Paling Sering Dicari

1 Al Maidah ayat 48 2 Ali Imran 3 surat al-hadid ayat 57 4 sabar 5 al ikhlas 6 Al+hijr+ayat+47 7 yusuf 8 Asbabun+Nuzul+surat+Al+isra+ayat+36 9 Almaidah ayat 48 10 ayat tentang kepala madrasah 11 ali+imran+159 12 al furqan ayat 67 13 al-maidah ayat 3 14 an-nur+ayat+36 15 al-insyirah ayat 5 16 asbabun+nuzul+ar+rahman+ayat+33 17 pertanyaan tentang kesederhanaan dalam hidup 18 al-baqarah ayat 168 19 hewan 20 Urusan 21 hujan 22 Hadist+yang+berkaitan+dengan+surah+ali+imran+ayat+159 23 huud+40 24 Asbabun+nuzul+surah+al+isra+ayat+36 25 Aman 26 Ibrahim ayat 7 27 dunia 28 petunjuk 29 kemuliaan 30 ikhlas 31 AL+AHZAB+AYAT+70 32 ali imran ayat 26 33 orang tua 34 Al furqon ayat 67 35 al baqarah ayat 261 36 mengharapkan pertemuan 37 asbabun+nuzul+an+nur+ayat+35 38 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah 39 al bayyinah ayat 8 40 surat Al furqan ayat 20 41 Bersyukur 42 surat al baqarah ayat 11 43 lukman+ayat+15 44 surat Al furqan ayat 9 45 ali imran ayat 185 46 ibrahim 32 47 QS.Al imran ayat 79 48 an nisa ayat 59 49 surat+al+anfal+ayat+1 sampai 10 50 Surat al maidah ayat 48 51 Al+hijr+ayat+48 52 Al+Anbiyâ+ayat+73 53 al baqarah ayat 124 54 al-maidah ayat 48 55 ar rum ayat 21 56 An nahl ayat 120 57 Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 58 Memohon ampun 59 Surga 60 al ahzab ayat 70 61 Anjing 62 menghindari perkelahian 63 Saba 13 64 AL HAJJ AYAT 5 65 an-nisa+ayat+29 66 al qadar ayat 1-5 67 Surat Al-Baqarah Ayat 20 68 an+nur+ayat+62 69 an nisa ayat 9 70 Beriman 71 Sedekah 72 Al imran 73 masuk 74 Surat annisa ayat 56 75 Permadani 76 AKHLAK 77 al maidah ayat 2 78 Terhadap diri 79 Tadabbur asy syuara ayat 174 80 Cobaan 81 al anfal ayat 63 82 mencintai iptek 83 an nisa ayat 1 84 Ayat menuntut ilmu 85 lisan 86 surat al-ahzab ayat 5 87 al imran 96 88 al baqarah ayat 30 89 golongan 90 Al-Israa’ ayat 24 91 8 malaikat 92 MARYAM 93 kabut 94 SURAT AL KAHFI AYAT 19 95 Allah ciptakan burung burung di surah apakah 96 israq ayat 81 97 Muslim 98 hud ayat 61 99 Tafsir+Al+Qur'an+surat+Al+an'am+ayat+74.+ 100 wahai jiwa

