawannya dan orang yang cinta juga lalai kepada kekasihnya.
Dan sesungguhnya itu merupakan ketentuan yang hak dari Tuhanmu dan Allah tidak lalai terhadap apa yang...Ayat seperti ini telah kita temui dulu dan diulang-ulang untuk menyatakan persamaan hukum dalam perjalanan
yang mengingkari pertemuan dengan Allah untuk perhitungan dan pembalasan di hari kiamat, serta tetap dalam...pemandangan-pemandangan hari kiamat, mereka menyesal dan mengatakan, "Alangkah meruginya kita ini, karena lalai
(Lagi dalam keadaan lalai) yakni kosong (hati mereka) untuk merenungkan makna-maknanya....yakni orang-orang yang zalim itu) lafal ayat ini merupakan Badal daripada Dhamir Wawu yang terdapat di dalam
Maksudnya, mereka dalam keadaan lalai dari kedatangan hari kiamat, disebabkan mereka sibuk dalam pertengkaran
Jangan mengikuti hawa nafsu dalam mengambil keputusan sehingga kamu keluar dari jalan Allah....orang-orang yang keluar dari jalan Allah dengan mengikuti hawa nafsu akan mendapat azab yang pedih, karena lalai