Paling Sering Dicari

1 Puasa 2 keluarga 3 Ramadhan 4 Dampak+positif+dari+surah+Q.s+An-Nisa+(4):51 5 surat+al+fiil 6 lebih 7 AL-Baqarah ayat 185 8 rezeki 9 ILMU 10 al maidah ayat 2 11 zakat 12 Ar rahman 13 ibrahim 14 al fushilat ayat 33 15 riba 16 al baqarah ayat 275 17 luqman 18 ali imran 133 19 An nisa ayat 4 20 menuntut ilmu 21 Al Imran 104 22 sedekah 23 Al imran 24 yunus 25 al-Baqarah ayat 275 26 iman 27 al baqarah ayat 282 28 yusuf 29 suraT Al-Maidah AYAT 38 30 banjir 31 Sholat 32 Hujan 33 shalat 34 ar rahman 33 35 Muhammad 36 al maidah ayat 1 37 Al-Baqarah ayat 4 38 ali imran 159 39 an nisa ayat 29 40 sedih 41 sabar 42 al-isro ayat 26 43 Al maidah ayat 90 44 bumi 45 Jual beli 46 Ghaib 47 khalifah 48 Muhammad 7 49 kurma 50 mukmin 51 al maidah ayat 3 52 Minyak+bumi+pertambangan 53 ali imran 14 54 al baqarah ayat 185 55 Surat Al -insyirah 56 ANNISA AYAT 29 57 Luqman ayat 18 58 Soal sholat taraweh 59 Maaf 60 teman 61 al hujurat ayat 13 62 fitnah 63 luqman ayat 15 64 Menulis+HR+Bukhari+nomer+5604+beserta+artinya 65 hewan dan tumbuhan 66 Al isra ayat 23 67 Yusuf 87 68 ikhlas 69 nikmat 70 Surat 19 ayat 12 71 laut 72 Ayat sedekah 73 bersyukur 74 Makar 75 Imran 76 surga 77 pemimpin 78 Yunus 16 79 alam semesta 80 hadits sahur 81 al fathir ayat 15 82 al ikhlas 83 ali imran 190 84 nikah 85 Puasa sya'ban 86 al isra ayat 12 87 yunus+18 88 Hutang, Piutang, Gadai, Hiwalah 89 Perselisihan 90 mawas diri 91 saya tidak mau masuk neraka 92 sesat 93 surat an nahl ayat 32 94 al maidah ayat 54 95 Maryam 59 96 ibrahim 32 97 luqman ayat 20 98 Malam siang matahari dan bulan 99 ali imran 134 100 luqman 18

Hasil pencarian tentang Mencari+nafkah

menciptakan malam sebagai waktu istirahat, meciptakan siang terang benderang sebagai waktu bekerja dan mencari...nafkah.
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
Ketika anak itu menginjak dewasa dan telah pantas mencari nafkah, Ibrâhîm diuji dengan sebuah mimpi.
Ungkapan sengsara di sini ditujukan hanya kepada Nabi Adam, disebabkan secara fitrah suami itu mencari...nafkah buat istrinya.
terjemahan ayat Surat At-Talaq Ayat 7
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya....Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya
tersebut diberikan kepada orang-orang yang fakir karena berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat mencari...nafkah.
Orang yang memiliki banyak rezeki dari Allah hendaknya memberi nafkah dari rezeki yang banyak itu....Dan orang yang memiliki sedikit rezeki hendaklah memberi nafkah dari sebagian harta yang diberikan Allah
(Dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan) yaitu waktu untuk mencari penghidupan.
(Dan perumpamaan) nafkah dari (orang-orang yang menafkahkan harta mereka guna mencari) atau mendapatkan...Demikian pula halnya nafkah yang disebutkan tadi, di sisi Allah ia tetap berkembang, biar sedikit atau
kejahatan) bersifat kikir dan menahan zakat (sedangkan Allah menjanjikan kepadamu) dengan mengeluarkan nafkah...penggantinya (dan Allah Maha Luas) karunia-Nya (lagi Maha Mengetahui) orang-orang yang suka mengeluarkan nafkah
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 53
Katakanlah: "Nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali
(Apa saja nafkah yang kamu keluarkan), artinya zakat atau sedekah yang kamu bayarkan (dan apa saja nazar...tidaklah orang-orang yang aniaya itu), yakni yang menahan zakat dan tidak menepati nazar atau memberikan nafkah
terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 11
dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,
(Perumpamaan) atau sifat nafkah dari (orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah) artinya...Demikianlah pula halnya nafkah yang mereka keluarkan itu menjadi 700 kali lipat.
terjemahan ayat Surat At-Tagabun Ayat 16
Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah
(Hendaklah memberikan nafkah) kepada istri-istri yang telah ditalak, dan kepada istri-istri yang sedang...Dan orang yang dibatasi) disempitkan (rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya
) yakni di samping Allah (tuhan-tuhan lain sebagaimana yang mereka katakan, niscaya tuhan-tuhan itu mencari...) mencari-cari (kepada Tuhan Yang mempunyai Arasy) yakni Allah (jalan) untuk memerangi-Nya
Mereka pun tidak ingin mencari kenikmatan selainnya.
Maka demikianlah pula nafkah-nafkah mereka tadi habis tidak membawa manfaat apa-apa.
terjemahan ayat Surat Al-Lail Ayat 20
tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi.
terjemahan ayat Surat Al-Ma’arij Ayat 31
Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
terjemahan ayat Surat Al-Mu’minun Ayat 7
Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 54
Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka
adalah yang menjalankan) melayarkan (kapal-kapal bagi kalian) yakni perahu-perahu (di lautan agar kalian mencari...) berupaya mencari (sebagian dari karunia-Nya) dari karunia Allah swt. melalui berniaga.
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 121
dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil dan tidak (pula) yang besar dan tidak melintasi
Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu selain untuk bertengkar dan mencari kemenangan dalam...berdebat, bukan untuk mencari kebenaran.
(Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu) artinya nafkah mereka itu (merupakan amal taqarrub) dapat dibaca
Barangsiapa yang mencari kehidupan dunia, kesenangan dan perhiasannya, Kami akan memberikan hasil usaha
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 261
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah
Nafkahkanlah harta kalian) demi taat kepada Allah (baik dengan sukarela atau pun dengan terpaksa, namun nafkah
kalian malam dan siang, supaya kalian beristirahat padanya) yakni pada malam harinya (dan supaya kalian mencari...sebagian dari karunia-Nya) pada siang harinya, untuk mencari penghidupan (dan agar kalian bersyukur)