Hasil pencarian tentang Mencela+pemberian

terjemahan ayat Surat Al-Ma'idah Ayat 54
orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela...Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya
Kredit barang tanpa riba di SyarQ
perkataan-perkataan yang batil, mengajak kepadanya, memuji orang-orangnya, berpaling dari kebenaran, mencelanya dan mencela...Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa jika pemberian peringatan dan nasehat tidak menambah orang yang diberi
Allah swt. memberikan hal tersebut kepada penghuni-penghuni surga sebagai pembalasan dari-Nya (dan pemberian...ini diambil dari perkataan orang-orang Arab: A'thaanii Fa'ahsabanii, arti-Nya, "Dia memberiku dengan pemberian...Atau dengan kata lain bahwa memberikan pemberian yang banyak kepadaku sehingga aku mengatakan, "Cukuplah
terjemahan ayat Surat An-Nisa' Ayat 4
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan....mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian
Sesungguhnya ia telah memikirkan dan mempersiapkan diri atas segala ucapannya untuk mencela al-Qur'ân...Ia berhak mendapatkan kebinasaan sebagai akibat dari ketetapannya mencela al-Qur'ân.
Sesungguhnya ia telah memikirkan dan mempersiapkan diri atas segala ucapannya untuk mencela al-Qur'ân...Ia berhak mendapatkan kebinasaan sebagai akibat dari ketetapannya mencela al-Qur'ân.
Sesungguhnya ia telah memikirkan dan mempersiapkan diri atas segala ucapannya untuk mencela al-Qur'ân...Ia berhak mendapatkan kebinasaan sebagai akibat dari ketetapannya mencela al-Qur'ân.
-deskripsi"> Seperti bisikan mereka yang isinya mencela Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam...dan para sahabat, serta mencela agama Islam.
Itulah pemberian yang amat jelek yang dapat membangkitkan rasa berdosa....Pada saat itu dikatakan, "Seburuk-buruk pemberian adalah yang diberikan kepada mereka."
terjemahan ayat Surat At-Taubah Ayat 79
(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan...sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya
-deskripsi"> Yakni ucapan yang isinya mencela Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam...dan mencela apa yang Beliau bawa.
terjemahan ayat Surat Al-Baqarah Ayat 236
Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka....Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian
(Orang-orang) menjadi mubtada (yang mencela) menganggap aib (orang-orang yang dengan suka rela) senang...hati (memberi sedekah dari kalangan orang-orang mukmin, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh
Dari itu, kalian tidak perlu mencela perbuatanku, sebagaimana aku tidak akan mencela perbuatan kalian
terhadap diri mereka sendiri” karena celaan yang ditujukan sebagian mereka kepada yang lain sama saja mencela...Oleh karena itu, hendaknya seseorang tidak mencela mukmin yang lain, karena yang demikian sama saja mencela
wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan dan janganlah kalian mencela...diri kalian sendiri) artinya, janganlah kalian mencela, maka karenanya kalian akan dicela; makna yang...dimaksud ialah, janganlah sebagian dari kalian mencela sebagian yang lain (dan janganlah kalian panggil-memanggil...(Seburuk-buruk nama) panggilan yang telah disebutkan di atas, yaitu memperolok-olokkan orang lain mencela
Janganlah kalian, wahai orang-orang Mukmin, mencela patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrik...Hal itu akan membuat mereka marah lantaran perbuatan kalian, dengan berbalik mencela Allah akibat sikap
ia menyeru Kami, kemudian apabila Kami berikan kepadanya) Kami anugerahkan kepadanya (nikmat) yakni pemberian...cobaan yang ditimpakan kepada seorang hamba (tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui) bahwasanya pemberian
nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepada kalian berupa pertolongan mengeluarkan kalian dari tirani Fir'aun, pemberian...hidayah dan pemberian kekuasaan kepada kalian di bumi setelah sebelumnya tertindas.
tafsir-deskripsi"> Disebutkan ketiga hal ini karena kelebihannya, meskipun anggota badan yang lain juga merupakan pemberian...Bersyukur terhadapnya adalah dengan menggunakan pemberian itu untuk ketaatan kepada Allah.
-deskripsi"> Sambil mencela.

terjemahan ayat Surat An-Naba’ Ayat 36
Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 11
yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,
terjemahan ayat Surat Al-Qalam Ayat 30
Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.
(Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lain seraya cela-mencela.)
tinggal bersama orang kafir di Mekah dan tidak hendak hijrah (malaikat bertanya) kepada mereka sambil mencela...sehingga tidak mampu menegakkan agama (di muka bumi") artinya di negeri Mekah (Kata mereka) pula sambil mencela
Ketika mereka melihat seperti itu, mereka pun mencela Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan mencela
terjemahan ayat Surat Al-Anbiya Ayat 60
Mereka berkata: "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim
-deskripsi"> Dengan kata-kata buruk, mencela Beliau dan mencela agamanya....kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka (tidak mencela
terjemahan ayat Surat Az-Zariyat Ayat 16
sambil menerima segala pemberian Rabb mereka.